Психологија

Управљање променама
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑