Психологија

Курс:
Академске вештине: писање рада
Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: а. Основни параметри писања научног рада б. Писање резимеа ц. Писање научног рада
Циљ изучавања курса: а. Основни параметри писања научног рада б. Писање резимеа ц. Писање научног рада
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни предуслови
Облици наставе: Предавања Практичан рад уз супервизију
Обавезе студената: Обавезно присуствовање предавањима и учешће у практичном делу курса
Начин оцењивања рада и резултата: а. оцена активности на практичном делу курса 50% б. оцена написаног чланка 50%
План курса:

1. недеља
предавање - УВОД
Форме научних радова: кратак резиме, проширени резиме, чланак, поглавље у књизи, монографија

2. недеља
предавање - РЕЗИМЕИ
2.1. Писање кратког резимеа 2.2. Писање проширеног резимеа 2.3. Параметри формулације наслова и навођење афилијације. 2.4. Скраћени наслов (хеадлине) и кључне речи

3. недеља
предавање - УВОДНИ ДЕО ЧЛАНКА
3.1. Структура чланка 3.2. Писање уводног дела: формулација проблема

4. недеља
предавање - МЕТОДОЛОШКИ ДЕО ЧЛАНКА
4.1. Структура методолошког дела 4.2. Навођење субјеката, дефинисање узорка, опис стимулуса и поступка, опис инструмената 4.3. Резултати: навођење статистичких тестова, приказ графикона, дискусија налаза

5. недеља
предавање - ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
5.1. Дискусија: сажимање и коментарисање емпиријских налаза 5.2. Закључак: повезивање налаза са питањима постављеним у уводном делу рада

6. недеља
предавање - ЛИТЕРАТУРА
6.1. Навођење литературе на крају рада 6.2. Цитирање литературе у тексту

7. недеља
предавање - ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД РАДА
7.1. Прављење илустрација, слика, графикона и табела 7.2. Структурација текста по одељцима и дефинисање поднаслова 7.3. Општи изглед рада: величина слова, маргине, »хедери« и фусноте

8. недеља
предавање - Практични део
Коментарисање написаних резимеа (први део)

9. недеља
предавање - Практични део
Коментарисање написаних резимеа (други део)

10. недеља
предавање - Практични део
Коментарисање написаних чланака (први део)

11. недеља
предавање - Практични део
Коментарисање написаних чланака (други део)

12. недеља
предавање - Практични део
Коментарисање написаних чланака (трећи део)

13. недеља
предавање - Практични део
Резиме коментара и подела обавеза за испит
↑↑↑