Психологија

Курс:
Развојна психологија адолесценције: виши курс (докт.)
Предавачи: др Ксенија Крстићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Студенти ће критички анализирати особености развоја адолесцената, кључна отовирена питања, теоријске приступе и истраживања адолесценције. Студент бира тему у вези са развојем или карактеристикама адолесценције у складу са својим интересовањима. Практична настава се састоји у прегледу литературе о изабраној теми, изради нацрта и извођењу истраживања и писању извештаја о истраживању.
Циљ изучавања курса: Студенти ће разумети карактеристике развоја адолесцената, теоријске приступе и истраживања развоја у адолесценцији и биће способни да примене постојећа знања у професионалним и личним ситуацијама и да осмисле и изведу истраживање развоја адолесцената
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: предавања семинари преглед литературе семинарски рад израда нацрта извођење истраживања писање извештаја о истраживању
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час и договор о раду

2. недеља
предавање - Особености развоја у периоду адолесценције

3. недеља
семинар - Особености развоја у периоду адолесценције
Студенти бирају теме у складу са својим интересовањима

4. недеља
семинар - Особености развоја у периоду адолесценције
Студенти бирају теме у складу са својим интересовањима

5. недеља
вежбе - Дискусија о изабраним темама о адолесценцији

6. недеља
пројекат - Одабране теме о адолесценцији
Преглед литературе о изабраној теми

7. недеља
пројекат - Одабране теме о адолесценцији
Писање семинарског рада о изабраној теми, а на основу прегледа литературе

8. недеља
вежбе - Дискусија о изабраним темама о адолесценцији
Презентација семинарских радова

9. недеља
вежбе - Дискусија о изабраним темама о адолесценцији
Преѕентација семинарских радова

10. недеља
пројекат - Израда нацрта истраживања
Израда нацрта истраживања у складу са одабраном темом о развоју у периоду адолесценције

11. недеља
пројекат - Истраживање
Извођење планираног истраживања

12. недеља
пројекат - Истраживање
Извођење планираног истраживања

13. недеља
семинар - Презентације истраживања
Презентације резултата изведених истраживања

14. недеља
пројекат - Писање испитног рада
Писање испитног рада - извештаја о истраживању

15. недеља
пројекат - Писање испитног рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gerald R. Adams and Michael D. Berzonsky (Eds.) (2008) Blackwell Handbook of Adolescence - odabrana poglavlja
R. M. LERNER and L. STEINBERG (Eds.) (2009) Handbook of Adolescent Psychology - Odabrana poglavlja
Чланци по избору студента у складу са одабарном темом
↑↑↑