Психологија

Курс:
Перцепција 2 (докт.)
У оквиру предмета: Перцепција 2
Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Разматрају се, на продубљеном нивоу, главни феномени и теорије психологије опажања, са нагласком на визуелном опажању. Обрађују се опажање форме и перцептивна организација узимајући у обзир склоп физичке стимулације и њен математички опис, нивое физиолошке обраде, и структуру доживљаја.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студента за стицање темељног разумевања историјске основе и савремене тематике психологије опажања.
Предуслови за полагање: Курс на докторском нивоу из психологије опажања, или еквивалентно знање.
Облици наставе: Предавања и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
-

2. недеља
предавање - Опажање објеката - 1. део
-

3. недеља
предавање - Опажање објеката - 2. део
-

4. недеља
предавање - Опажање сцена - 1. део
-

5. недеља
предавање - Опажање сцена - 2. део
-

6. недеља
предавање - Визуелна пажња и покрети очију
-

7. недеља
предавање - Перцепција и акција
-

8. недеља
предавање - Визуелна репрезентација
-

9. недеља
предавање - Визуелна меморија
-

10. недеља
предавање - Визуелна свест
-

11. недеља
предавање - Одабране теме из визуелног опажања
-

12. недеља
предавање - Одабране теме из визуелног опажања
-

13. недеља
предавање - Консултације
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Stephen Palmer (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. Cambridge: Bradford.
Bruce E. Goldstein (2005). Blackwell Handbook of Sensation & Perception. Oxford: Blackwell.
Општа допунска литература
Изабрани чланци из савремене литературе из опажања боја, простора и кретања из часописа Perception, Vision Research, Journal of Experimental Psychology: Human perception and Performance, Perception &
↑↑↑