Психологија

Запослени
управник Одељења: 
др Александер Бауцал
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Маја Јовановић
стручни сарадник
Предавачи
др Александер Бауцал, редовни професор
др Ана Пешикан , редовни професор
др Бланка Богуновић, редовни професор
др Вања Ковић, редовни професор
др Василије Гвозденовић, редовни професор
др Горан Кнежевић, редовни професор
др Гордана Вулевић, редовни професор
др Данијела Петровић, редовни професор
др Дејан Лаловић, редовни професор
др Драган Попадић, редовни професор
др Душан Стојнов, редовни професор
др Зоран Павловић, редовни професор
др Миланко Чабаркапа, редовни професор
др Небојша Петровић, редовни професор
др Петар Јевремовић, редовни професор
др Слободан Марковић, редовни професор
др Тамара Џамоња Игњатовић, редовни професор
др Биљана Стојковић, редовни професор
др Надежда Недељковић, редовни професор
др Борјанка Батинић, ванредни професор
др Горан Опачић, ванредни професор
др Драгица Павловић Бабић, ванредни професор
др Зорана Јолић Марјановић, ванредни професор
др Ивана Петровић, ванредни професор
др Ирис Жежељ, ванредни професор
др Јелена Павловић, ванредни професор
др Ксенија Крстић, ванредни професор
др Оливер Тошковић, ванредни професор
др Тамара Кликовац, ванредни професор
др Саша Филиповић, научни саветник
др Дејан Тодоровић, редовни професор у пензији
др Велимир Поповић, доцент у пензији
Сања Грбић, асистент
Ксенија Мишић, истраживач-сарадник
Неда Јанићијевић, истраживач-приправник
Сања Стојиљковић, истраживач-приправник
Сара Анђелић, истраживач-приправник
↑↑↑