Правна акта

Правна акта Филозофског факултета
1. Законска регулатива делатности 2. Подзаконска регулатива делатности 3. Статут 4. Обезбеђивање квалитета и самовредновање 5. Настава и студије 5.5. Правила студија 5.7. Правилник о мобилности студената 6. Научноистраживачка делатност 7. Студентски парламент 8. Издавачка делатност 9. Међународна сарадња 10. Избори у звања наставника и сарадника 11. Радни односи 12. Пословници 13. Статусна решења 14. Остало 15. Извештаји Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

↑↑↑