Психологија

Курс:
Истраживања у развојној психологији (осн.)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Драган Јанковићдоцент
др Ивана Степановић Илићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студент бира тему из области развојне психологије и наставника у оквиру курса који похађа. Уз консултације са наставником, студент израђује нацрт истраживања, обавља истраживање и пише извештај истраживања који има форму испитног рада. Студентима су на располагању теме и области које су теоријски обрађиване на другим развојно-психолошким курсевима, као и нове теме које предложе сами студенти или наставници на курсу. Курс ће укључивати следеће делове: формулација предмета истраживања, селекција и преглед литературе, израда нацрта истраживања, извођење емпиријског истраживања, статистичка обрада података и писање извештаја истраживања.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за осмишљавање, планирање и спровођење истраживања развојно-психолошких појава.
Предуслови за полагање: Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Статистика
Облици наставе: Предавања, вежбе, менторски рад, рад у малим групама, испитивање деце
План курса:

1. недеља
- - Договор о раду
Упознавање студената са садржајем предмета: прављење нацрта истраживања и спровођење емпиријског истраживања. План рада.

2. недеља
пројекат - Избор проблема
Консултације око избора истраживачког проблема.

3. недеља
пројекат - Идејна скица
Консултације око сачињавања прве идејне скице.

4. недеља
пројекат - Идејна скица 2
Консултације око израде идејне скице.

5. недеља
пројекат - Нацрт истраживања
Заједнички рад на изради нацрта истраживања.

6. недеља
пројекат - Нацрт истраживања 2
Преглед и оцена нацрта истраживања.

7. недеља
пројекат - Избор узорка
Помоћ у налажењу узорка за истраживање.

8. недеља
пројекат - Спровођење истраживања
Консултације око спровођења истраживања.

9. недеља
пројекат - Спровођење истраживања 2
Консултације око спровођења истраживања.

10. недеља
пројекат - Спровођење истраживања 3
Консултације око спровођења истраживања.

11. недеља
пројекат - Спровођење истраживања 4
Консултације око спровођења истраживања.

12. недеља
пројекат - Обрада података
Консултације око обраде података и писања завршног извештаја.

13. недеља
пројекат - Завршни извештај
Предаја завршног извештраја о истраживању.

14. недеља
пројекат - Презентовање радова
Презентовање студентских истраживачких извештаја.

15. недеља
пројекат - Презентовање радова 2
Презентовање студентских завршних извештаја.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
за наставну јединицу Избор проблема: 5 изворних чланака из научних часописа изабраних од стране студента у договору са наставником, у зависности од избора теме за истраживачки рад
↑↑↑