Психологија

Курс:
Когнитивни развој (мастер)
У оквиру предмета: Когнитивни развој (мастер)
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Драган Јанковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Кључна отворена питања когнитивног развоја, Развој мозга и когнитивни развој, Еволуциона психологија и когнитивни развој, Пијажеов конструктивистички приступ, Неопијажетанске теорије когнитивног развоја, Когнитивно-информациони приступ (Развојна когнитивна обрада информација - Information processing approach), Конекционизам и когнитивни развој, Приступ динамичких система, Социо-културни приступ Виготског, Неовиготскијански приступи когнитивном развоју, Дискурс психологија и когнитивни развој, Социјална интеракција и социо-културно окружење као фактори когнитивног развоја, Психометријски приступ когнитивном развоју
Циљ изучавања курса: Разумети кључна отворена питања когнитивног развоја, разумети основне претпоставке савремених приступа и теорија у истраживању когнитивног развоја, формирати и разумети кључне појмове савремених приступа и теорија
Предуслови за полагање: nema
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (Укупно 26 сати) Вежбе: 2 часа недељно (Укупно 26 сати) Семинарски рад: 20 сати Рецензирање радова: 8 сати Излагање и дискусија на часу
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање: Кључна отворена питања когнитивног развоја
- Отворена питања у вези са когнитивном развоју - Која су отворена питања? - Који одговори се нуде на кључна отворена питања когнитивног развоја

1. недеља
вежбе - Кључна отворена питања когнитивног развоја (групна дискусија)
Групна дискусија о кључним отвореним питањима у области истраживања когнитивног развоја

2. недеља
предавање - Развој мозга и когнитивни развој
- Кључне промене у развоју мозга (структуралне и функционалне промене) - МRI и fMRI као методе истраживања развоја мозга - Како развојне промене на нивоу мозга утичу на развојне промене на когнитивном плану - Кључна истраживања о односу развоја мозга и когнитивног развоја

2. недеља
вежбе - Избор теме за семинарски рад и избор релевантне литературе
(групна дискусија и демонстрација) - Упознавање са неким актуелним теоријским и истраживачким проблемима у области когнитивног развоја - Упознавање са електронским базама чланака из области когнитивног развоја и раду са њима - Демонстрација претраживања електронских база чланака из области когнитивног развоја - Дискусија о могућим темама за семинарски рад, инструкције за израду рада и рокови

3. недеља
предавање - Конструктивистички приступ когнитивном развоју: Пијажеова теорија
- Основне претпоставке - Основни појмови - Основне карактеристике стадијума когнитивног развоја

3. недеља
вежбе - Испитивање деце (теренско истраживање)
Студенти су обавезни да обаве испитивање једног детета (узраст 5-6 или 8-9 година) користећи »Дечија слика света« и батерију за испитивање конкретно-операционалног мишљења и да напишу извештај о испитивању у складу са задатом формом

4. недеља
предавање - Конструктивистички приступ когнитивном развоју: Пијажеова теорија
- Основна истраживачка питања и кључна истраживања (са анализом метода коришћених у овим истраживањима) - Најважније критике Пијажеове теорије - Јаке и слабе стране Пијажеове теорије

4. недеља
вежбе - Израда семинарског рада (менторски рад)
- Студенти су обавезни да на састанак са ментором дођу са предлогом теме за семинарски рад и предлогом чланака који ће се користити за писање семинарског рада - Заједно са ментором се утврђује тема и избор чланака - Заједно са ментором се утврђује структура семинарског рада

5. недеља
предавање - Конструктивистички приступ когнитивном развоју: Неопијажетанске теорије
- Које су претпоставке Пијажеове теорије задржане у оквиру неопијажетанских теорија - Преглед најутицајнијих неопијажетанских теорија - Типична истраживања у оквиру неопијажетанских теорија - Типичне методе које се примењују у оквиру неопијажетанских теорија - Јаке и слабе стране неопијажетанских теорија

5. недеља
вежбе - Израда семинарског рада (менторски рад)
- Студенти су обавезни да на састанак са ментором дођу са предлогом теме за семинарски рад и предлогом чланака који ће се користити за писање семинарског рада - Заједно са ментором се утврђује тема и избор чланака - Заједно са ментором се утврђује структура семинарског рада

6. недеља
предавање - Когнитивно-информациони приступ (Information processing approach)
- Основне претпоставке когнитивно-информационог приступа - Основни појмови - Типична питања која се истражују у оквиру когнитивно-информационог приступа - Типична истраживања у оквиру когнитивно-информационог приступа - Типична методе које се примењују у оквиру когнитивно-информационог приступа - Јаке и слабе стране когнитивно-информационог приступа

6. недеља
вежбе - Израда семинарског рада (менторски рад)
- Студенти су обавезни да на састанак са ментором дођу са предлогом теме за семинарски рад и предлогом чланака који ће се користити за писање семинарског рада - Заједно са ментором се утврђује тема и избор чланака - Заједно са ментором се утврђује структура семинарског рада

7. недеља
предавање - Социо-културни приступ когнитивном развоју: Теоријски оквир Виготског
- Основне претпоставке концепције Виготског - Основни појмови

7. недеља
вежбе - Испитивање деце (теренско истраживање)
Студенти су обавезни да обаве испитивање једног детета (узраста 9-10 или 14-15 година) користећи методу двојне стимулације и да напишу извештај о испитивању у складу са задатом формом

8. недеља
предавање - Социо-културни приступ когнитивном развоју: Теоријски оквир Виготског
- Типична питања о когнитивном развоју којима се бави теорија Виготског - Преглед критика упућених теорији Виготског - Јаке и слабе стране теорије Виготског

8. недеља
вежбе - Израда нацрта истраживања – избор проблема и методологије (менторски рад)
- Студенти су обавезни да на састанак са ментором дођу са предлогом истраживачких питања која би предмет истраживања за које се развија нацрт заједно са образложењем - Заједно са ментором се утврђују истраживачка питања - Заједно са ментором се утврђује елементи нацрта које студент треба да развије

9. недеља
предавање - Социо-културни приступ когнитивном развоју: неовиготскијанске теорије
- Које су претпоставке теорије Виготског задржане у оквиру неопијажетанских теорија - Преглед најутицајнијих неовиготскијанских теорија - Типична истраживања у оквиру неовиготскијанских теорија - Типичне методе које се примењују у оквиру неовиготскијанских теорија - Јаке и слабе стране неовиготскијанских теорија

9. недеља
вежбе - Израда нацрта истраживања – избор проблема и методологије (менторски рад)
- Студенти су обавезни да на састанак са ментором дођу са предлогом истраживачких питања која би предмет истраживања за које се развија нацрт заједно са образложењем - Заједно са ментором се утврђују истраживачка питања - Заједно са ментором се утврђује елементи нацрта које студент треба да развије

10. недеља
предавање - Социјална интеракција и социо-културно окружење као фактори когнитивног развоја
- Основна истраживачка питања - Истраживања повезаности између социо-демографских карактеристика и когнитивног развоја - Утицај асиметричне и симетричне face to face интеракције на когнитивни развој - Утицај институционалног оквира на когнитивни развој - Утицај социо-културног окружења на когнитивни развој (крос-културална истраживања) - Отворена питања и дилеме у вези са утицајем социо-културног окружења и когнитивног развоја

10. недеља
вежбе - Семинарски радови студената: Излагање и дискусија
Студенти излажу своје семинарске радове (Power point презентација обавезна) у оквиру 15 минута, а затим одговарају на питања колега и наставника (5 минута)

11. недеља
предавање - Психометријски приступ когнитивном развоју
- Основне претпоставке и основни појмови - Компаративна анализа психометријског приступа са другим приступима - Принципи конструкције инструмената за мерење интелигенције у развоју и принципи мерења - Основна сазнања о развоју интелектуалних способности - Утицај наслеђа и средине - Јаке и слабе стране психометријског приступа

11. недеља
вежбе - Семинарски радови студената: Излагање и дискусија
Студенти излажу своје семинарске радове (Power point презентација обавезна) у оквиру 15 минута, а затим одговарају на питања колега и наставника (5 минута)

12. недеља
предавање - Преглед нових приступа, истраживања и значајних отворених питања
- Конекционистички приступ - Приступ динамичких система

12. недеља
вежбе - Семинарски радови студената: Излагање и дискусија
Студенти излажу своје семинарске радове (Power point презентација обавезна) у оквиру 15 минута, а затим одговарају на питања колега и наставника (5 минута)

13. недеља
предавање - Преглед нових приступа, истраживања и значајних отворених питања
- Еволуциона психологија и когнитивни развој - Дискурс психологија и когнитивни развој

13. недеља
вежбе - Семинарски радови студената: Излагање и дискусија
Студенти излажу своје семинарске радове (Power point презентација обавезна) у оквиру 15 минута, а затим одговарају на питања колега и наставника (5 минута)

14. недеља
- - Припрема за испит
Припрема за испит (консултације са наставником)

15. недеља
- - Испит
Студенти полажу испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- 5 изворних чланака из научних часописа изабраних од стране студента у зависности од избора теме за семинарски рад и излагање и дискусију
2 књиге или 10 чланака по избору студената (у договору са наставником) који добро репрезентују два приступа когнитивног развоја које студент треба да припреми за усмени испит
↑↑↑