Психологија

Курс:
Социо-афективни развој (мастер)
У оквиру предмета: Социо-афективни развој
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће уместо посебног предмета «Социо-афективни развој» похађати наставу из два предмета на Образовном смеру: «Морални развој» и «Афективни развој» у смањеном обиму и према програмима рада по недељама.
Циљ изучавања курса: - усвајање знања о социјалном и афективном развоју - разумевање односа између етике и психологије (чињеничког и вредносног) - развијање осетљивости за разликовање индоктринације од васпитања - подстицање развоја осетљивости за емоције и емоционалн
Предуслови за полагање: 1) Развојна психологија 2) Психологија личности 3) Психологија учења 4) Основи педагошке психологије
Облици наставе: предавања вежбе (дискусије, филмске презентације, конструкције прича)самостални радови
План курса:

1. недеља
предавање - Етика и мета етика. Афективна везаност

1. недеља
вежбе - Врховно морално мерило

2. недеља
предавање - Психоанализа моралног развоја
Психоанализа моралног развоја. Болбијева теорија афективног везивања

2. недеља
вежбе - Афективна везаност и примарна социјалност

3. недеља
предавање - Унутрашњи радни модели
Теорија социјалног учења. Унутрашњи радни модели.

3. недеља
вежбе - Дилема «Хајнц» (Л. Колберг)

4. недеља
предавање - Пијажеова теорија: објективна и субјективна одговорност
Пијажеова теорија: објективна и субјективна одговорност. Индивидуалне разлике у везаности.

4. недеља
вежбе - Дилема «Хајнц»: правнички приступ

5. недеља
предавање - Колбергова теорија
Колбергова теорија. Везивање код одраслих

5. недеља
вежбе - Типови везаности

6. недеља
предавање - Туриелова теорија
Туриелова теорија. Појам емоције. Историја истраживања дечјих емоција

6. недеља
вежбе - Објект. одговорност: конструкција прича

7. недеља
предавање - Просоцијално морално мишљење
Просоцијално морално мишљење. Рани развој емоција.

7. недеља
вежбе - Колоквијум
-

8. недеља
предавање - Моралне емоције
Моралне емоције. Емоционална зараза, социјално очитавање емоција. Свест о референтности и субјективности емоција

8. недеља
вежбе - Објективна одговорност
-

9. недеља
предавање - Морално васпитање
Морално васпитање. Развој емоционалнохг језика и емоционалне контроле

9. недеља
вежбе - Теорија соц. учења: ефикасност и моралност казне и награде
-

10. недеља
предавање - Морално васпитање и индоктринација
Морално васпитање и индоктринација. Самосвесне емоције

10. недеља
вежбе - Школска правила у очима ученика
Теренско испитивање

11. недеља
предавање - Школа као агенс моралне социјализације

11. недеља
вежбе - Култура и изражавање емоција
Дискусија

12. недеља
предавање - Селф и развој селфа
Селф и развој селфа. Самоцењење и самопоштовање

12. недеља
вежбе - Дечје самоцењење и самопоштовање
Теренско испитивање

13. недеља
предавање - Одлагање задовољења

13. недеља
вежбе - Појам зла
Дискусија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Мирић, Ј. и Димитријевић, А. (2006): ’Афективна везаност; експериментални и психоаналитички приступ.
Злотовиц, М. (1982): ’Страхови код деце’, Београд, ЗУНС.
Мирић, Ј. (2001): ’Развој моралног мишљења’, Београд, Калеком и ИЗП.
Миочиновић, Љ. (2004): ’Морални развој и морално васпитање’, Београд: Просвета и ИПИ.
↑↑↑