Психологија

Медијација
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: 1. Медијација као начин решавања сукоба; 2. Области примене медијације у свету; 3. Медијација у образовним установама / школи; 4. Предности и ограничења примене медијације; 5. Функција и улоге медијатора; 6. Кодекс професионалног понашања медијатора; 7. Три основна модела медијације; 8. Фазе медијације; 9. Типични проблеми у медијацији и интервенције медијатора; 9. Етичка и друга отворена питања у медијацији; 10. Перспектива развоја медијације
Циљ изучавања предмета: Медијација је курс који оспособљава студенте психологије да сагледају предности и ограничења медијације у односу на друге алтернативне начина решавања сукоба и идентификују типове конфликта и срединске услове под којима је медијација могућа. Курс такође оспособљава студенте да разумеју функцију и улогу медијатора у процесу медијације. По завршетку овог курса студенти ће стећи основне вештине посредовања у сукобима и биће у стању да их примене у различитим контекстима.
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио курс Комуникацијске вештине. Корисна су знања из курсева Психологија опажања, Емоције и мотивација, Социјална перцепција и интеракција и Мировна психологија
Облици наставе: Предавања/вежбе: 3 часа недељно (Укупно 39 сата) Предавања: 4 недеља (12 сати) Вежбе: 9 недеља (27 сати) Семинарски рад: 12 сати Дневник учења: 9 сати
Обавезе студената: Обавезно присуствовање предавањима и вежбама Учешће у симулацијама Семинарски рад Излагање и дискусија теме изабране за семинарски рад Вођење дневника учења и израда личног плана акције
Постојећи курсеви:
↑↑↑