Психологија

Психологија међуљудских односа на раду
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Курс обрадјује основна знања из психологије односа на раду као и интерперсоналне вештине на раду.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са оснвним принципима односа на раду и стицање интерперсонаалних вештина неопходних у раду /вештина успешног комуницирања, решавања конфликата и др./. Интерперсоналне вештине неопходне су да би психолог успешно обављао свој посао.Али, истовремено, он утиче да његови сарадници стичу интерперсоналне вештине како би одржавали добре медјуљудске односе и како би били успешнији на послу.
Облици наставе: Предавања (26),вежбе (26)
Обавезе студената: Решаваање практичних задатака из приручника за вежбе Присуствовање и рад на предавањима и вежбама Израда пројекта
Постојећи курсеви:
↑↑↑