Психологија

Психологија међуљудских односа на раду
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑