Психологија

Курс:
Развојна психологија адолесценције (осн.)
Предавачи: др Ксенија Крстићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део обухвата следеће теме: Бихејвиорална генетика адолесценције; Пубертет и психолошки развој; Когнитивни развој; Социјални односи у адолесценцији; Развој идентитета; Емоционални развој; Проблеми у понашању адолесцената; Саветодавни рад са адолесцентима. Практични део се састоји у дискусији о примени стечених знања у различитим професионалним и личним ситуацијама.
Циљ изучавања курса: Разумевање карактеристика физичког, когнитивног, емоционалног и социјалног развоја у адолесценцији. Упознавање са кључним отвореним питањима и савременим теоријским приступима изучавању адолесценције.
Предуслови за полагање: Развојна психологија
Облици наставе: предавања и дискусије самостално истраживање семинарски рад
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање и договор о раду

1. недеља
вежбе - Уводни час и договор о раду

2. недеља
предавање - Бихејвиорална генетика адолесценције

2. недеља
вежбе - Бихејвиорална генетика адолесценције

3. недеља
предавање - Пубертет и психолошки развој

3. недеља
семинар - Пубертет и психолошки развој

4. недеља
предавање - Развој мозга у адолесценцији

4. недеља
вежбе - Развој мозга у адолесценцији

5. недеља
предавање - Когнитивни развој

5. недеља
вежбе - Когнитивни развој

6. недеља
предавање - Когнитивни развој

6. недеља
семинар - Когнитивни развој

7. недеља
предавање - Социјани односи у адолесценцији - породица

7. недеља
- - Социјални односи

8. недеља
предавање - Социјални односи у адолесценцији - вршњаци

8. недеља
- - Социјални односи

9. недеља
предавање - Социјални односи у адолесценцији - култура

9. недеља
вежбе - Социјални односи у адолесценцији

10. недеља
предавање - Развој идентитета

10. недеља
вежбе - Развој идентитета

11. недеља
предавање - Емоционални развој и афективна везаност у адолесценцији

11. недеља
семинар - Афективна везаност у адолесценцији

12. недеља
предавање - Проблеми у понашању адолесцената

12. недеља
вежбе - Дискусија и примени стечених знања у раду са адолесцентима

13. недеља
предавање - Саветодавни рад са адолесцентима

13. недеља
вежбе - Дискусија и примени стечених знања у раду са адолесцентима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Крстић, К. (2002). Појам о себи адолесцената у социјалном контексту, магистарски рад, Филозофски факултет, Београд
Лацковић-Гргин, К. 2006, Психологија адолесцeнције, одабрана поглавља
Литература по избору студента о одабраним темама
Одабрани чланци
Крстић, К. 2008 Повезаност појма о себи и представе адолесцената како их виде значајни други; Психологија, Vol. 41 (4), стр. 539-55
↑↑↑