Психологија

Когнитивно процењивање 2
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑