Психологија

Курс:
Психологија потрошача (докт.)
У оквиру предмета: Психологија потрошача
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Психологија потрошача, настанак и развој психологије потрошача, истраживање потрошача, научни статус истраживања потрошача, парадигме. Моделовање понашања потрошача. Методолошка питања у истраживању психологије потрошача, дизајнирање примењених истраживања, есктерна валидација, улога екстерне валидације у теоријским истраживањима, истраживање потрошача усмерено на откриће. Посебне области психологије потрошача, укљученост потрошача, индивидуалне разлике, обрада информација, одлучивање потрошача, мотивација, ставови, емоције и расположење. Етичност у истраживању потрошача. Дизајнирање истраживања различитих проблема у циљу провере одређених теоријских поставки, односно решавања одређених практичних проблема.
Циљ изучавања курса: Темељно сагледавање научног статуса и критичко преиспитивање конструката психологије потрошача у теоријском, операционалном и примењеном домену,анализа међусобних утицаја теоријских и истраживачких приступа у психологији и маркетингу.
Предуслови за полагање: Положен испит Понашање потрошача и маркетинг
Облици наставе: Предавања, дискусије, презентације семинарских радова, прикази истраживачких радова, презентације истраживачких пројеката.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у курс, преглед области
Договор о раду. Преглед области. Настанак и развој психологије потрошача. Назчни статус истраживања потрошача. Моделовање понашања потрошача. Методолошка питања у истраживању психологије потрошача. Етичност у истраживању потрошача.

2. недеља
- - Motivation, Affect, and Consumer Decisions
Уводно излагање и дискусија

3. недеља
семинар - Motivation, Affect, and Consumer Decisions
Презентација идеја за нова истраживања и дискусија

4. недеља
- - Persuasion, Attitudes, and Social Influence
Уводно излагање и дискусија

5. недеља
семинар - Persuasion, Attitudes, and Social Influence
Презентација идеја за нова истраживања и дискусија

6. недеља
- - Behavioral Decision Research
Уводно иѕлагање

7. недеља
семинар - Behavioral Decision Research
Презентације и дискусија идеја за нова истраживања

8. недеља
- - Products, Preferences, Places, and People
Уводно излагање и дискусија

9. недеља
семинар - Products, Preferences, Places, and People
Презентација идеја за нова истраживања и дискусија

10. недеља
- - Consumer Well-Being
Уводно излагање и дискусија

11. недеља
семинар - Consumer Well-Being
Презентација идеја за нова истраживања и дискусија

12. недеља
предавање - Истраживање потрошача усмерено на откриће
Уводно излагање, презентација идеја за завршне радове и дискусија, закњучна разматрања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Petrović, I, Kovačević, P. (1996). Merenje involviranosti potrošača, Psihologija, 1, 71-82.
Štajnberger, I, Petrović, I. (1996). Istraživanje imidža, Plasman i tržište, 2, str. 58-63.
Petrović, I. (1997). Uključenost kao faktor odlučivanja potrošača, Psihološka istraživanja, 9: 53-80.
Petrović, I, Kovačević, P, Štajnberger, I. (1997). Primena multidimenzionalnog skaliranja u određivanju tržišne pozicije proizvoda, Psihološka istraživanja,
Kovacevic, P., Đuric, S., Zarevski, P. (1992). Tendency to answer false questions in objective and attitude tests, Steyer,R. et al. (Eds) Psychometric Methodology. Gustav Fischer Verlag, 227-239.
Kovačević Panta (1983). Numeričke sposobnosti kao komponenta intelektualne aktivnosti. Psihologija 1-2, 109-123
Worcester, R., Downham, J. Eds. (1986). Consumer Market Research Handbook, 3rd edn, London: McGraw-Hill.
Haugtvedt, C. P., Herr, P. M. & Kardes, F. R. (Eds.). (2008). Handbook of Consumer Psychology. New York, NY: Taylor & Francis.
Општа допунска литература
Dopunska literatura (knjige i članci), precizira se u dogovoru sa studentom.
Kovačević, P. (1999) Socio-psihološki aspekti kupoprodajnih odnosa na beogradskim pijacama, u Beogradske gradske pijace, JKP “Gradske pijace”, Beograd 1999, 33-42.
↑↑↑