Психологија

Когнитивна психологија
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
др Душица Филиповић Ђурђевићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмени, усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑