Психологија

Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
Смер: Психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет (КЛИН)
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑