Психологија

Основе психологије рада
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
др Миланко Чабаркапаредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмени, усмени
Садржај предмета: Преглед основних психолошких проблема у домену рада: личност и радна ефикасност, селекција персонала, радна адаптација, задовољство послом, процена успешности на раду, тренинг, мотивација за рад, умор, безбедност на раду, стрес на раду.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са основним проблемима, доминантним теоријским и истраживачким приступима у области психологије рада. По завршеном курсу, студент ће имати увид у основне теоријске и практичне проблеме психологије рада, начин њиховог испитивања и дизајнирања интервенције у организацији, могућности и начине ангажовања психолога у домену психологије рада.
Предуслови за полагање: Положени обавезни испити предвиђени Планом студија психологије у прва четири семестра.
Облици наставе: Настава се одвија недељно: два часа предавања, три часа вежби.
Обавезе студената: а. Похађање наставе б. Полагање колоквијума в. Израда практичног рада – анализа посла г. Израда и презентација пројекта – планирање регрутације
Постојећи курсеви:
↑↑↑