Издавачка делатност - Опште информације

Издавачку делатност на Филозофском факултету остварује Центар за издавачку делатност као посебна организациона јединица у оквиру Факултета.

Центар уређује и издаје следеће врсте публикација: Споменицу Филозофског факултета, Зборник Филозофског факултета, монографије, уџбенике, часописе, посебна издања, водич кроз Факултет (буклет), студентски информатор, билтен Факултета, пропагандни материјал. Центар има искључиво право издавања публикација са афилијацијом Факултета.

Поред припреме публикација за штампу и издавање, Центар за издавачку делатност обавља још и следеће послове:
• организује стручну помоћ наставницима и сарадницима Факултета у припреми њихових текстова за штампу и издавању прихваћених рукописа;
• организује и спроводи институцију анонимне рецензије;
• организује дистрибуцију и продају публикација у скриптарници Факултета и посредством књижарске мреже;
• организује представљање публикација Факултета;
• сарађује са медијима у вези с пословима издавачке делатности;
• предлаже доношење и одговоран је за примену стандарда и техничких упутстава;
• реализује и друге послове у вези са издавачком делатношћу.

Координатор Центра је др Милан Попадић.

Одељења и научне јединице Филозофског факултета имају и сопствену, самосталну издавачку делатност.

↑↑↑