Психологија

Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Миланко Чабаркапаредовни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Миланко Чабаркапаредовни професор
Заједнички предмети, Изборна листа ДИ1,3
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Миланко Чабаркапаредовни професор
Заједнички предмети, Изборна листа ДИ1,3
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑