Психологија

Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
Смер: Истраживачки,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
Смер: Психологија рада - изборни предмет 1 ,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
Модул - истраживачки,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет (ПСРА)
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
Модул - истраживачки,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑