Међународна сарадња - Радионице

РАДИОНИЦЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ
РАДИОНИЦЕ

Мултидисциплинарна зимска радионица „Јеврејска уметност и традиција“, Одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду, одржаће се од 8. до 13. фебруара 2016. године. Програмом су предвиђени курсеви који се баве различитим аспектима јеврејске церемонијалне и ликовне уметности, те курсеви везани за основе jудаизма уз одабрана поглавља јеврејске историје. Нарочита пажња биће усмерена на хебрејску књижевност и сефардске студије. Радионица полазницима пружа опште увиде у културну историју jеврејског народа са нарочитим освртом на историју и традицију Јевреја који живе на ширем простору Балкана и Србије.

У склопу зимске радионице предвиђене су посете богослужењу у београдској синогоги, обиласци јеврејске топографије Београда и Земуна, као и јеврејских гробаља. Програмом су предвиђене целодневне наставне активности у току трајања радионице, као и учешће угледних гостујућих предавача из Израела, професора Филозофског факултета и других стручњака из разматраних области. Као и протеклих девет година, колико се радионица одржава, својим програмом намењена је пре свега студентима београдског универзитета из области хуманистичких и друштвених наука, заинтересованим за културну историју Јевреја, као и ширем кругу заинтересованих полазника. Сврха радионице је да студенте упозна са, основним феноменима и специфичностима јеврејске традиције, уметности и културе као и да прикаже неке од приступа њиховој методолошкој интерпретацији.

Пријаве за радионицу отворене су до 7. фебруара 2016. на имејл: promo@f.bg.ac.rs, а пријава се налази у прилогу. Детаљан програм радионице биће истакнут благовремено.

Прилог:

ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ

Обавештавамо Вас да ће се од 23. до 29. септембра 2016. године одржати Летња школа Центра за југоисточну Европу Универзитета у Регензбургу под називом Summer School 2016: Exploring Belgrade = Theory x Discipline x Method.

- Додатне информације о Летњој школи можете преузети овде.

- Програм Летње школе можете преузети овде.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Обавештавамо вас да ће 27. и 28. октобра у сарадњи са Универзитетом Париз, Сорбона Париз IV на Филозофском факултету у Београду бити одржан научни скуп: Задруга - Политика и иделогија на Балкану. Програм научног скупа можете видети овде.

Одељење за историју уметности, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 8-10.9.2016.

Миграције у визуелној култури
Позив за учешће

На конференцији ће бити разматрана широко конципирана тема моћи и значења слика и визуелног у контексту миграција људи, идеја, знања, предмета, уметничких дела и симбола а кроз призму постколонијалне и теорије културног трансфера, од антике до савременог доба. Ово питање обухвата далеко више од уметности у ужем смислу речи, утолико пре што су многе дисциплине хуманистичких и друштвених наука у последњих неколико деценија и саме прихватиле методе које се заснивају на тумачењу појава које проучавају и као сликовних а не само лингвистичких система. Штавише, а посебно у овом историјском тренутку, свако разматрање моћи слика и њихове улоге у миграцијама у визуелној култури нужно се мора водити у контексту савремених промена у глобалним односима као и растућег утицаја друштвених медија. Ова појава отвара и питање де-територијализације слика и начина на који је, како је то Волтер Бенџамин указао, њихово техничко репродуковање удаљило уметничко дело од његовог првобитног контекста. Миграција слика у најширем значењу појма стара је, разуме се, колико и сама цивилизација и чини кључни фактор у генерисању њиховог многоструког утицаја на друштво, њиховог импакта како на индивидуални тако и на колективни хабитус и њихове улоге у крос-културној комуникацији. Ниједан аспект визуелног никад није израз само једне културе већ део процеса конструисања значења у оквирима окарактерисаним сличностима колико и разликама. Ова конференција има за циљ да покрене разматрање ових и других питања везаних за миграције у визуелној култури и да их представи са становишта интердисциплинарног методолошког приступа.

Међународна конференција намењена је студентима докторских студија и недавно промовисаним докторима наука које овим путем позивамо да у њој узму учешћа.

Предложене теме за интердисциплинарне дискусије су:

1. Западни Балкан – Миграција и културни трансфер
2. Миграција и крос – културна комуникација
3. Миграција идеја и концепата
4. Миграција уметничких дела
5. Миграција симбола

Упутство за писање радова за публикацију Треће међународне конференција PhD студената и недавно промовисаних доктора наука

Додатне информације о конференцији:
http://phdconference2014.wix.com/dmr-ljubljana

Рок за пријаву 25. април 2016.

https://www.facebook.com/DeclineMetamorphosisRebirth/?fref=ts&__mref=message_bubble

↑↑↑