Психологија

Курс:
Психологија потрошача (докт.)
У оквиру предмета: Психологија потрошача
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Психологија потрошача, истраживање потрошача, научни статус истраживања потрошача, парадигме. Моделовање понашања потрошача. Методолошка питања у истраживању психологије потрошача, дизајнирање примењених истраживања, есктерна валидација, улога екстерне валидације у теоријским истраживањима, истраживање потрошача усмерено на откриће. Посебне области психологије потрошача, укљученост потрошача, личност потрошача, личност робне марке, ставови, одлучивање потрошача, нумеричност, емоције и расположење. Етичност у истраживању потрошача. Истраживање потрошача. Анализа и евалуација различитих методолошких приступа. Дизајнирање истраживања различитих проблема у циљу провере одређених теоријских поставки, односно решавања одређених практичних проблема.
Циљ изучавања курса: Темељно сагледавање научног статуса и критичко преиспитивање конструката психологије потрошача у теоријском, операционалном и примењеном домену,анализа међусобних утицаја теоријских и истраживачких приступа у психологији и маркетингу.
Предуслови за полагање: Положен испит Понашање потрошача и маркетинг
Облици наставе: Предавања, дискусије, презентације семинарских радова, прикази истраживачких радова, презентације истраживачких пројеката.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у курс, преглед области
Договор о раду. Преглед области. Настанак и развој психологије потрошача. Назчни статус истраживања потрошача. Моделовање понашања потрошача. Методолошка питања у истраживању психологије потрошача. Етичност у истраживању потрошача.

2. недеља
- - Motivation, Affect, and Consumer Decisions
Уводно излагање и дискусија

3. недеља
семинар - Motivation, Affect, and Consumer Decisions
Презентација идеја за нова истраживања и дискусија

4. недеља
- - Persuasion, Attitudes, and Social Influence
Уводно излагање и дискусија

5. недеља
семинар - Persuasion, Attitudes, and Social Influence
Презентација идеја за нова истраживања и дискусија

6. недеља
- - Behavioral Decision Research
Уводно иѕлагање

7. недеља
семинар - Behavioral Decision Research
Презентације и дискусија идеја за нова истраживања

8. недеља
- - Products, Preferences, Places, and People
Уводно излагање и дискусија

9. недеља
семинар - Products, Preferences, Places, and People
Презентација идеја за нова истраживања и дискусија

10. недеља
- - Consumer Well-Being
Уводно излагање и дискусија

11. недеља
семинар - Consumer Well-Being
Презентација идеја за нова истраживања и дискусија

12. недеља
предавање - Истраживање потрошача усмерено на откриће
Уводно излагање, презентација идеја за завршне радове и дискусија, закњучна разматрања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Petrović, I, Kovačević, P. (1996) Merenje involviranosti potrošača, Psihologija, 1, 71-82.
Štajnberger, I, Petrović, I. (1996) Istraživanje imidža, Plasman i tržište, 2, str. 58-63.
Petrović, I. (1997) Uključenost kao faktor odlučivanja potrošača, Psihološka istraživanja, 9: 53-80.
Petrović, I, Kovačević, P, Štajnberger, I. (1997) Primena multidimenzionalnog skaliranja u određivanju tržišne pozicije proizvoda, Psihološka istraživanja, 9: 81-100.
Kovacevic, P., S.Đuric, P.Zarevski (1992) Tendency to answer false questions in objective and attitude tests, in: Steyer,R. et al. (eds): Psychometric Methodology. Gustav Fischer Verlag, (227-230).
Kovačević, P. (1999) Socio-psihološki aspekti kupoprodajnih odnosa na beogradskim pijacama, u Beogradske gradske pijace, JKP “Gradske pijace”, Beograd 1999, 33-42.
Kovačević Panta (1983). Numeričke sposobnosti kao komponenta intelektualne aktivnosti. Psihologija 1-2, 109-123
Worcester, R., Downham, J. Eds. (1986) Consumer Market Research Handbook, 3rd edn, London: McGraw-Hill.
Haugtvedt, C. P., Herr, P. M. & Kardes, F. R. (Eds.). (2008). Handbook of Consumer Psychology. New York, NY: Taylor & Francis.
↑↑↑