Психологија

Афективни развој
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Афективна везаност. Појам. Везаност и зависност. Старе теорије везаности: теорија социјалног учења и Фројдова психоанализа. Етолошка теорија. Везаност код човеколиких мајмуна. Болбијева теорија везивања и везаности. Унутрашњи радни модели. Савремена психоанализа и везаност. Ментализација. Интесубјективност. М. Ејнсворт и типови везаности. Методе за испитивање везаности. Везивање и везаност на старијим узрастима: деца и вршњаци, романтична везаност. М. Мејн и типови везаности одраслих. Трансгенерацијско преношење стилова вазаности. Поремећаји везивања. D образац деце. U образац одраслих. Емоционални развој. Појам емоције. Емоција и осећање. Историјат проучавања дечјих емоција. Рано јављање емоција и рано препознавање емоција код других и себе. Свест о субјективности емоција. Емоционална зараза и социјално очитавање. Свест о субјективности осећања. Развој емоционалног језика. Развој контроле емоција и емоционалне експресије; емоционално претварање. Самосвесне емоције (стид, кривица, понос). Посебне емоције у школи (анксиозност, трема, школске фобије). Агресивност међу децом. Емоционални развој младих. Сексуалност. Нарцизам. Самопоимање. Селф и развој селфа. Самопоимање, самоцењење и самопоштовање. Саморегулација, самоефикасност. Адикције.
Циљ изучавања предмета: - усвајање знања о афективном развоју - развијање осетљивости за осећања и осећајна стања других - усвајање знања о афективним стањима ученика - почетак припреме студената за саветодавни рад са ученицима (који ће се даље одвијати на другим предметима)
Предуслови за полагање: 1) Емоције и мотивација 2) Развојна психологија 3) Психологија личности
Облици наставе: предавања вежбе (дискусија, филмска презентација, самостални рад, теренско испитивање, прикази инд. случајева)
Обавезе студената: - похађање наставе (предавања и вежбе) 52 часа - самостални радови 6 ~ - спремање испита 62 ~ - укупно 120 ~
Постојећи курсеви:
↑↑↑