Психологија

Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Светлана Чизмићредовни професор у пензији
др Ивана Петровићванредни професор
др Миланко Чабаркапаредовни професор
др Милица Вукелићдоцент
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑