Психологија

Курс:
Каријера (осн.)
У оквиру предмета: Каријера
Предавачи: др Светлана Чизмићредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Појам и врсте каријере, развој каријере, приступи у развоју каријере и избору позива у савремин условима глобализације, транзиције несигурности посла и незапослености. Разумевање теорија каријере и њихове употребе у саветовању кандидата. Технике саветовања и вођења у развоја каријере. Стратегије, циљеви, технике и програм информисања, обучавања, тренинга и менторства у вођењу каријере и у саветовању за вокациону флексибилност припадника различитих популација.
Циљ изучавања курса: Развијање и проширивање теоријских знања, концепата и теоријских приступа у области проучавања каријере, и формирање вештина и техника вођења и саветовања клијената припадника разноврсних популација у различитим фазама развоја каријере.
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио: Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Основе психологије рада.
Облици наставе: Предавања, дискусије, студије случајева и гостујућа предавања практичара.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Развој и перспективе психологије каријере

2. недеља
предавање - 2. Појам каријере

3. недеља
предавање - 3. Теорије каријере

4. недеља
предавање - 4.Теорије каријере

5. недеља
предавање - 5. Теорије каријере - практична примена

6. недеља
предавање - 6. Каријера у организацији

7. недеља
предавање - 7. Каријера у организацији

8. недеља
предавање - 8. Тражење посла, несигурност посла

9. недеља
предавање - 9.Каријерно саветовање

10. недеља
предавање - 10.Развој каријере и саветовање припадника у различитим популацијама

11. недеља
предавање - 11. Развој каријере и саветовање припадника у различитим популацијама

12. недеља
предавање - 12.Примена каријерних теорија и саветовања у пракси

13. недеља
предавање - 13. Примена каријерних теорија и саветовања у пракси
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Амундсон, Н.Е., Харис-Боулзби, Џ., Најлс, С.Џ. (2010). Основни елементи каријерног саветовања: Процеси и технике. Београд: БОШ, стр. 1-113
Торингтон, Д., Хол, Л., Тејлор., С. (2004). Менаџмент људских ресурса, Београд: Дата Статус, стр. 441- 460, 428-437
Гузина, М. (1980). Кадровска психологија, Београд: Научна књига, стр. 25-36
Петровић, Б., И., Чизмић, С., Ковачевић, П. (2009). Локус контроле на раду и активно тражење посла. Андрагошке студије, 2, 307-332.
Гринберг, Џ., Барон, Р., А. (1998). Понашање у организацијама – Разумевање и управљање људском страном рада, Београд: Желнид, стр. 56-71, 190-215, 490-495, 114-133, 156-167
Чизмић, С., Петровић, И. и Вукелић, М. (2016). Изазови 21.века за образовање за Каријеру ученика основних школа. У: Ј. Теодоровић (Ур.) Унапређивање квалитета образовања у основним школама, Зборник радова, стр. 155-160. Београд: Педагошки факултет
Петровић, И и Чизмић, С. (2015). Савремени свет као изазов и инспирација за психологију рада. У М. Ђуришић Бојановић (Ур.), Нови погледи и перспективе у психологији рада и организације (стр. 55-77). Београд, ЦПП
Бранчић, Б. (1986). Психолошке теорије избора занимања, Београд: Научна књига, стр. 31-53
↑↑↑