Психологија

Психологија даровитости
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑