Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања

2. недеља
предавање - Дефиниција области: психологија уметности и експериментална естетика

3. недеља
предавање - Класична експериментална естетика: Фехнер

4. недеља
предавање - Нова експериментална естетика: Берлајн

5. недеља
предавање - Естетска преференција лица и телесних пропорција

6. недеља
предавање - Фактори естетске преференције

7. недеља
предавање - Аспекти субјективног доживљаја уметничких дела

8. недеља
предавање - Естетски доживљај

9. недеља
предавање - Фактори естетског доживљаја

10. недеља
предавање - Теорије естетске преференције и естетског доживљаја

11. недеља
предавање - Изабране теме из експерименталне естетике (по договору са студентима)

12. недеља
предавање - Рекапитулација градива

13. недеља
предавање - Консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Arnheim, R. (1969). Art and visual perception. Berkely and Los Angeles: University of California Press.
Berlyne, D. E. (1971). Aesthetics and psychobiology. New York: Appleton Century-Crofts.
Berlyne, D. E. (1974). The new experimental aesthetics. In D. E. Berlyne (Ed.), Studies in the new experimental aesthetics (pp. 1-25). Washington, D. C.: Hemisphere Publishing Corporation.
Gombrich, E. H. (1969). Art and illusion. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Општа допунска литература
Изабрани чланци из савремене литературе из експерименталне естетике из часописа Empirical Studies of Arts и других.
↑↑↑