Психологија

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑