Мобилност - Шта је мобилност?

ШТА ЈЕ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА?

Мобилност на Филозофском факултету је право студента да део студијског програма или стручне праксе оствари на другој високошколској установи. Усмерена је ка уклањању баријера у протоку знања и представља кључан елемент европске стратегије да студентима пружи вештине које ће им бити потребне у будућности. Отуда мобилност снажно доприноси личном и професионалном развоју студената. Истовремено, уверени смо да мобилност наших студената чини Факултет ефикаснијим и отворенијим, подстичући тако и развој институције. Будући да је мобилност у самом центру Болоњског процеса, европски фондови ће је и у наредним деценијама снажно финансијски подржавати.

Због свега доброг што мобилност доноси читавом образовном процесу, Филозофски факултет је потпуно подржава. Инстититуционална подршка одвија се кроз Правилник о мобилности који дефинише процедуру мобилности. Наиме, он омогућава потписивање Уговора о студирању, на основу којег студенти и Факултет пре периода мобилности дефинишу признавање положених испита на другој високошколској установи. Након завршеног периода мобилности студент доноси потврду о положеним испитима, који му затим бивају признати као део студијског програма. Током периода мобилности студенти могу обављати и стручну праксу, а да би она била призната као део студијског програма, потписује се Уговор о стручној пракси. Како би читава процедура била поједностављена, одељења су именовала ЕСПБ координаторе чији је задатак да са студентима размотре предлог Уговора о студирању или Уговора о стручној пракси.

Правилник о мобилности студената и обрасце који су прилог Правилнику - Формулар за пријаву, Уговор о учењу, Препис оцена и Уговор о обављању стручне праксе - можете преузети у овој рубрици, на страни Правилник и обрасци за мобилност.
↑↑↑