Психологија

Курс:
Социо-емоционални развој: виши курс (докт.)
Предавачи: др Ксенија Крстићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У оквиру курса студенти ће критички анализирати отворена питања, кључне проблеме и савремене теоријско-методолошке приступе изучавању социо-емоционалног развоја (по сопственом избору) и сет метода и техника које се користе у истраживањима социо-емоционалног развоја.
Циљ изучавања курса: Разумети кључна отворена питања социо-емоционалног развоја, разумети основне претпоставке и кључне појмове савремених приступа и теорија у истраживању социо-емоционалног развоја
Предуслови за полагање: Нема
Облици наставе: Предавања и дискусије Самостални рад
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час и договор о раду

2. недеља
предавање - Кључни проблеми и отворена питања социо-емоционалног развоја

3. недеља
вежбе - Кључни проблеми и отворена питања социо-емоционалног развоја
Дискусија

4. недеља
семинар - Савремени теоријски приступи изучавању социо-емоционалног развоја
Самосталан рад

5. недеља
семинар - Савремени теоријски приступи изучавању социо-емоционалног развоја
Самосталан рад

6. недеља
вежбе - Савремени приступи изучавању социо-емоционалног развоја
Дискусија

7. недеља
пројекат - Одабране теме о социо-емоционалном развоју
Самосталан рад

8. недеља
вежбе - Одабране теме о социо-емоционалном развоју
Презентација и дискусија одабраних тема о социо-емоционалном развоју у складу са интересовањима студената

9. недеља
вежбе - Одабране теме о социо-емоционалном развоју
Презентација и дискусија

10. недеља
пројекат - Писање испитног рада
Рад на испитном раду у домену интересовања студената и консултације током израде испитног рада

11. недеља
пројекат - Писање испитног рада
Рад на испитном раду у домену интересовања студената и консултације током израде испитног рада

12. недеља
вежбе - Презентација испитног рада
Презентација и дискусија

13. недеља
вежбе - Презентација испитног рада
Презентација и дискусија

14. недеља
вежбе - Презентација испитног рада
Презентација и дискусија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dimitrijević, A. Hanak, N. (2013) Special issue of "Psihologija" Attachment and Mentalization Research
J. Cassidy & P. Shaver (2008) Handbook of attachment: Theory, Research and Clinical Aplications, 2nd ed.
Одабрани чланци по избору студента
Мирић, Ј. и Димитријевић, А. (2006): ’Афективна везаност; експериментални и психоаналитички присту
↑↑↑