Психологија

Одабране теме из статистике и психометрије
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Александер Бауцалредовни професор
др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Лазар Тењовићдоцент
др Александар Зорићдоцент
др Оливер Тошковићдоцент
др Данка Пурићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑