Вести

RSS
11
 
Јул
 
2018

Част нам је да вас обавестимо да се Одељење за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду налази међу првих 200 у свету на годишњој листи QS Top Universities https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/archaeology). Својом високом позицијом на ранг листи, Одељење за археологију као једиствено место за образовање младих археолога у Србији, је најбоље рангиран одсек Универзитета у Београду.

Листа QС Top Universities представља међународно признату ранг-листу универзитета и једина је међународна ранг-листа која је добила признање Међународне експертске групе за рангирање.6
 
Јул
 
2018

Упис примљених кандидата који су конкурисали у јунском уписном року обавиће се 9. 10. и 11. јула 2018. године на шалтерима у приземљу од 10 до 14 часова. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно може да их упише неко други. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише до краја термина за упис, односно до 11.7.2018. у 14 часова, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа.

Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:
 • индекс (преузима се приликом уписа на Факултету без накнаде у сали С03 у сутерену од 9 до 13 часова);
 • 1 одштампан и потписан образац ШВ20 (образац се попуњава на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs, шаље се на email адресу коју сте навели у обрасцу, преузима из maila и штампа);
 • 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм
 • оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати школарине - уплатницу (за студенте који сами финансирају своје школовање)
 • образац за избор страног језика

Студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у осам рата:

1. 12.348,00 при упису године
2. 11.800,00 до 20.11.2018.
3. 11.800,00 до 20.12.2018.
4. 11.800,00 до 20.01.2019.
5. 11.800,00 до 20.02.2019.
6. 11.800,00 до 20.03.2019.
7. 11.800,00 до 20.04.2019.
8. 11.800,00 до 20.05.2019.
9. 11.800,00 до 20.06.2019.
10. 11.800,00 до 20.07.2019.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.
Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.

 

6
 
Јул
 
2018

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата (збир бодова за успех у школи и бодова са пријемног испита, максимално 100 бодова) објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna_lista). Упис на прву годину студија по коначној ранг-листи биће обављен од 9-11 јула 2018. од 10-14 часова на шалтерима Одеска за студентска питања у приземљу Факултета.

Кандидати који нису стекли право на упис, то јест, налазе се испод црте обједињени су на листи приоритета за упис на јавној прозивци, која је такође, објављена на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta ).

Кандидати су на овој листи рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља. Листа приоритета за упис на јавној прозивци представља једину основу за упис кандидата по прозивци 11.07.2018. године.

 

5
 
Јул
 
2018

Одлука декана Факултета након разматрања жалби кандидата на одлуке Комисије за упис налази се у прилогу.4
 
Јул
 
2018

Комисија за упис је након разматрања жалби кандидата на прелиминарну ранг-листу донела Одлуку, која се налази у прилогу.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 5. јула до 14 сати, у архиви и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 5. јула до 16 сати.2
 
Јул
 
2018

Драге будуће колегинице и колеге,

Уколико се не налазите на листи групе коју сте навели као своју прву жељу, пређите на листу групе коју сте навели као другу жељу, затим трећу и тако редом.

Примера ради, кандидат са редоследом жеља: ПС, СО, ЕН, ИУ, АР, прво гледа листу на психологији, затим социологији, етнологији и антропологији, историји уметности и археологији.

  У продужетку следи потсетник скраћеница наших студијских група:

 • АН - Андрагогија
 • АР - Археологија
 • ЕН - Етнологија и антропологија
 • ИС - Историја
 • ИУ - Историја уметности
 • КЛ - Класичне науке
 • ПЕ - Педагогија
 • ПС - Психологија
 • СО - Социологија
 • ФС - Филозофија


2
 
Јул
 
2018

Прелиминарна ранг-листа и две посебне прелиминарне ранг-листе за кандидате који су се пријавили на основу афирмативних мера АМ1 и АМ2, са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи и поена са пријемног испита, максимум је 100 поена) објављена је на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на прелиминарне ранг-листе могу се поднети у архиви Факултета и на портирници Факултета у року од 36 сати од објављивања а најкасније до уторка, 3.7.2018. до 24 часа. Дана 4.7.2016, најкасније до 14.00 часова Комисија за упис ће донети решење по жалби.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 5.7.2016. до 14.00 часова, у архиви Факултета и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније 5.7.2018. до 16.00 часова.29
 
Јун
 
2018

Комисија за упис је након разматрања извештаја комисија за жалбе донела одлуку која се налази у прилогу и на основу које је измењена листа са резултатима пријемног испита на психологији (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_rezultati)29
 
Јун
 
2018

Поштоване кандидаткиње, кандидати,
обавештавамо вас да се прозивка, заказана за сутра (субота) 29.06. у 12 часова, отказује, с обзиром на чињеницу да је свих одобрених шест места по афирмативној мери за студенте с хендикепом попуњена, о чему ћемо вас обавестити и лично, телефонским путем. Кандидати који су остали "испод црте" на одељенским листама за афирмативне мере биће рангирани с осталим кандидатима на редовним прелиминарним листама, у понедељак 02.07. у 12:00.28
 
Јун
 
2018

Списак са бројем бодова које су кандидати стекли на пријемном испиту (максимум 60 поена, и то 30 поена на тесту знања односно писменом раду, и 30 на тесту опште информисаности) истакнут је на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, на страни www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_rezultati (рубрика За будуће студенте, линк Бодови са пријемног испита).

Кандидати који сматрају да им број бодова није тачно утврђен могу поднети жалбу на шалтерима Одсека за студентска питања и у жалби морају прецизно навести на који тест, затим, на које конкретно питање и одговор и из ког разлога се жале. Уз жалбу се прилаже накнада у износу од 400 динара, која се, уколико је жалба основана, одмах враћа кандидату. Термин за подношење жалби је 29.06.2018. од 10.00 до 12.00 сати. Кандидати могу остварити увид у сопствене тестове од 12.00 до 14.00 часова према распореду који се налази у прилогу.

 

27
 
Јун
 
2018

Јавна прозивка за кандидате са афирмативних листа обавиће се 30.6.2018. у 12.00 ч. у свечаној сали „Драгослав Срејовић“ (сала 108) на првом спрату, када ће се кандидати изјаснити о коришћењу права на упис на основу програма афирмативних мера.
Право на упис на јавној прозивци за кандидате са афирмативних листа могу стећи само кандидати са афирмативне листе, према листи изражених жеља и броју бодова остварених на пријемном испиту.
У случају да се кандидат не изјасни на овој прозивци биће рангиран на афирмативној листи а према жељама израженим на пријавном листу.25
 
Јун
 
2018

У складу са закључцима састанка Радне групе именоване од стране Сената Универзитета за припрему препоруке за упис студената по програму афирмативних мера - упис лица са инвалидитетом, одржаног 22.06.2018. године, кандидати који су током протеклих година већ користили програм афирнативних мера не могу поново уписати прву годину студијског програма по повлашћеним условима.25
 
Јун
 
2018

Распоред полагања пријемног испита за упис на основне студије и нови списак са бројем бодова које кандидати имају на основу успеха у средњој школи и израженим редоследом жеља, након жалби, истакнут је на стаклима у приземљу Факултета и на сајту Факултета на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/srednja_skola (рубрика За будуће студенте, линк Бодови из средње школе).

Распоред полагања пријемног испита за упис на основне студије се налази на списку са бодовима из средње школе и жељама, и истакнут је за сваког појединачног кандидата, са временом почетка испита и салом у којој ће кандидат полагати испит. Кандидат ће пријемни испит полагати у исто време и у истој сали 26. и 27. јуна (у салу се улази 15 минута пре почетка испита). Кандидати морају да се у потпуности придржавају објављеног распореда и промена термина полагања није могућа. Пријемни испит је целовит. Уколико кандидат не дође на било који део испита или промаши свој термин у Распореду полагања, не може га полагати накнадно нити може бити рангиран. Уколико кандидат не изађе на тест знања или / и тест опште информисаности, сматраће се да је одустао од полагања пријемног испита и неће бити рангиран.

 

24
 
Јун
 
2018

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи (максимум 40 поена), израженим редоследом жеља и распоредом полагања пријемног испита истакнут је на стаклима у приземљу Факултета и на сајту Факултета на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/srednja_skola (рубрика За будуће студенте, линк Бодови из средње школе).

Ако сматрају да им број поена из средње школе није тачно утврђен или/и им је изражен редослед жеља погрешно уписан, кандидати могу да се жале на шалтерима у приземљу факултета 25. јуна од 11.00 до 12.00 сати уз накнаду од 300 динара. Уколико је жалба основана, накнада се враћа кандидату.

 

22
 
Јун
 
2018

Пријава кандидата на конкурс за упис на основне студије, продужена је, по одлуци дакана до данас (22.06.2018. године) у 14 часова.21
 
Јун
 
2018

Сви кандидати са хендикепом ће, без обзира на то на коју студијску групу конкуришу, полагати тест знања 26.6.2018. и тест опште информисаности 27.6.2018. у сали „Драгослав Срејовић“ (108) на првом спрату у 10.00 ч. (улазак у салу је у 9.45 ч.).19
 
Јун
 
2018

Пријављивање кандидата на конкурс је 20. и 21. 06. 2018. године (среда и четвртак) од 9.00 до 14.00 сати и 22. 06. 2018. године (петак) од 9.00 до 12.00 сати у следећим просторијама:

 

18
 
Јун
 
2018

Модел писане изјаве за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2017/2018 године налази се у прилогу.15
 
Јун
 
2018

Модел писане изјаве за припаднике српске националне мањине из суседних земаља налази се у прилогу.15
 
Јун
 
2018

1. Кандидати који желе да у школској 2018/2019. години упишу прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне машине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, Факултету прилажу и следећа документа:

 • изјаву у писаној форми да je припадник ромске националне мањине (модел изјаве можете преузети овде);
 • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке можете преузети овде).

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.
Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студената који се финансирају из буџета.
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета имају право на смештај и исхрану према условима из Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.15
 
Јун
 
2018

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република у школској 2018/2019. години, на Факултет могу бити уписани кандидати:

 • корисници колица или лица која се отежано крећу,
 • са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди), са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
 • који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),
 • који имају тешкоће у говору,
 • са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења) и
 • са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси Факултету и један од следећих докумената:

 • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
 • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
 • мишљење Интересорне комисије,
 • препоруку Универзитетског центра за студенте са хендикепом.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат обавезно подноси Факултету и одговарајућу медицинску документацију. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно je да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.

Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета и задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању;
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима, према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.9
 
Мај
 
2018

Кандидати се пријављују на конкурс 20.6.2018. и 21.6.2018. од 9.00 до 14.00 ч. и 22.6.2018. од 9.00 до 12.00 ч. Распоред просторија у којима ће се кандидати пријављивати на конкурс биће истакнут најкасније до 19.6.2018. у 12.00 ч. у приземљу Факултета и на сајту Факултета. Кандидати не морају лично да се пријаве на конкурс, односно може да их пријави и друго лице.

Кандидати су, приликом пријављивања, дужни да донесу на увид оригинална документа, а предају неоверене фотокопије следећих докумената, које се не враћају кандидатима:
1. сведочанства сва четири разреда средње школе
2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
3. доказ (признаницу) о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Кандидати на уплатницу уносе следеће податке:

 • Сврха уплате: Пријемни испит
 • Прималац: Филозофски факултет, Београд
 • Износ: 9.630,00 РСД за домаће држављане, односно 14.450,00 РСД за стране држављане
 • Рачун примаоца: 840-1614666-19
 • Модел: 97
 • Позив на број: 47114

Детаљне информације о поступку пријавњивања и упису на основне студије објављене су у: Обавештењу о спровођењу уписа на Филозофски факултет у јунском уписном року академске 2018/2019. године на страни За будуће студенте / Поступак пријављивања и уписа23
 
Апр
 
2018

Драге будуће колегинице и колеге,

Позивамо вас да нам се придружите на Филозофском факутлету у Београду где ће вас сачекати студенткиње и студенти спремни да вам посвете пуну пажњу и одговоре на сва питања и дилеме које имате у вези са пријемним испитом, студијским програмима и студентским животом! Упознајте се са филозофијом, класичним наукама, социологијом, педагогијом, андрагогијом, етнологијом и антропологијом, археологијом, психологијом, историјом уметности и историјом.

Отворена врата су идеална прилика да у опуштеној атмосфери и разговору дођете до свих важних информација, обиђете зграду, сазнате којим се све темама бавимо на факултету, чујете о акцијама студентских клубова, дођете до литературе, али и попијете своју прву студентску кафу из аутомата! : )

Штандови ће бити постављени у приземљу зграде Филозофског где ћете моћи да погледате и материјале са акција и изложби које смо правили претходних година, а одакле ћете бити у прилици да обиђете и остале просторије факултета као и живописан крај централног Београда у којем се наш факултет налази.

Видимо се на Филозофском!↑↑↑