Психологија

Запослени
управник Одељења: 
др Александер Бауцал
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Маја Јовановић
стручни сарадник
Предавачи
др Велимир Поповић, доцент у пензији
др Ана Пешикан , редовни професор
др Василије Гвозденовић, редовни професор
др Горан Кнежевић, редовни професор
др Данијела Петровић, редовни професор
др Дејан Лаловић, редовни професор
др Драган Попадић, редовни професор
др Душан Стојнов, редовни професор
др Миланко Чабаркапа, редовни професор
др Небојша Петровић, редовни професор
др Петар Јевремовић, редовни професор
др Слободан Марковић, редовни професор
др Тамара Џамоња Игњатовић, редовни професор
др Александер Бауцал, редовни професор
др Драган Павловић, редовни професор
др Надежда Крстић, редовни професор
др Надежда Недељковић, редовни професор
др Ана Алтарас Димитријевић, ванредни професор
др Борјанка Батинић, ванредни професор
др Вања Ковић, ванредни професор
др Горан Опачић, ванредни професор
др Гордана Вулевић, ванредни професор
др Драгица Павловић-Бабић, ванредни професор
др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
др Зоран Павловић, ванредни професор
др Зорана Јолић Марјановић, ванредни професор
др Ивана Петровић, ванредни професор
др Ирис Жежељ, ванредни професор
др Јелена Павловић, ванредни професор
др Ксенија Крстић, ванредни професор
др Оливер Тошковић, ванредни професор
др Тамара Кликовац, ванредни професор
др Биљана Стојковић, ванредни професор
др Марко Живановић, научни сарадник
др Гордана Јовановић, редовни професор у пензији
др Дејан Тодоровић, редовни професор у пензији
др Јован Мирић, редовни професор у пензији
др Миросава Ђуришић-Бојановић, редовни професор у пензији
др Светлана Чизмић, редовни професор у пензији
др Вера Рајовић, ванредни професор у пензији
др Тинде Ковач-Церовић, ванредни професор у пензији
Сања Грбић, асистент
Ксенија Мишић, истраживач-приправник
↑↑↑