Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Историја, развој и философија интервјуисања
/
Литература: 1. Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (eds.)(2003): Clinical Interviewing – third edition. Hoboken, NJ., John Wiley & Sons, Inc. (одабрана поглавља)

1. недеља
вежбе - Вештине у постављању питања
/

2. недеља
предавање - Питања поузданости и ваљаности; предности и недостаци
могућа одређења интервјуа
Литература: 1. Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (eds.)(2003): Clinical Interviewing – third edition. Hoboken, NJ., John Wiley & Sons, Inc. (одабрана поглавља)

2. недеља
вежбе - Вештине у постављању питања
/

3. недеља
предавање - Предуслови ефикасног интервјуисања
/
Литература: 1. Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (eds.)(2003): Clinical Interviewing – third edition. Hoboken, NJ., John Wiley & Sons, Inc. (одабрана поглавља)

3. недеља
вежбе - Вештине слушања (директивно/недирективно)
/

4. недеља
предавање - Базичне способности неопходне у процесу интервјуисања
/
Литература: 1. Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (eds.)(2003): Clinical Interviewing – third edition. Hoboken, NJ., John Wiley & Sons, Inc. (одабрана поглавља) 2. Groth-Marnat, G. (1999/2003): Handbook of Psychological Assessment – Third edition/fourth edition. New York/Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. (треће поглавље: The assessment Interview, стр. 67-99)

4. недеља
вежбе - Релационе варијабле у клиничким интервјуима
/

5. недеља
предавање - Врсте питања; вештина слушања
/
Литература: 2. Groth-Marnat, G. (1999/2003): Handbook of Psychological Assessment – Third edition/fourth edition. New York/Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. (треће поглавље: The assessment Interview, стр. 67-99)

5. недеља
вежбе - Дијагностички интервју, дијагноза и планирање третмана
/

6. недеља
предавање - Интерпесоналне/ Интраперсоналне варијабле у процесу интервјуисања
/
Литература: 2. Groth-Marnat, G. (1999/2003): Handbook of Psychological Assessment – Third edition/fourth edition. New York/Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. (треће поглавље: The assessment Interview, стр. 67-99) 3. Phares, E. J. & Trull, T. (1997): Clinical Psychology – fifth edition. Pacific Grove, CA., Brooks/Cole Pbl. Co. (6. поглавље: The Assessment Interview, cтр. 141-173)

6. недеља
вежбе - Вежбање у спорвођењу структурисаног интервјуа
/

7. недеља
предавање - Мене интервјуа; структурисаност интервјуа
/
Литература: 2. Groth-Marnat, G. (1999/2003): Handbook of Psychological Assessment – Third edition/fourth edition. New York/Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. (треће поглавље: The assessment Interview, стр. 67-99) 3. Phares, E. J. & Trull, T. (1997): Clinical Psychology – fifth edition. Pacific Grove, CA., Brooks/Cole Pbl. Co. (6. поглавље: The Assessment Interview, cтр. 141-173)

7. недеља
вежбе - Вежбање у вођењу неструктурисаног интервјуа
/

8. недеља
предавање - Дијагностички интервју/испитиванје менталног статуса
/
Литература: 2. Groth-Marnat, G. (1999/2003): Handbook of Psychological Assessment – Third edition/fourth edition. New York/Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. (треће поглавље: The assessment Interview, стр. 67-99) 3. Phares, E. J. & Trull, T. (1997): Clinical Psychology – fifth edition. Pacific Grove, CA., Brooks/Cole Pbl. Co. (6. поглавље: The Assessment Interview, cтр. 141-173)

8. недеља
вежбе - Вежбање у вођењу интервјуа са особама са суицидалним ризиком
/

9. недеља
предавање - Интеграција података; писанје апсихолошког извештаја
/
Литература: 2. Groth-Marnat, G. (1999/2003): Handbook of Psychological Assessment – Third edition/fourth edition. New York/Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. (треће поглавље: The assessment Interview, стр. 67-99) 3. Phares, E. J. & Trull, T. (1997): Clinical Psychology – fifth edition. Pacific Grove, CA., Brooks/Cole Pbl. Co. (6. поглавље: The Assessment Interview, cтр. 141-173)

9. недеља
вежбе - Вежбање у вођењу интервјуа са паровима и породицама
/

10. недеља
предавање - Вежбање у вођењуинтервјуа са млађим клијентима
/

10. недеља
предавање - Процена суицидалности/интервју у стањима кризе
/
Литература: 4. Nietzel, M. T. et al (1998): Introduction to Clinical Psychology – fifth Edition. Upper Saddle River, NJ., Prentice Hall (4. поглавље: Interviewing in Clinical Psychology, стр. 130-159) 5. Aiken, L. R. (1995): Personality Assessment: Methods and Practices – second edition. Seattle, Hogrefe & Huber Publishers (5. поглавље: Observations and Interviews, стр. 119-149)

11. недеља
предавање - Интервјуисање млађих категорија клијената
/
Литература: 4. Nietzel, M. T. et al (1998): Introduction to Clinical Psychology – fifth Edition. Upper Saddle River, NJ., Prentice Hall (4. поглавље: Interviewing in Clinical Psychology, стр. 130-159) 5. Aiken, L. R. (1995): Personality Assessment: Methods and Practices – second edition. Seattle, Hogrefe & Huber Publishers (5. поглавље: Observations and Interviews, стр. 119-149)

11. недеља
вежбе - Вежбање у вођењу интервјуа са трауматизованим особама
/

12. недеља
предавање - Интервјуисање парова и породица
/
Литература: 4. Nietzel, M. T. et al (1998): Introduction to Clinical Psychology – fifth Edition. Upper Saddle River, NJ., Prentice Hall (4. поглавље: Interviewing in Clinical Psychology, стр. 130-159) 5. Aiken, L. R. (1995): Personality Assessment: Methods and Practices – second edition. Seattle, Hogrefe & Huber Publishers (5. поглавље: Observations and Interviews, стр. 119-149)

12. недеља
вежбе - Вежбање у интегрисању података из интервјуа и стратегија писања психолошког изве
/

13. недеља
предавање - Интервјуисанје посебних вулнерабилних група (трауматизовани)
/
Литература: 4. Nietzel, M. T. et al (1998): Introduction to Clinical Psychology – fifth Edition. Upper Saddle River, NJ., Prentice Hall (4. поглавље: Interviewing in Clinical Psychology, стр. 130-159) 5. Aiken, L. R. (1995): Personality Assessment: Methods and Practices – second edition. Seattle, Hogrefe & Huber Publishers (5. поглавље: Observations and Interviews, стр. 119-149)

13. недеља
вежбе - Вежбање у интегрисању података из интервјуа и стратегија писања психолошког изве
/
↑↑↑