Међународна сарадња - Радионице

РАДИОНИЦЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ
ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ

Координатор мреже: проф. др Ингеборг Габриел, Универзитет у Бечу
Координатор на Филозофском факултету у Београду: проф. др Никола Самарџић

Обавештавамо Вас да је отворен конкурс за две стипендије у оквиру CEEPUS-ове мреже „Ethics and Politics in the European Context“ за студенте докторских студија Филозофског факултета за похађање летње школе на тему „Nationalism and Populism as Challenges for European Unity“. Летња школа се организује од 13. до 22. септембра 2015. године у Вроцлаву у Пољској, а организатори летње школе су Институт за социјалну етику у Бечу, Институт политичких наука Универзитета у Вроцлаву и Удружење за социјалну етику Средње Европе.

Износ месечне стипендије за Пољску можете видети на https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=PL Коначни износ стипендије зависи од укупног броја дана проведених у земљи где се стипеднија користи (нпр. за боравак од 15 дана стипендија се умањује за пола)

УСЛОВИ

Кокурс је отворен пре свега за студенте докторских студија. Изузетно, могу конкурисати и студенти мастер студија и то у случају када се тема њиховог истраживања/интересовања поклапа са темом летње школе.

Потребно је да заинтересовани кандидати доставе следећа документа:
1. Попуњену пријаву на конкурс (образац пријаве)
2. Биографију
3. Копију индекса (прве стране и стране из које се види да су уписани на Филозофски факултет у текућој години)
4. Транскрипт оцена (могуће је доставити извод из е-индекса или копију индекса где су наведене оцене)
5. Препоруку ментора
6. Доказ о познавању енглеског језика

РОК за пријаву на конкурс је 3. јун 2015. године.

Документи се достављају на имејл Центра за међународну сарадњу и односе с јавношћу iro@f.bg.ac.rs као јединствен PDF документ, чија величина не прелази 1 МB. Између 25. маја и 3. јуна могуће је документа донети и лично у Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу (уз обавезну претходну најаву на iro@f.bg.ac.rs)

Студенти који добију стипендију у обавези су да се региструју и пријаве на размену на http://ceepus.info/ најкасније до 10. јуна 2015.

Додатне информације о мрежи можете пронаћи на https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx (кликнете на: Academic year 2014-2015 → застава Републике Србије → Belgrade University → CIII-AT-0702-03-1415 Ethics and Politics in the European Context)

Задовољство нам је да Вас позовемо да учествујете на Летњој академији „Емпиријска истраживања учења и образовања одраслих – Концептуални и методолошки проблеми“, која се реализује на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у периоду од 14 до 20. септембра 2015. године. Летња академија се организује под окриљем пројекта ESRALE (European Studies and Research in Adult Learning and Education). У оквиру Летње академије, 15. септембра 2015. године биће реализована и међународна конференција „Емпиријска истраживања учења и образовања одраслих – Концептуални и методолошки проблеми“.

Детаљне информације можете пронаћи у прилогу.


We kindly invite you to participate at the Summer Academy and International Conference „Empirical Research in Adult Learning and Education – Conceptual and Methodological Problems“ that will be held from 14th to 20th of September 2015 in Belgrade, Faculty of Philosophy.


For more information:

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Задовољство нам је да Вас позовемо да учествујете на међународној конференцији „Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice“, под окриљем Европског друштва за истраживање образовања одраслих (ESREA), која ће се одржати од 8. до 10. октобра 2015, на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Конференцијске активности ће бити концентрисане око следећих подтема:

• Улога и статус жена у историји образовања и учења одраслих
• „Родност“ методологије (gendered methodology) у образовању и учењу одраслих
• Род и епистемологија у истраживањима образовања и учења одраслих
• Утицај хетеронорматива на идентитет истраживача/ице и његову/њену праксу
• Теорија и род у области доживотног учења
• Области истраживања рода у оквиру образовне праксе

Позивамо Вас да пошаљете своје радове у области андрагогије као и интердисциплинарних области који се баве родом и образовањем и учењем одраслих. Званични језик Конференције је енглески.

Позив за предају радова

Важни датуми

• 31. март 2015 – крајњи рок за предају апстраката
• 30. април 2015 – објављивање резултата прегледа радова (селекција радова)
• 15. септембар 2015 – крајњи рок за предају финалних верзија радова
• 10. септембар 2015 – крајњи рок за регострацију учесника

Конференцијске котизације

Рана котизација: до 15. јула 2015.

• ESREA чланови: 100 EUR
• Студенти докторанди: 70 EUR
• Остали (они који нису чланови ESREA мреже): 150 EUR

Пуна котизација: после 15. јула 2015.

• ESREA чланови: 120 EUR
• Студенти докторанди: 70 EUR
• Остали (они који нису чланови ESREA мреже): 170 EUR

Котизација покрива трошкове конференцијског материјала, напитака и оброка током пауза, као и друштвеног програма.

Конференција се организује у сарадњи ESREA Network on Gender and Adult Learning и Филозофског факултета Универзитета у Београду уз подршку Друштва за образовање одраслих и Института за педагогију и андрагогију.

Од 1973. године конференција „Мезолит Европе“ одржана је осам пута. На последњој конференцији одржаној у Сантандеру у Шпанији, у септембру 2010. године, делегати су изабрали Београд да буде домаћин Девете међународне конференције „Мезолит Европе“. По први пут MESO конференција се одржава у граду Југоисточне Европе.

Више информација о конференцији на www.meso2015.com

↑↑↑