Вести

RSS
23
 
Јун
 
2017

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи (максимум 40 поена) и израженим редоследом жеља истакнут је на стаклима у приземљу Факултета и на сајту Факултета на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/srednja_skola
(рубрика За будуће студенте, линк Бодови из средње школе и распоред полагања пријемног испита).

Уколико сматрају да им број поена из средње школе није тачно утврђен или/и им је изражен редослед жеља погрешно уписан, кандидати могу да се жале на шалтерима у приземљу 26. јуна од 11.00 до 12.00 сати уз накнаду од 300 динара. Уколико је жалба основана, накнада ће бити враћена кандидату.20
 
Јун
 
2017

- ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit

- Примере тестова опште информисаности (ТОИ):
ПЕДАГОГИЈА, АНДРАГОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, СОЦИОЛОГИЈА,
АРХЕОЛОГИЈА, КЛАСИЧНЕ НАУКЕ:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_2017-05-03.pdf

ТОИ ФИЛОЗОФИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_FS-2017-05-03.pdf

ТОИ ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_IU-2017-05-03.pdf

ТОИ ИСТОРИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_IS-2017-05-03.pdf

ТОИ ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_EN-2017-05-03.pdf

Све ове тестове можете решавати на адреси:
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/TOI

- ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТОВА ЗНАЊА (ТЗ):
(литература и тематске целине по студијским групама)
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit19
 
Јун
 
2017

Пријављивање кандидата на конкурс је 21. и 22. 06. 2017. године (среда и четвртак) од 9.00 до 14.00 сати и 23. 06. 2017. године (петак) од 9.00 до 12.00 сати у следећим просторијама:

 

15
 
Јун
 
2017

Обавештавамо све кандидате за упис на основне академске студије на Филозофском факултету да се детаљан текст Обавештење о спровођењу пријемног испита и уписа на Филозофски факултет академске 2017/2018. године може преузети са сајта Факултета, у рубрици За будуће студенте - Поступак пријављивања и полагања пријемног испита (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/postupak).10
 
Јун
 
2017

Модел писане изјаве за припаднике српске националне мањине из суседних земаља налази се у прилогу.9
 
Јун
 
2017

1. Кандидати који желе да у школској 2017/2018. години упишу прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне машине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, Факултету прилажу и следећа документа:

 • изјаву у писаној форми да je припадник ромске националне мањине (модел изјаве можете преузети овде);
 • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке можете преузети овде).

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.
Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студената који се финансирају из буџета.
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета имају право на смештај и исхрану према условима из Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2017/2018. годину.9
 
Јун
 
2017

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република у школској 2017/2018. години, на Факултет могу бити уписани кандидати:

 • корисници колица или лица која се отежано крећу,
 • са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди), са  делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
 • који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),
 • који имају тешкоће у говору,
 • са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења) и
 • са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси Факултету и један од следећих докумената:

 • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
 • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
 • мишљење Интересорне комисије,
 • препоруку Универзитетског центра за студенте са хендикепом.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат обавезно подноси Факултету и одговарајућу медицинску документацију. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно je да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.

Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета и задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању;
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима, према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2017/2018. годину.29
 
Мај
 
2017

Кандидати се пријављују на конкурс 21.6.2017. и 22.6.2017. од 9.00 до 14.00 ч. и 23.6.2017. од 9.00 до 12.00 ч. Распоред просторија у којима ће се кандидати пријављивати на конкурс биће истакнут најкасније до 20.6.2017. у 12.00 ч. у приземљу Факултета и на сајту Факултета. Кандидати не морају лично да се пријаве на конкурс, односно може да их пријави и друго лице.

Кандидати су, приликом пријављивања, дужни да донесу на увид оригинална документа, а предају неоверене фотокопије следећих докумената, које се не враћају кандидатима:
1. сведочанства сва четири разреда средње школе
2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
3. доказ (признаницу) о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Кандидати на уплатницу уносе следеће податке:

 • Сврха уплате: Пријемни испит
 • Прималац: Филозофски факултет, Београд
 • Износ: 9.630,00 РСД за домаће држављане, односно 14.450,00 РСД за стране држављане
 • Рачун примаоца: 840-1614666-19
 • Модел: 97
 • Позив на број: 4711423
 
Мај
 
2017

Распоред активности у вези са спровођењем пријемног испита и уписом на Филозофски факултет 2017. године, налази се у прилогу.28
 
Апр
 
2017

Обавештавамо заинтересоване за упис на основне академске студије да више информација о тесту опште информисаности и примере тестова могу пронаћи у рубрици За будуће студенте – Програм за полагање пријемног испита (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit/prijemni_ispit).25
 
Апр
 
2017

У среду, 26. априла са почетком у 10 часова, у општини Стари град организоваће се Дан отворених врата где ће седам факултета Универзитета у Београду представити своје програме будућим студентима.

Програм догађаја се налази у прилогу.7
 
Апр
 
2017

Додатне информације о пријемном испиту за упис на основне студије психологије, за школску 2017/2018. годину, можете принаћи у рубрици За будуће студенте - Опште информације (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti).31
 
Мар
 
2017

Драги матуранти,

У суботу 1. априла од 12 до 16 часова, на Филозофском факултету организујемо Отворена врата, где ће на сва ваша питања у вези са уписом одговaрaти студенти Филозофског факултета.

Очекујемо вас!

Студентски парламент↑↑↑