Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - UVOD u etička pitanja
Teorije etike (tradicionalna etika i savremeni pristupi). Konvencija Un o ljudskim i dečjim pravima. Osnovni etički standard ii postojeđi etički kodeksi (domaći i strani). Problem primene etičkih principa u zavisnosti od profesionalnih i personalnih faktora (spremnost da se primene principi, proces donošenja odluke).
Литература: Pokrajac-Bullian A. (2003): Etika kliničkog psihologa U: Biro, Butollo Klinička psihologija, Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije, Novi Sad.

2. недеља
предавање - PRIMENA ETIČKIH PRINCIPA U OBLASTIMA DELOVANJA KLINIČKIH PSIHOLOGA
-zajednički sadržaj svih jedinica koje slede- Razmatranje etičkog ponašanja u odnosu na osnovna etička pitanja karakteristična za KP: Karakteristike profesionalnog odnosa.Zadiranje u privatnost.Etiketiranje i ograničavanje slobode. Informisani pristanak. Kompetentno korišćenje mera procene ili drugih podataka. Pravo na informisanost: informisanje o rezultatima procene, istraživanja, napretka u terapiji, odlukama, planu tretmana.Dimenzije poverljivosti-kada se ona ograničava.Dvostruki odnosi sa
Литература: Clegg, J. (1998). Critical Issues in Clinical Practice, SAGE, London.

3. недеља
предавање - Etički principi i njihova primena u oblasti PSIHOTERAPIJE
Литература: Mindel, J. (1993). Issues in Clinical Psychology, Wm. C. Brown Communications, USA

4. недеља
предавање - Etički principi i njihova primena u oblasti PREVENCIJE

5. недеља
предавање - Etički principi i njihova primena u oblasti ISTRAŽIVANJA
Литература: Kazdin, A. (2002). Research Designe in Clinical Psychology, Allyn and Bacon, Boston, London.

6. недеља
предавање - PRIPREMA I IZRADA I SEMINARSKOG RADA

7. недеља
предавање - PERSPEKTIVE I IZAZOVI U KLINIČKOJ PSIHOLOGIJI
Литература: Nietzel, Bernstein, Milic (2002). Uvod u kliničku psihologiju, Slap, Zagreb
Plante, T. (1999). Contemparary Clinical Psychology
D. Kecmanović (2002): Psihijatri između interesa društva i potreba duševno poremećenih ljudi, str. 120-132. U: Individualni ili društveni poremećaj. Niš: Prosveta.
Clegg, J. (1998). Critical Issues in Clinical Practice, SAGE, London.

8. недеља
предавање - KULTUROLOŠKI I PRAVNI ASPEKTI U KLINIČKOJ PSIHOLOGIJI
Литература: Compas, B., Gotlib, I.( 2002). Introduction in Clinical Psychology: Science and Practice,McGraw Hill, New York

9. недеља
предавање - KLINIČKI RAD SA POPULACIJAMA SA POSEBNIM POTREBAMA
Литература: Mindel, J. (1993). Issues in Clinical Psychology, Wm. C. Brown Communications, USA

10. недеља
предавање - MESTO KLINIČKE PSIHOLOGIJE U DRUŠTVU
Литература: Cullari S. (1998). Foundations of Clinical Psychology, Allin and Bacon, Boston, London John Wiley&Sons, Inc., New York.

11. недеља
предавање - PSIHOPATOLOGIZACIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA
Литература: H. Kutchins & S. A. Kirk (1997): Pathologizing Everyday Behavior. U: Making Us Crazy. DSM: The Psychiatric Bible and the Creation of Mental Disorders, str. 21-54. Free Press.

12. недеља
предавање - PREDMET KLINIČKE PSIHOLOGIJE-OSOBE ILI SLUČAJEVI?
Литература: M. A. Susko (1994): Caseness and Narrative: Contrasting Approaches to People Who Are Psychiatrically Labeled. U: D. Cohen (ur.) Challenging the Terapeutic State, Part Two: Further Disquisitions on the Mental Health System. The Journal of Mind and B

13. недеља
предавање - IZRADA II SEMINARSKOG RADA
↑↑↑