Археологија

Одељењске вести
16
 
Јул
 
2014

Координатор мреже: проф. др Ингеборг Габриел (Ingeborg Gabriel), Универзитет у Бечу
Координатор на Филозофском факултету у Београду: проф. др Никола Самарџић

Обавештавамо Вас да је отворен конкурс за 3 стипендије CEEPUS-ове мреже „Ethics and Politics in the European Context“ за летњи семестар школске 2014/2015. године.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТИПЕНДИЈИ

Конкурс се расписује за 3 двомесечне стипендије за студенте докторских или мастер академских студија (ако су у завршној фази писања мастер рада). Стипендије су намењене студентима Филозофског факултета који се баве темом сродном теми мреже. Стипендије се могу користити искључиво у летњем семестру школске 2014/2015. године. У понуди је по једна стипендија за:
- Универзитет у Бечу – Институт за социјална етику,
- Карлов универзитет у Прагу – Факултет хуманистичких наука,
- Универзитет кардинал Стефан Вишински у Варшави – Институт политичких наука.
Комисија оставља могућност да уместо једне двомесечне стипендије, додели две једномесечне стипендије.
Износ стипендије за сваку појединачну државу, као и остале опште информације доступне су на http://ceepus.scholarships.at

Додатне информације о мрежи можете пронаћи на https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx (кликнете на: Academic year 2014-2015 – застава Републике Србије – Belgrade University – CIII-AT-0702-03-1415 Ethics and Politics in the European Context)

УСЛОВИ

Потребно је да заинтересовани студенти доставе следећа документа:
1. Биографију на српском језику (уз обавезно навођење е-маил адресе и познавања страних језика)
2. Предлог пројекта (који мора бити у склопу теме дисертације или мастер рада)
3. Мотивационо писмо
4. Копију индекса (прве стране и стране из које се види да су уписани на Филозофски факултет у текућој години)
5. Транскрипт оцена (могуће је доставити извод из е-индекса или копију индекса где су наведе оцене)
6. Препоруку ментора
7. Доказ о познавању стараних језика (енглески и/или немачки за Универзитет у Бечу, енглески и/или чешки за Карлов универзитет и енглески и/или пољски за Универзитет кардинал Стефан Вишински)
8. Попуњену пријаву на конкурс на коме је назначен универзитет на коме би студент желео да борави са тачно наведеним периодом боравка (налази се овде).

РОК за пријаву на конкурс је 21. септембар 2014. године. Разговор са кандидатима биће обављен између 25. септембра и 3. октобра у Центру за међународну сарадњу и односе с јавношћу. Сви кандидати ће и-мејлом бити обавештени о термину и резултатима. Уколико се кандидат не појави на претходно заказаном разговору сматраће се да је одустао од конкурса.
Документи се достављају на и-мејл Центра за међународну сарадњу и односе с јавношћу iro@f.bg.ac.rs као јединствен PDF документ, чија величина не прелази 1 МB. Између 1. и 19. септембра могуће је документа донети и лично у Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу (уз обавезну претходну најаву на iro@f.bg.ac.rs)

Студенти који добију стипендију у обавези су да се региструју и пријаве на размену на http://ceepus.info/ најкасније до 14. октобра 2014.

Комисија за доделу стипендија:

Проф. др Никола Самарџић, управник Одељења за историју и координатор CEEPUS мреже на Филозофском факултету
Проф. др Данијела Стефановић, продекан за наставу Филозофског факултета

* Пријава на конкурс

 

16
 
Јул
 
2014

Координатор мреже: проф. др Ингеборг Габриел (Ingeborg Gabriel), Универзитет у Бечу
Координатор на Филозофском факултету у Београду: проф. др Никола Самарџић

Обавештавамо Вас да је отворен конкурс за једномесечну размену наставника у оквиру CEEPUS-ове мреже „Ethics and Politics in the European Context“ за летњи семестар школске 2014/2015. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ О РАЗМЕНИ

Конкурс се расписује за једномесечну размену наставника Филозофског факултета на Институту за политичке науке Универзитета у Бечу. Размена може бити реализована искључиво у летњем семестру школске 2014/2015. године. Подносиоци захтева за стипендију морају бити у неком од наставничких звања.
Током боравка на Институту за политичке науке Универзитета у Бечу наставник Филозофског факултета у Београду имаће обавезу да одржи 6 сати предавања недељно на енглеском или немачком језику на тему сродну теми мреже или да супервизира рад докторанада.

Додатне информације о мрежи можете пронаћи на https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx (кликнете на: Academic year 2014-2015 – застава Републике Србије – Belgrade University – CIII-AT-0702-03-1415 Ethics and Politics in the European Context)

УСЛОВИ

Потребно је да заинтересовани наставник достави попуњен формулар који се налази у прилогу.

Додатне информације о мрежи можете пронаћи на https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx (кликнете на: Academic year 2014-2015 – застава Републике Србије – Belgrade University – CIII-AT-0702-03-1415 Ethics and Politics in the European Context)

РОК за пријаву на конкурс је 21. септембар 2014. године. Разговор са кандидатима биће обављен између 23. септембра и 26. септембра у Центру за међународну сарадњу и односе с јавношћу. Сви кандидати ће и-мејлом бити обавештени о термину и резултатима. Уколико се кандидат не појави на претходно заказаном разговору сматраће се да је одустао од конкурса. Документи се достављају на и-мејл Центра за међународну сарадњу и односе с јавношћу iro@f.bg.ac.rs као јединствен PDF документ, чија величина не прелази 500 КB. Између 1. и 19. септембра могуће је документа донети и лично у Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу (уз обавезну претходну најаву на iro@f.bg.ac.rs)

Комисија за доделу стипендија:

Проф. др Никола Самарџић, управник Одељења за историју и координатор CEEPUS мреже на Филозофском факултету
Проф. др Данијела Стефановић, продекан за наставу Филозофског факултета

 

7
 
Јул
 
2014

У рубрици Студенти – Корисне информације (на www.f.bg.ac.rs/studenti/fajlovi) можете пронаћи одлуке о трошковима студија у академској 2014/2015. години, за основне, мастер, докторске и постдипломске студије по „старом систему“ (магистарске студије и трошкови везани за израду и одбрану докторске дисертације). Одлука o осталим трошковима студија важи за све нивое студија, за оне ставке које нису засебно наведене у одлуци за одређени ниво студија.

Одлуке важе током академске 2014/2015. године.

 

4
 
Јул
 
2014

Обавештавамо Вас да је Министарство образовања Русије одобрило стипендирање страних студената на студијама свих нивоа Државног универзитета у Тјумену, за академску годину 2014/15.

Додатне информације се налазе у прилогу.

Рок за попуњавање онлајн aпликације (http://www.emailmeform.com/builder/form/N10561A0caZDde) до 10. јула 2014. године. Уколико апликацијa буде прихваћена, потребно је послати документацију до 15. јула 2014.

 

2
 
Јул
 
2014

Обавештавамо Вас да Студентска организација Филозофског факултета у Сплиту, Филозофски факултет у Сплиту и Хрватско филозофско друштво организују 1. регионални студентски симпозијум друштвених и хуманистичких наука „Критичко мишљење“ 2. и 3. октобра 2014. године на Филозофском факултету Сплиту.

Рок за пријаву је 1. септембар 2014. године.

Више информација и образац за пријаву можете пронаћи у рубрици Међународна сарадња - Радионице, конференције, летње школе (на http://www.f.bg.ac.rs/medjunarodna_saradnja/radionice)

 

27
 
Јун
 
2014

Поштоване колегинице и колеге,

Декан Факултета је утврдио предлог одлуке да је студент генерације Филозофског факултета за школску 2012/13. годину Маја Милановић, број досијеа ИС090003.

Именовани студент уписао је Филозофски факултет 2009. године а 5.9.2013. године је одбранио дипломски рад и у току студирања остварио просечну оцену 10,00, чиме је испунио услове за студента генерације Филозофског факултета за школску 2012/13. годину, утврђене Правилником о награђивању студената Универзитета у Београду.

Студенти имају право приговора на предлог одлуке декана најкасније до уторка, 1.7.2014. године до 12 часова. Приговор се доставља шефу Студентске службе госпођи Олги Костић, соба бр. 10 на међуспрату. По истеку рока и након разматрања евентуалних приговора на предлог одлуке декан ће донети коначну одлуку о студенту генерације Филозофског факултета за школску 2012/13. годину.

 

27
 
Јун
 
2014

Колеге које буду полагале тест из предмета Историја религија 27.6.2014. у 15 сати (СтКЛ1), резултати ће бити саопштени у понедељак, 30.6. у 10 сати, у кабинету проф. др Александра Ломе.

У исто време, оним студентима који су на тесту добили прелазну оцену биће омогућено да одговарају усмено за вишу оцену, ако то желе.

 

27
 
Јун
 
2014

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
16.06.2014. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за АВГУСТОВСКИ испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 01. јула 2014. године закључно са 11. јулом 2014. године.

*Да би студент могао да пријави испит у августовском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 08. јула 2014. године. Све уплате извршене након 08. јула неће се узимати у обзир за августовски испитни рок.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

 • за прво пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 420 динара за друго и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 770 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 14.07.2014. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за августовски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 14. јула 2014. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у августовском испитном року 2014. године ће се одржати од 25.08. до 03.09.2014. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

27
 
Јун
 
2014

26
 
Јун
 
2014

26
 
Јун
 
2014

25
 
Јун
 
2014

25
 
Јун
 
2014

25
 
Јун
 
2014

25
 
Јун
 
2014

24
 
Јун
 
2014

Музеј Војводине има археолошка ископавања у Падеју на северу Баната. Ради се о металуршком центру из 6 – 7. века и утврђеном насељу 9. века.

Ископавања ће трајати око месец и по дана, а почињу 15. јула 2014. године.

Заинтересовани студенти могу се јавити руководиоцу ископавања, Станку Трифуновићу, тел. 065/616-6525.

Теренско искуство није неопходно.

 

24
 
Јун
 
2014

23
 
Јун
 
2014

Кредите и стипендије за јун можете подићи у Банци Поштанска штедионица уз исправну важећу личну карту.

 

23
 
Јун
 
2014

Упис оцена из предмета Основе уметности и визуелне културе новог века, који је полаган 13.06.2014. године, биће у среду 25.06. у кабинету 479.

Студентима археологије оцене ће бити уписиване у 11 часовa, а студентима историје уметности од 11:45.

 

23
 
Јун
 
2014

19
 
Јун
 
2014

Међународна конференција „Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2“ одржаће се у Истраживачкој станици Петница у периоду од 18. до 22. септембра. Последња верзија програма може се наћи у прилогу. Конференција је отворена за посетиоце и посматраче, који се за сва даља питања могу обратити на следећу адресу: markojankovicc@gmail.com

 

19
 
Јун
 
2014

Оцене са испита из Археологије Америчког југозапада код доц. др Јасне Вуковић ће се уписивати у петак 20. јуна у 12 часова и понедељак 23. јуна у време консултација, у кабинету 465.

 

19
 
Јун
 
2014

18
 
Јун
 
2014

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
16.06.2014. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за АВГУСТОВСКИ испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 01. јула 2014. године закључно са 11. јулом 2014. године.

*Да би студент могао да пријави испит у августовском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 08. јула 2014. године. Све уплате извршене након 08. јула неће се узимати у обзир за августовски испитни рок.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

 • за прво пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 420 динара за друго и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 770 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 14.07.2014. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за августовски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 14. јула 2014. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у августовском испитном року 2014. године ће се одржати од 25.08. до 03.09.2014. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

18
 
Јун
 
2014

Испит из предмета Хералдика одржаће се 30.06. у 12:00, у учионици 410.

 

18
 
Јун
 
2014

Испит из предмета Археологија и псеудоархеологија одржаће се 30.06. у 12:00, у учионици 410.

 

18
 
Јун
 
2014

Студенти ће 19.06.2014. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за јулски испитни рок.

Приговори се подносе 19. јуна 2014. године.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита). Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

 

17
 
Јун
 
2014

Филозофски факултет у Београду позива Вас да пристуствујете отварању изложбе „Археолошка збирка Филозофског факултета у Београду – 85 година у служби науке, просвете и културе“.

Четвртак, 19. jун 2014. године у 13 часова
Изложбена сала Археолошке збирке Филозофског факултета у Београду
(улаз из дворишта Капетан Мишиног здања)

 

17
 
Јун
 
2014

Поправни колоквијум из курса Култ и иконографија у римско доба ће се одржати у среду, 18. јуна у учионици 410, у 14 часова.

 

16
 
Јун
 
2014

16
 
Јун
 
2014

Испити из Увода у филозофију религије и Ранохришћанске и средњовековне филозофије одржаће се 30. јуна у 10 сати у сали 103 уместо 23. јуна.

 

16
 
Јун
 
2014

16
 
Јун
 
2014

13
 
Јун
 
2014

13
 
Јун
 
2014

13
 
Јун
 
2014

13
 
Јун
 
2014

12
 
Јун
 
2014

11
 
Јун
 
2014

Испити из Енглеског језика 1 ће се у јулском року одржати 23. јуна у амфитеатру, према следећем распореду:
од 15 до 15.45 – студенти социологије, филозофије
од 16 до 16.45 – студенти психологије, историје, археологије и класичних наука

 

11
 
Јун
 
2014

Испити из предмета Увод у студије археологије и Археологија и социјална антропологија ће бити одржани 13. јуна у 11 часова и 30 минута (претходни термин је 11 часова) у кабинету 468. Упис оцена испита одржаних 12. јуна ће се обавити 13. јуна у 13 часова у кабинету 468.

 

11
 
Јун
 
2014

Дана 09. јуна 2014. у време испита заборављен је накит (комада два), моли се колегиница која је без истог остала да се јави у кабинет 477 доценту Мирославу Вујовићу (поштеном налазачу).

 

11
 
Јун
 
2014

11
 
Јун
 
2014

10
 
Јун
 
2014

9
 
Јун
 
2014

Упис оцена из предмета Увод у етику (за студенте који су пријавили испит у јунском року) обавиће се у понедељак, 16. јуна у 12 сати у кабинету 376.

 

9
 
Јун
 
2014

9
 
Јун
 
2014

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
05.05.2014. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за јулски испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 10. јуна 2014. године закључно са 17. јуном 2014. године.

*Да би студент могао да пријави испит у јулском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 13. јуна 2014. године. Све уплате извршене након 13. јуна неће се узимати у обзир за јулски испитни рок.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

 • за прво пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 420 динара за друго и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 770 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 19.06.2014. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за јулски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 19. јуна 2014. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у јулском испитном року 2014. године ће се одржати од 23.06. до 02.07.2014. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

6
 
Јун
 
2014

6
 
Јун
 
2014

6
 
Јун
 
2014

5
 
Јун
 
2014

5
 
Јун
 
2014

4
 
Јун
 
2014

4
 
Јун
 
2014

Због службеног одсуства, Моника Милосављевић неће одржати консултације у четвртак, 5. јуна.

 

4
 
Јун
 
2014

3
 
Јун
 
2014

Придружите нам се, помозите нам у реализацији наших програмских активности и научите нешто ново...
Музеј је основан 1903. године као општински музеј, са основном идејом да прикупља материјал везан за прошлост главног града. Данас се у њему чува око 130 000 предмета, подељених у три одсека – Археолошки, Историјски, Одсек за историју културе и уметности. Више о нама можете пронаћи на нашем веб-сајту www.mgb.org.rs
Поред стручног усавршавања, наши сарадници ће добити потврде о стручној пракси у области рада са публиком, попусте од 25% на сва музејска издања, бесплатан улаз у све музеје у саставу Музеја града Београда, и биће редовно информисани о свим дешавањима у Музеју.

Сталне поставке у музејима у саставу:
Конак кнегиње Љубице
Меморијални музеј Јована Цвијића
Музеј Паје Јовановића
Збирка икона Секулић
Музеј бањичког логора

Укупно трајање ангажмана: 3 – 6 месеци

Недељни ангажман: 10 до 20 сати

Број потребних сарадника: 10 – 15

Опис послова:
Дежурства на сталним поставкама у радно време музеја у саставу, према утврђеном распореду:

- пријем посетилаца и продаја улазница
- заказивање посета
- евиденција свих осталих позива у току радног времена
- продаја публикација
- присуство у поставци и вођење кроз поставку по потреби, према упутству надлежног кустоса, вођењу и/или добијеном тексту, на српском или енглеском језику.

Услови:
- студент III или IV године, апсолвент или студент мастер студија
- све групе Филозофског факултета
- познавање енглеског језика
- одговорност, тачност и поузданост

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 22. јун 2014.

 

3
 
Јун
 
2014

Због службеног одсуства, доц. др Јелена Цвијетић неће одржати консултације у петак, 6. јуна.

 

3
 
Јун
 
2014

Поправни колоквијум из Енглеског језика 1 за сва одељења (СО, ФС, ПС, АР, КЛ, ИС) одржаће се у понедељак, 23. јуна у учионици 101 од 17.00 до 17.45 часова.

 

2
 
Јун
 
2014

понедељак, 09. јун 2014. године у АМФ

13-13.45 студенти филозофије
14-14.45 студенти социологије
15- 15.45 студенти историје, археологије и класичних наука


среда, 11. јун 2014. године у АМФ

17-17.45 студенти психологије

 

2
 
Јун
 
2014

Поправни колоквијум из предмета Династички Египат: материјална култура и промене у друштву (IV семестар) код доц. др Вере Васиљевић биће одржан у понедељак, 09. јуна у 17 часова у учионици 410.

 

2
 
Јун
 
2014

Консултације код доц. др Душана Михаиловића ће, уместо у понедељак, 2. јуна, бити одржане у среду, 4. јуна од 12 до 13 часова.

 

30
 
Мај
 
2014

Одложен је термин писаног испита у јунском испитном року из предмета Основе педагогије са дидактиком. Уместо 5.6. испит ће бити одржан 12.6. у 14 часова у учионици 104. Ово је уједно и крајњи рок за доставу портфолиа за студенте који намеравају да заврше испит у овом испитном року. Упис оцена биће обављен 13.6. у 16 часова у просторијама Центра за образовање наставника.

 

30
 
Мај
 
2014

Драга колегинице / Драги колега,

Позивам Вас на свечану доделу диплома која ће се одржати у понедељак 16. јуна 2014. године од 15 часова у амфитеатру „Георгије Острогорски“.

Са административних разлога скопчаних са доделом дипломе биће потребно да на свечаност понесете своју личну карту или пасош.

У прилогу се налази списак колегиница и колега који могу преузети своју диплому 16. јуна.

Радујући се нашем предстојећем сусрету,

Проф. др Милош Арсенијевић
Декан Филозофског факултета

 

30
 
Мај
 
2014

30
 
Мај
 
2014

За студенте, дипломце и постдипломце свих студијских група Центар за развој дечјих интересовања „Повратак природи“ је организација која постоји од 2008. године. Њихова мисија је интегрални развој дечје личности и развој индивидуалних талената сваког дета од 3 до 12 година старости. Такође, идеја је да у деци развијају љубав и поштовање према природи. Програм Центра је прошло више од стотину деце. Стални стручни тим Центра чине васпитачи, педагог, социолог, психолог, спортски педагог, логопед, ликовни, драмски и музички уметници.

Опис посла:
* Учествовање у креативним активностима у оквиру летњег програма под називом „Дечја космичка лабораторија“ где ће се деца кроз интерактивне креативне радионице упознати са занимљивостима у вези са космосом и настанком планете Земље.

Време:
Програм ће трајати од 16.6. до 29.8 – уз могућност флексибилног распореда у договору са примљеним кандидатима (у пријави нагласите у ком периоду бисте желели да обављате праксу).

Практикантима ће бити обезбеђен оброк.

Рок за пријаве: 12.6.2014.

Сви заинтересовани студенти могу послати своје биографије (и мотивационо писмо по жељи) на имејл адресу filozofski.fakultet.czrk@gmail.com са назнаком „Повратак природи“.

 

30
 
Мај
 
2014

29
 
Мај
 
2014

Колоквијум из Хеленистичке филозофије код доц. др Александра Добријевића за студенте који нису изашли у претходно најављеном термину одржаће се у понедељак, 2. јуна у 13 сати у сали 310.

На колоквијум не могу изаћи студенти који су га већ полагали.

 

29
 
Мај
 
2014

29
 
Мај
 
2014

29
 
Мај
 
2014

28
 
Мај
 
2014

Програм „Образовање наставника предметне наставе“ представља програм образовања током читавог живота којим се обезбеђује стицање једног од законских услова за запошљавање наставника у образовно-васпитним институцијама (30 ЕСПБ из педагошко-психолошко-методичке групе предмета и 6 ЕСПБ за праксу у школи). На програм ће бити уписано највише 30 кандидата.

Програм могу уписати кандидати који имају претходно остварених најмање 240 ЕСПБ у току основних академских студија (или завршене студије у трајању од најмање осам семестара према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године), с тим да кандидати који су завршили неки од факултета из групације природно-математичких наука не могу бирати Методику наставе. На програм се могу уписати само они кандидати који су током претходних студија већ остварили одређен број ЕСПБ из педагошко-психолошко-методичке групе предмета и/или имају искуство рада у школи.

Структура програма представљена је у табели:

Назив предмета Број ЕСПБ
Обавезни предмети:  
1. Основе педагогије са дидактиком 6
2. Психологија за наставнике 6
3. Планирање и евалуација у настави 4
4. Интерактивна настава 4
5. Школска пракса 1 4
6. Методика наставе 6
7. Школска пракса 2 4
Изборни предмети:  
1. Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
2. Интеркултурално образовање
3. Комуникацијске вештине
4. Превенција насиља у школи
5. Тимски рад
4

Стручна комисија ће процењивати број ЕСПБ који може бити признат кандидатима за психолошко-педагошко-методичке предмете и школске праксе. Кандидати ће имати могућност да у оквиру програма слушају и полажу само оне предмете који му/јој недостају до испуњења законског услова од 36 ЕСПБ.

Потребно је да кандидати приликом пријаве на конкурс предају:
- фотокопију дипломе о завршеним студијама и уверење о положеним испитима;
- биографију;
- копије силабуса положених предмета из области психологије, педагогије, методике и/или школске праксе;
- пријавни лист (можете га преузети са сајта Факултета, испод текста Конкурса);
- мотивационо писмо са насловом „Моја мотивација за рад у школи“;
- уплатницу у износу од 3.000,00 динара на жиро-рачун Филозофског факултета бр. 840-1614666-19, са обавезним уносом «позив на број» 97 7241, за трошкове јавног позива.

Кандидати ће моћи да доставе пријаве лично у Центру за образовање наставника на Филозофском факултету 04.06.2014. године од 12 до 17 часова или путем поште, на адресу: Центар за образовање наставника, Филозофски факултет, Чика-Љубина 18-20, 11000 Београд, закључно са 04.06.2014. године.

Рангирање кандидата врши се на основу просечне оцене на основним студијама (максимално 80 поена) и мотивационог писма (максимално 20 поена).

Прелиминарна ранг-листа биће истакнута 06.06.2014. године до 16 часова. Термин за жалбе биће 06.06.2014. од 16 до 18 часова у Центру за образовање наставника. Настава ће почети октобра 2014. године.

Потврде о упису на програм уписани кандидати моћи ће да добију након уплаћене прве рате. Цена 1 ЕСПБ износи 2.178.66 динара. Прву рату (25% целокупне своте) потребно је уплатити на рачун 840-1614666-19 са позивом на број 97 7241 до 13.06.2014. године, другу рату (25%) до 31.10.2014. године, трећу рату (25%) до 30.01.2015. године, а четврту до 30.04.2015. године. Могуће је и извршити уплату целокупне своте одједном. Уколико примљени кандидати не изврше уплату до предвиђеног термина, на њихово место имаће прилику да се упише кандидат који је био први испод црте. Све уплатнице треба сачувати и предати у Центар за образовање наставника, по завршетку програма.

На крају завршеног програма издаје се уверење о положеним испитима и стеченим ЕСПБ.

Више информација на cppmo@f.bg.ac.rs или 011/3206–108.

 

28
 
Мај
 
2014

Студентске кредите и стипендије за мај можете подићи у Банци Поштанска штедионица уз исправну важећу личну карту.

 

28
 
Мај
 
2014

Због одржавања пријемног испита, испит из Хеленистичке филозофије биће одржан 27. јуна.
Време и место одржавања налази се у распореду испита.

 

28
 
Мај
 
2014

Проф. др Весна Димитријевић, због службеног одсуства, неће држати консултације у периоду од 2. до 8. јуна 2014. године.

 

27
 
Мај
 
2014

27
 
Мај
 
2014

Позивају се студенти свих студијских група Филозофског факултета на отворено бесплатно предавање под називом „Манчмелоу родитељи и плишана деца - или прича о попуштању и неуспеху“, у организацији Уније студената Филозофског факултета, а у сарадњи са Школом интелектуалних вештина, у оквиру пројекта Тетрактис.

Говоре:
Игор Ракић – оснивач Школе интелектуалних вештина
Александра Јовановић Мађар – породични едукатор и психотерапеут

Дођите да видите, чујете и схватите неке од веома моћних механизама који покрећу наш унутрашњи свет.

Александра Јовановић Мађар и Игор Ракић говоре о томе зашто људи одустају, попуштају, критикују друге, западају у стање беспомоћности, понашају се деструктивно, манипулишу туђим осећањима, као и о томе како да препознамо и превазиђемо овакве појаве.

Предавање ће се одржати у четвртак 29. маја 2014. у амфитеатру Филозофског факултета, у термину од 18:30 до 20:00 часова.

Можете се пријавити на мејл milos@intelektualnevestine.rs

Такође, ову Тетрактис Конвенцију обележиће и прикупљање средстава за све људе настрадале у поплавама широм Србије. Сва средства биће предата Црвеном крсту. Сви посетиоци Тетрактис Конвенције, моћи ће да оставе добровољни добротворни прилог на самој Конвенцији.

Предавања у оквиру пројекта Тетрактис су бесплатна и намењена најширој публици. Њихов циљ је да људе, кроз знање и мотивацију, оснаже да уместо о проблемима почну да размишљају о својим жељама и циљевима, фокусирају се на будућност и крену у акцију.

 

27
 
Мај
 
2014

Испити из свих предмета код др Михаила Милинковића, др Дејана Радичевића и др Перице Шпехара одржаће се 10.06. у 9:30, у учионици 410.

 

27
 
Мај
 
2014

Студенти из подручја угрожених елементарним непогодама могу поднети Молбу за ослобађање од плаћања последње рате школарине за школску 2013/2014. годину радним данима у периоду 12:00-15:00 часова у просторији С05.

 

27
 
Мај
 
2014

Неповољни временски услови, неопходност да археолошко налазиште Винча сачувамо од могућих девастација и поремећен распоред не дозвољавају нам да се настава из Археологије у пракси настави на Винчи. Иста ће се одржати у дворишту Капетан Мишиног здања (обука на нивелиру), по распореду који се налази у прилогу.

 

27
 
Мај
 
2014

Обавештавамо колегиница и колеге који су 22. маја 2014. године похађали радионицу „Психо-социјална подршка у кризним ситуацијама“ у организацији Волонтерског сервиса Звездара и Филозофског факултета, да потврде могу преузети у Центру за међународну сарадњу и односе с јавношћу (Чика Љубина 18-20, стара зграда, I спрат) у уторак 27. маја, среду 28. маја или у четвртак 29. маја између 11 и 13 часова. Уколико у наведеним терминима нисте у могућности да преузмете потврду, молимо Вас да се јавите на iro@f.bg.ac.rs

Листа студената који су похађали радионицу, а чије се потврде налазе у Центру за међународну сарадњу се налази овде.

 

27
 
Мај
 
2014

26
 
Мај
 
2014

Други тест из предмета Археозоологија биће одржан у среду, 28. маја у 9:30.

 

26
 
Мај
 
2014

Помозимо студентима и студенткињама угроженим у поплавама!!!

Придружите се, узмите књигу!

Свакога радног дана на Филозофском факултету у периоду од 10 до 16 часова прикупљамо књиге свих жанрова.

Све прикупљење књиге ће бити понуђене 28. и 29. маја, као и 18. и 19. јуна на платоу испред Филозофског факултета у периоду од 12 до 18 часова. Свака Ваша новчана донација ће бити награђена књигом по избору.

Није ствар у томе колико књига кошта. Ствар је у томе колико тебе кошта да је прочиташ.
(Џим Рон)

 

26
 
Мај
 
2014

Час Латинског језика за студенте археологије и историје уметности неће бити одржан у петак, 30. маја.

 

23
 
Мај
 
2014

Обавештавају се студенти који похађају курсеве Гвоздено доба на Балкану и Келти и Скордисци код др Милоша Јевтића и др Марије Љуштина, да ће колоквијуми планирани за 20. мај, бити одржани 27. маја у терминима одржавања часова из ових курсева.

 

23
 
Мај
 
2014

Електронска евалуација наставника на основним студијама је отворена за студенте основних студија до 11.06. 2014. године.21
 
Мај
 
2014

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
05.05.2014. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за јунски испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 19. маја 2014. године закључно са 30. мајем 2014. године.

*Да би студент могао да пријави испит у јунском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 27. маја 2014. године. Све уплате извршене након 27. маја неће се узимати у обзир за јунски испитни рок.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

 • за прво пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 420 динара за друго и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 770 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 02.06.2014. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за јунски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 02. јуна 2014. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у јунском испитном року 2014. године ће се одржати од 04.06. до 14.06.2014. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

21
 
Мај
 
2014

Пријава на конкурс за академске мастер студије у школској 2014/2015. почеће по окончању VII испитног рока.

Проф. др Данијела Стефановић
Продекан за наставу

 

21
 
Мај
 
2014

Због Дана жалости, представа „Намћор“ се одлаже за уторак 27. мај у 20 часова. Представа ће се, као што је најављено, одржати у Дому омладине Београда.

Новац од улазница ће бити уплаћен пострадалима од поплава.

По Менандровој комедији, у преводу Владете Јанковића, представу реализују студенти Одељења за класичне науке Филозофског факултета.

Адаптација и режија: Гордан Маричић. Корежија и избор музике: Наташа Павловић.
Продукција: Јелена Тодоровић
Играју: Стефан Геић, Александар Анђеловић, Исидора Толић, Никола Голубовић, Марија Вјештић, Ивена Зечевић, Милош Милић-Радишевић, Марија Гмитровић, Настасија Чичић, Александар Дуњић.

Више информација можете наћи на:
http://www.domomladine.org/pozoriste/predstava-namcor/

Утиске о представи прочитајте на
http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/predstava-studenata-i-profesora-filozofskog-fakulteta/131149.phtml
https://www.facebook.com/domomladinebeograd/posts/660965093977481

 

20
 
Мај
 
2014

20
 
Мај
 
2014

Поштоване колегинице и колеге,

На данашњем састанку Деканског колегијума донета је одлука о организовању седмог испитног рока (25-27. септембар 2014. године).

С поштовањем,
Проф. др Данијела Стефановић
Продекан за наставу

 

20
 
Мај
 
2014

У сутерен Филозофског факултета, у просторијe С05 и С06, сваког дана од 10 до 16 часова можете донети одећу, обућу, храну, средства за хигијену, као и друге ствари које могу помоћи угроженима у поплавама.

 

20
 
Мај
 
2014

Практична настава за студенте прве године, која се обавља на Винчи, одлаже се до даљег из безбедносних разлога. Нови распоред ће бити благовремено истакнут на сајту Факултета.

Археолошка збирка

 

19
 
Мај
 
2014

Уместо представљања активности Волонтерског сервиса Звездара, у четвртак, 22. маја у 13.15 у сали 103 на првом спрату у згради Филозофског факултета, стручњаци волонтери Волонтерског сервиса Звездаре одржаће заинтересованим студентима свих студијских група Филозофског факултета едукацију на тему „Психо-социјална подршка у кризним ситуацијама“.

Циљ едукације је размена знања и искуства, развијања идеје волонтирања и унапређења квалитета живота наших суграђана којима су помоћ и подршка најпотребнији. Наредних дана Волонтерски сервис ће формирати мобилне тимове који ће помагати на терену.

Ово је прва од низа планираних тема које ће Волонтерски сервис реализовати на Филозофском факултету, у оквиру програма „Отворена врата Волонтерског сервиса“, а актуелност катастрофалних поплава у Србији одредила је приоритет наведене теме.

Канцеларија Волонтерског сервиса Звездаре налази се у Месној заједници Зелено брдо, Булевар краља Александра 395. Контакт телефон 286 44 26, на који могу да се обрате сви који желе да волонтирају или им је потребна волонтерска подршка, могу се обратити сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Уколико буде заинтересованих, иста едукација ће бити реализована у суботу у просторијама Волонтерског сервиса Звездаре. Тачан термин биће благовремено објављен.

 

19
 
Мај
 
2014

Одгађа се колoквијум из предмета Класична археологија Грчке: хронологија и стил и Класична археологија Грчке: историја дисциплине. Уместо у уторак 20.05, када је био првобитно заказан, колоквијум ће бити одржан у уторак 27.05. у 13: 15 у сутерену број 3.

 

19
 
Мај
 
2014

Одлаже се други колоквијум из предмета Археозоологија. Уместо 21. маја, тест ће највероватније бити одржан у среду, 28. маја у 9:30. Уколико дође до промене термина, студенти ће благовремено бити обавештени на сајту Факултета.

 

19
 
Мај
 
2014

Колоквијум из предмета Увод у етику одржаће се 3. јуна у 11 сати у Амфитеатру.

 

19
 
Мај
 
2014

Поправни колоквијум из Генетике одржаће се 26.5. у 11:30 часова у учионици 208. Даљи договори у вези са полагањем испита у предроку биће обављени истог дана.

 

19
 
Мај
 
2014

Обавештавају се студенти који похађају курсеве Гвоздено доба на Балкану и Келти и Скордисци код др Милоша Јевтића и др Марије Љуштина, да се колоквијуми планирани за 20. мај одлажу.

Обавештење о накнадним терминима за извођење колоквијума биће истакнуто на огласној табли Одељења за археологију и факултетском сајту.

 

19
 
Мај
 
2014

Други тест из курса Увод у студије археологије, одржаће се у среду 28.05.2014. у 9,45 часова у сали 3 у сутерену (у термину редовног часа). Предавање „Aрхеoлогија и јавност“, последње предавање на курсу Увод у студије археологије, одржаће се истог дана, у среду 28. 05. у термину вежби од 11,30 -13 часова у сали 2 у сутерену.

Тест могу да полажу само они студенти који су положили тест бр. 1 и који су пријавили испит. Ово се односи и на студенте из претходних генерација који су положили тест бр. 1, а нису тест бр. 2.

Резултати теста бр. 2 биће истакнути на сајту и огласној табли. Уз резултате са теста бр. 2, за оне који су положили биће истакнута и збирна оцена, која је уједно и закључна оцена за испит Увод у студије археологије. Сви који су пријавили и положили испит морају ЛИЧНО да се појаве у петак 13. 06. 2014. у 11 часова у кабинету 468, да би им се уписала оцена (улазак појединачно). Лично појављивање је неопходно како би се свако сам изјаснио о томе да ли прихвата оцену или одустаје. С обзиром да се записник са испита закључује и предаје истог дана, студенти који у наведено време не дођу да им се упише оцена, у записнику ће се третирати као да су ОДУСТАЛИ, те ће им се оцена уписати тек у неком наредном испитном року (када поново пријаве испит и лично се појаве).

 

19
 
Мај
 
2014

19
 
Мај
 
2014

Поштоване колегинице и колеге,

Све наставне активности предвиђене за ову недељу одлажу се за период од 24. до 31. маја 2014. године. Молимо вас да водите рачуна о могућностима студената и наставника и да у складу са тим прилагодите распоред.

С поштовањем,
Проф. др Данијела Стефановић
Продекан за наставу

 

19
 
Мај
 
2014

Поправни колоквијум из Византијске цивилизације се одлаже услед ванредне ситуације са уторка, 20.05. на уторак 27.05. у 13: 15 часова.

 

19
 
Мај
 
2014

Одлаже се термин другог колоквијума из предмета Основе педагогије са дидактиком. Уместо 21. маја, колоквијум ће бити одржан 28. маја, према већ договореној сатници / групама студената (списак за уписивање студената је на огласној табли Центра за образовање наставника). У среду, 21. маја неће бити наставе на предмету.

 

16
 
Мај
 
2014

14
 
Мај
 
2014

Драге колегинице и колеге,

Временске прилике су омеле предвиђени план часова на Винчи.

Студенти прве групе ове недеље неће имати праксу на Винчи. Остатак часова одржаће се заједно са другом групом 29, 30. и 31. маја.

Студенти друге групе почињу своју праксу по предвиђеном распореду, односно 22. маја у 9 часова.

 

14
 
Мај
 
2014

Поштоване колегинице и колеге,

Будући да се ближи почетак стручне праксе „Новија архитектура Београда“ (заказане за 6.6.2014, од 11 до 18 часова), на Вашу мејл адресу послаћемо дефинитивни програм рада Ваше групе – са плакатом, прецизном маршрутом и основном литературом. Молимо Вас да водитељу своје групе до 1.6. мејлом потврдите учешће ради припреме Вашег сертификата. На пракси учествује преко 400 студената са дванаест факултета – из Београда, Новог Сада, Ниша и Загреба.

Напомињемо да ће се након теренског рада полазници већине група (Тргови и споменици Београда, Савско приобаље, Савремена архитектура, Брашован, Хрватски и чешки архитекти, Кнез Михајлова, Васина и Краља Петра улица, Дедиње, Сењак и Топчидер) са водитељима окупити у амфитеатру Филозофског факултета у 18.30 часова на ексклузивном актуелном панелу „Београд на води“ (критике, коментари, предлози – предавање мр арх. Бојана Ковачевића) који траје до 21.15 часова, док ће полазници осталих група (око 150 учесника) у истом термину пратити два атрактивна паралелна панела: „Руски Београд - између стварности и утопије“ (у Темпус Сали, међуспрат 2/3, улаз из Чика Љубине – слушају полазници група Јеврејско наслеђе, Ташмајдан, Врачар и Палилула) и „Дворови Београда – од скромних конака до репрезентативних резиденцијалних комплекса“ (учионица 401, 4 спрат, учествују полазници група Храмови Београда, Руски емигранти, Фасадна скулптура).

Хвала унапред на доласку и активном учешћу на завршним панел-дискусијама.

Руководилац праксе са сарадницима, проф. др Александар Кадијевић, управник Одељења за историју уметности Филозофског Факултета

 

12
 
Мај
 
2014

12
 
Мај
 
2014

Позивају се студенти свих студијских група Филозофског факултета на мотивационо и едукативно предавање под називом „Храна за мозак“, у организацији Уније студената Филозофског факултета, а у сарадњи са Школом интелектуалних вештина, у оквиру пројекта Тетрактис.

Говоре:
• Игор Ракић – оснивач Школе интелектуалних вештина
• Маја Волк – јавна личност, музичар и професор универзитета

Игор Ракић и Маја Волк говоре о томе како да свој ум хранимо јелом, покретом, емоцијама и знањем.

Предавање ће се одржати у четвртак 15. маја 2014. у амфитеатру Филозофског факултета, у термину од 18:30 до 20:00 часова.

Можете се пријавити на мејл milos@intelektualnevestine.rs

Предавања у оквиру пројекта Тетрактис су бесплатна и намењена најширој публици. Њихов циљ је да људе, кроз знање и мотивацију, оснаже да уместо о проблемима почну да размишљају о својим жељама и циљевима, фокусирају се на будућност и крену у акцију.

 

9
 
Мај
 
2014

Драге колегинице и колеге,

Дођите да заједно проведемо Викенд на Филозофском 10. и 11. маја од 12 до 20 часова. Током ова два дана имаћемо прилику да се међусобно боље упознамо путем изложби, представа, трибина, радионице за децу и различитих мултимедијалних садржаја. Бићемо у прилици да видимо чиме се све баве наше колеге са других одељења и да потпуније разумемо специфичности посебних дисциплина.

Поред главних изложби на којима ће бити приказана научноистраживачка продукција Филозофског факултета, различите етапе истраживачког процеса као и многе занимљивости у вези са нашим дисциплинама, посебне програме смо припремили за будуће студенте и за оне најмлађе.

Потражите Викенд на Филозофском на фејсбуку и позовите све који би могли бити заинтересовани да нам се придруже.

 

8
 
Мај
 
2014

Поштоване колегинице и колеге,

Апсолвентско вече студената Филозофског факултета одржаће се у недељу 1. јуна 2014. године у хотелу Метропол.

За све додатне информације у вези са апсолвентском вечери обратите се колегама са Ваше групе задуженим за то или Вукашину Гроздићу на vukasin.grozdic@gmail.com; 060/660-4575.

 

8
 
Мај
 
2014

Поштоване колегинице и колеге,

Савез студената Филозофског факултета Вас позива да присуствујете промоцији и постанете и Ви део најстарије студентске организације на Филозофском факултету и тиме допринесете, помогнете и учествујете у побољшању студентског стандарда, права и положаја студената као и разним научним, културним, друштвеним пројектима и хуманитарним акцијама.

Промоција ће се одржати у уторак 13. маја на Филозофском факултету у сали 508, са почетком у 19 часова.

Дођи и сазнај:

Ко смо ми?

Шта и зашто радимо?

Које су наше активности?

Како се прикључити?

Придружи се! Буди и ти део САВЕЗА!

 

8
 
Мај
 
2014

9:30-10:15

Тест I полажу студенти чија презимена почињу словима А-Ма
Тест II полажу студенти чија презимена почињу словима Ми-З

10:15-11

Тест I полажу студенти чија презимена почињу словима Ми-З
Тест II полажу студенти чија презимена почињу словима А-Ма

 

7
 
Мај
 
2014

Институту за филозофију и друштвену теорију (http://instifdt.bg.ac.rs/) потребни су студенти свих студијских група и свих година за обављање стручне праксе.


Опис посла:

• Рад на електронском сређивању каталога библиотеке Института


Радно време:

• 10 сати седмично
• Радно време флексибилно у договору са ментором


Време трајања праксе:

• Максимум 3 месеца, вероватно и мање


Услови за кандидате:

• Познавање рада на рачунару (Word, Excel)

Заинтересовани студенти могу послати CV на следећу адресу filozofski.fakultet.czrk@gmail.com са назнаком – Пракса у Институту за филозофију и друштвену теорију.

Рок за конкурисање: 13. мај 2014. године

 

7
 
Мај
 
2014

У четвртак, 15. маја, у 11.30, у учионици 410 биће одржан поправни колоквијум из предмета Династички Египат: материјална култура и промене у друштву код доц. др Вере Васиљевић.

 

5
 
Мај
 
2014

Да би студент могао да пријави испит у јунском и јулском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину, најкасније до 20. маја 2014. године.

Молимо студенте да школарину уплаћују на модел и позив на број за уплату школарине за наредну годину студија, који је наведен на налепници на последњој страни индекса. Уколико уплаћени износ пет радних дана након уплате не буде евидентиран у е-индексу у одељку Преглед финансија, биће потребно да студент уплатницу што пре однесе на шалтер свом референту како би он ручно унео уплату. Молимо вас да то, ако сте у могућности, учините пре дана предвиђеног за приговоре на листе одобрених/неодобрених испита у испитном року.

Уплате за пријаву испита се врше на позив на број који је идентичан са корисничким именом за е-индекс. Ако уплата не буде евидентирана у "новчанику" за пријаву испита у е-индексу најкасније три радна дана по уплати, пошаљите мејлом скенирану или фотографисану уплатницу секретару свог одељења како би уплата била евидентирана. Уколико уплатнице пошаљете пре формирања листа одобрених/неодобрених испита (листе се формирају по истеку рока за пријаву испита), уплату ћете моћи да искористите у текућем року. У противном ћете уплату моћи да користите у наредним испитним роковима, а испите који вам нису одобрени пријавићете према упутствима секретара свог одељења.

 

5
 
Мај
 
2014

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
05.05.2014. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за јулски испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 10. јуна 2014. године закључно са 17. јуном 2014. године.

*Да би студент могао да пријави испит у јулском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 13. јуна 2014. године. Све уплате извршене након 13. јуна неће се узимати у обзир за јулски испитни рок.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

 • за прво пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 420 динара за друго и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 770 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 19.06.2014. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за јулски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 19. јуна 2014. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у јулском испитном року 2014. године ће се одржати од 23.06. до 02.07.2014. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

5
 
Мај
 
2014

5
 
Мај
 
2014

30
 
Апр
 
2014

Драги студенти и студенткиње, драги запослени,

Позивамо вас да нам се придружите хуманитарној акцији у оквиру манифестације „Викенд на Филозофском“, коју организујемо у сарадњи са Националним удружењем родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР). Допринесите акцији, покажите своју хуманост тако што ћете донирати (неоштећене) књиге из ваше приватне библиотеке.

Књиге можете оставити почев од 30. априла, као и након празника, од понедељка 5. маја закључно са 9. мајем, на службеном улазу испред портирнице у периоду од 8.00 до 17.00 часова.

Ваше колегинице и колеге су се свесрдно потрудиле око осмишљавања целокупног догађаја. Хуманитарна акција „И књига је лек“ је у духу манифестације „Викенд на Филозофском“. Својим учешћем значајно ћете допринети успеху ових подухвата.

 

30
 
Апр
 
2014

Драге колегинице и колеге,

Дођите да заједно проведемо Викенд на Филозофском 10. и 11. маја од 12 до 20 часова. Током ова два дана имаћемо прилику да се међусобно боље упознамо путем изложби, представа, трибина, радионице за децу и различитих мултимедијалних садржаја. Бићемо у прилици да видимо чиме се све баве наше колеге са других одељења и да потпуније разумемо специфичности посебних дисциплина.

Поред главних изложби на којима ће бити приказана научноистраживачка продукција Филозофског факултета, различите етапе истраживачког процеса као и многе занимљивости у вези са нашим дисциплинама, посебне програме смо припремили за будуће студенте и за оне најмлађе.

Потражите Викенд на Филозофском на фејсбуку и позовите све који би могли бити заинтересовани да нам се придруже.

 

29
 
Апр
 
2014

Студентске кредите и стипендије за април можете подићи у Банци Поштанска штедионица уз важећу личну карту.

Студенти који немају менично покриће достављају исправно попуњену меницу (меницу узети у било којој пословној банци), образац бр. 6 (скинути са сајта ubbstudenti.rs) и копију личне карте жиранта у канцеларију бр. 1, Одсек за студентске послове, од 12 до 15 часова.

 

29
 
Апр
 
2014

28
 
Апр
 
2014

Час из предмета Археологија римских провинција на Балкану неће бити одржан у среду 30. априла. О термину накнаде часа ћете бити накнадно обавештени.

 

24
 
Апр
 
2014

Моли се студенткиња археологије Марија Марковић (АР/12-46) да се јави секретару Одељења за археологију. Пожељно је да се студенткиња јави што пре.

 

23
 
Апр
 
2014

23
 
Апр
 
2014

Због потреба извођења наставе студенти ће у понедељак 28. априла моћи да користе рачунарску учионицу Сутерен 4 од 9:30 до 13:00.

 

22
 
Апр
 
2014

Обавештавамо студенте Филозофског и других факултета да је за стручну праксу „Новија архитектура Београда“ (6.6.2014) остало слободних места за полазнике у саставу следећих група:


Савремена архитектура Београда (новобеоградски огранак) - још 15 места

Врачар, Ташмајдан и Палилула – још 10 места

Јеврејско наслеђе – 3 места

Савско приобаље – 10 места

Хрватски и чешки градитељи у Београду, интерполације и надоградње (спојени у једну групу) – 10 места

Руски емигранти – 5 места


Пријаве слати на мејл адресе: akadijev@f.bg.ac.rs и ailijevs@f.bg.ac.rs


проф. др Александар Кадијевић и Александра Илијевски, руководиоци праксе

 

22
 
Апр
 
2014

22
 
Апр
 
2014

11
 
Апр
 
2014

11
 
Апр
 
2014

10
 
Апр
 
2014

Резултати избора за Студентски парламент Филозофског факултета и Универзитета у Београду налазе се у прилогу. Жалбе се могу поднети у четвртак 10. априла од 13 до 15 часова у С06.

 

8
 
Апр
 
2014

Колоквијум из предмета Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) одржаће се у среду, 9. априла у 11.30 у сали 310. Обавештење важи за све студијске групе осим историје уметности.

 

8
 
Апр
 
2014

Колоквијум из предмета Увод у етику одржаће се у уторак, 22. априла у 9.45 у сали 103.

 

8
 
Апр
 
2014

7
 
Апр
 
2014

Избори представника ће се одржати 8. и 9. априла у периоду 10-20 часова у холу на 1 спрату.

 

7
 
Апр
 
2014

Господин Зефирино Граси ће гостовати у оквиру изборног курса Историјски модели музеализације 9. априла са почетком у 16.45 часова у сали 401 и одржаће предавање о историји своје породице.

 

7
 
Апр
 
2014

Центар за развој каријере Филозофског факултета расписује конкурс за студенте који желе да волонтирају на позицији:

ТЕХНИЧКОГ АСИСТЕНТА

Задаци:
- Осмишљавање и израда легитимација за волонтере у Центру за развој каријере
- Дизајнирање, штампање и фотокопирање промотивног материјала Центра за развој каријере
- Сарадња са маркетинг сектором у вези са израдом промотивног материјала Центра за развој каријере
- Провера техничких услова за одржавање обука и промотивних активности Факултета

Потребна знања и вештине
- Поседовање одговарајућих техничких вештина (Corel Draw, Fotoshop, MS Office- минимум средњи ниво, Internet)
- Развијене комуникационе вештине
- Спремност за тимски рад
- Познавање енглеског језика

Нудимо рад у динамичном тимском окружењу, могућност усавршавања стечених вештина и рад на различитим изазовним пројектима где Ваша креативност и иницијативност могу доћи до пуног изражаја.

Уколико желите да постанете део нашег тима, можете послати свој CV на мejл адресу: filozofski.fakultet.czrk@gmail.com (subject: „Технички асистент“).

Конкурс траје од 07.04.2014. до 20.04.2014.

Након истека конкурса, сви студенти који се пријаве добиће повратну информацију путем мејла када треба да дођу на интервју.

 

7
 
Апр
 
2014

Обавештавамо вас да су расписани избори за Студентски парламент Филозофског факултета и представнике за Студентски парламент Универзитета у Београду.

Представнике бирају непосредно, тајним гласањем, студенти Филозофског факултета уписани у школској 2013/2014. години на студијске програме који се остварују на Факултету.

Пријављивање кандидата обављаће се од 31.03. до 04.04. у канцеларији С05 у временском интервалу од 12:00 до 15:00 часова.

Објављивање листе кандидата на интернет презентацији Филозофског факултета обавиће се најкасније до 04.04. у 16:00 часова.

Избор представника одржаће се 08.04 и 09.04.2014. године.

Више информација у прилогу.

 

4
 
Апр
 
2014

Обавештавамо студенте Филозофског факултета да се на стручну праксу „Новија архитектура Београда“ до сада пријавило око 350 полазника – студената из Београда, Ниша, Новог Сада и Загреба. Сарадничке установе и удружења у реализацији праксе су Архитектонски факултет (http://www.arh.bg.ac.rs/), Завод за заштиту споменика културе града Београда (http://beogradskonasledje.rs), КИПА (http://udruzenjekipa.wordpress.com), АРТИСЦЕНТАР (http://www.artiscenter.com) и ДИСТРИКТ6 (http://distrikt6.rs)

Преостало је места за полазнике у следећим групама (чије плакате објављујемо):
1.Тргови и јавни споменици - слободно још 12 места
2.Православни и католички храмови Београда – још 5 места
7, 15 (спојене групе у једну) Врачар, Палилула, Ташмајдан - још 15 места
9.Савско приобаље и мост Краља Александра Првог (укључује и посету амбасади Француске Републике) - још 17 места
4, 10.Интерполације, хрватски и чешки архитекти у Београду – још 5 места
11.Фасадна скулптура централне зоне – још 5 места
14. Руски емигранти – још 5 места

Мејл адресе за пријављивање гласе: akadijev@f.bg.ac.rs; alijevs@f.bg.ac.rs

Руководилац праксе проф. др Александар Кадијевић и главни сарадник Александра Илијевски

 

4
 
Апр
 
2014

Савез потомака ратника Србије 1912-1920. у сарадњи са Владом Републике Србије и Канцеларијом за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, у циљу обележавања 100 година Првог светског рата покреће веб портал „Албум сећања на наше претке из Првог светског рата“.

Позивају се сви грађани Србије, Срби у региону и дијаспори да on-line доставе скениране фотографије својих предака, аутобиографске списе, дневнике, писма, разгледнице, писма војника и остали историјски материјал из овог периода на јединственом веб порталу како бисмо се подсетили на овај период важан за српску и светску историју.

Више информација можете пронаћи на http://славним-прецима.срб/

 

3
 
Апр
 
2014

Клуб студената историје Вас позива да присуствујете промоцији књиге „Сви моји путеви воде ка Србији“ Арна Гујона, оснивача хуманитарне организације „Солидарност за Косово“.

Промоција ће се одржати у понедељак 7. aприла на Филозофском факултету у учионици 510, са почетком у 20 часова.

 

3
 
Апр
 
2014

3
 
Апр
 
2014

2
 
Апр
 
2014

2
 
Апр
 
2014

Поправни тест 1 из курса Увод у студије археологије одржаће се у среду 09.04. у 9.45 часова у сали 3 у сутерену.

 

2
 
Апр
 
2014

Београдској тврђави (http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/), потребни су студенти завршних година и мастер студија историје, историје уметности и археологије. Поред ових студенaта у обзир долазе и студенти са других студијских група.

Опис посла:
• Презентовање културног добра (посао водича кроз Тврђаву)
• Комуникација са туристима

Радно време:
• 4 сата дневно
• 5 дана у недељи

Време трајања праксе: 3 месеца

Услови за кандидате:
• Добре комуникацијске вештине
• Одговорност студента

Додатне погодности
• Студент пролази обуку за водича кроз Тврђаву
• Добија накнаду за топли оброк и превоз

Почетак праксе: 10. април 2014. године

Заинтересовани студенти могу послати CV на адресу filozofski.fakultet.czrk@gmail.com са назнаком – Пракса у Београдској тврђави

Рок за конкурисање: 8. април 2014. године

 

2
 
Апр
 
2014

Обавезни превентивни прегледи студената који су уписали прву и трећу годину студија школске 2013/2014. године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, први спрат, соба 1.10,

у периоду од 09.04.2014. до 16.05.2014. године.
Током празника се не обављају превентивни прегледи.

Превентивни преглед је обавезан за све студенте, без обзира на начин финансирања. Само студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве овај преглед.

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу.

У прилогу су спискови студената прве и треће године, по презимену абецедно, са терминима у којим треба да предају документа.

 

1
 
Апр
 
2014

Невладиној, непрофитној организацији Центар за развој непрофитног сектора (http://www.crnps.org.rs), потребна су два студента завршних година студија социологије и осталих студијских група (IV година студија, апсолвенти и студенти мастер студија), за позицију волонтера у оквиру постојећих пројеката/програма организације.

Опис посла:
• Једна волонтерска позиција у оквиру сталног информационо-документационог програма Центра, што подразумева одржавање базе података о невладиним непрофитним организацијама у Србији и њено публиковање (http://www.crnps.org.rs/direktorijum-nvo), рад на веб порталу и публиковање вести о активностима НВО (http://www.crnps.org.rs/category/sektor/nvo_vesti).
• Једна волонтерска позиција у оквиру текућег пројекта прикупљања и сређивања података у вези тока и трошења буџетских средстава, у склопу редовног програма центра - грађански надзор јавних финансија (http://www.crnps.org.rs/category/linija481).

Напомена: Укључивањем у поменуте пројекте отвара могућност каснијег учешћа у осталим програмима центра (http://www.crnps.org.rs/o-nama), у зависности од текућих потреба.

Период трајања праксе: Сходно потребама организације (оквирно 3 месеца)

Радно време: Флексибилно, у договору с ментором.

Почетак праксе: мај 2014.

Заинтересовани студенти могу послати CV и мотивационо писмо на мејл адресу filozofski.fakultet.czrk@gmail.com са назнаком „Пракса ЦРНПС“. У оквиру мотивационог писма наведите на ком од наведених пројеката би желели да учествујете. Центар за развој каријере врши предселекцију, док ће Центар за развој непрофитног сектора сам вршити финалну селекцију путем интервјуа.

Рок за конкурисање: 15. aприл

Ваш Центар за развој каријере

 

1
 
Апр
 
2014

Обавештавамо студенте да у следећим терминима неће моћи да користе рачунарску учионицу Сутерен 4, због потреба истраживања на мастер студијама:

4.4. од 15:45 до 17:15
7.4. од 16:45 до 18:15
9.4. од 13:15 до 14:45
10.4. од 13:15 до 14:45

 

1
 
Апр
 
2014

Редовне консултације код доц. др Марка Порчића биће одржаване у канцеларији 466. Термин одржавања консултација остаје непромењен.

 

31
 
Мар
 
2014

Колоквијум из Културне историје средњег века 1000–1500. године за студенте историје уметности и археологије биће одржан у петак, 4. априла, у 14.00, у сали 510.

 

31
 
Мар
 
2014

Обавештавамо вас да су расписани избори за Студентски парламент Филозофског факултета и представнике за Студентски парламент Универзитета у Београду.

Представнике бирају непосредно, тајним гласањем, студенти Филозофског факултета уписани у школској 2013/2014. години на студијске програме који се остварују на Факултету.

Пријављивање кандидата обављаће се од 31.03. до 04.04. у канцеларији С05 у временском интервалу од 12:00 до 15:00 часова.

Објављивање листе кандидата на интернет презентацији Филозофског факултета обавиће се најкасније до 04.04. у 16:00 часова.

Избор представника одржаће се 08.04 и 09.04.2014. године.

Више информација у прилогу.

 

28
 
Мар
 
2014

28
 
Мар
 
2014

Невладина, непрофитна организација Центар за истраживачко новинарство Србије (http://www.cins.rs/srpski), у сарадњи са Центром за развој каријере Филозофског факултета, организује уводно предавање намењено студентима нашег факултета, на тему независног истраживачког новинарства у Србији.

Центар за истраживачко новинарство Србије (ЦИНС) основан је од стране Независног удружења новинара Србије (НУНС), а финансира се из донација како би се избегао утицај пословних и политичких извора новца, који углавном успешно контролишу садржај комерцијалних медија у Србији и обесмишљавају њихову друштвену улогу. Између осталог, ЦИНС се бави истраживањем организованог криминала, корупције, политике, бизниса, судства, превара, као и области енергетике и животног окружења.

Уколико желите да продубите знање у поменутим областима истраживања, позивамо Вас да присуствујете предавању које ће се одржати у среду 02.04.2014, од 20 часова (у трајању од два сата), на Филозофском факултету (учионица 208).

Напомена: Пошаљите пријаву на мејл адресу filozofski.fakultet.czrk@gmail.com са назнаком „Предавање ЦИНС”, и следећим подацима - име, презиме, година студија и студијска група, да би благовремено знали колико студената да очекујемо и сходно томе организовали већу учионицу ако је неопходно.

У зависности од интересовања присутних студената, односно у договору са гостујућим предавачима, додатна предавања о посебним темама могу бити организована у наредном периоду. Ово предавање представља само општи увод у основну делатност ЦИНС-а.

Очекујемо Ваше пријаве,

Ваш Центар за развој каријере

 

28
 
Мар
 
2014

Исплатне листе за студентске кредите и стипендије за март налазе се у холу Факултета.

Корисници подижу кредите и стипендије у Поштанској штедионици уз исправну важећу личну карту од 28.03.2014. године.

 

28
 
Мар
 
2014

Одељење за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду и Катедра за историју старе Грчке и Старог истока имају част да вас позову на предавање која ће одржати др Корај Конук (Koray Konuk; Le Centre national de la recherche scientifique - CNRS, Institut Ausonius,Université de Bordeaux):

Chalketor in Karia: The Site and its Karian Inscriptions
4. април 2014. године, у сали 408, са почетком у 10:00 часова

 

27
 
Мар
 
2014

За студенте, дипломце и постдипломце свих студијских група Филозофског факултета

АС Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом се бави хуманитарним активностима и деловањем у ванредним ситуацијама кроз програме подршке најугроженијим групама (акције обезбеђивања материјалне, психолошке, правне и здравствене асистенције). Главни правац деловања јесте креирање повољног друштвеног и законодавног оквира за пуно остваривање права особа које имају ХИВ или АИДС. Више о овој организацији можете видети на њиховом сајту www.aids-support.com

ОПИС ПОСЛА:
- Учествовање у активностима АС Центра;
- Учествовање у програмима: Саветовање 1 на 1, Психолошко јачање капацитета, Социјална асистенција, Здравствена асистенција, Правна асистенција, Ресоцијализација и рад на смањењу стигме и дискриминације;
- Помоћ и учествовање у радионицама (ликовним, рециклажа..);

***Пракса омогућава студентима едукацију из области људских права, превенцији ППБ, ХИВ-у , здравом животу и слично.

ВРЕМЕ АНГАЖОВАЊА: 3 месеца, 2 - 3 пута недељно, 2 – 5 сати дневно;

БРОЈ ПРАКТИКАНАТА: 10

ПОЧЕТАК ПРАКСЕ: 10.04.2014.

РОК ЗА КОНКУРИСАЊЕ: 06.04.2014.

Заинтересовани студенти могу послати биографије на мејл: filozofski.fakultet.czrk@gmail.com са назнаком „Пракса АС Центар“, или нас контактирајте за додатне информације.

Ваш Центар за развој каријере Филозофског факултета

 

27
 
Мар
 
2014

27
 
Мар
 
2014

1. група: од 13:15 – историчари по азбучном реду од А до Х

2. група: од 13:40 – историчари од О до Ш и класичари

3. група: од 14:05 – историчари уметности по азбучном реду од А до П

4. група: од 14:30 – историчари уметности од П до Ш и археолози

 

27
 
Мар
 
2014

Позивамо вас на премијеру представе „Намћор“, која ће се у оквиру програма „Позориште понедељком“ одржати у понедељак 31. марта у Дому омладине Београда.

По Менандровој комедији, у преводу Владете Јанковића, представу реализују студенти Одељења за класичне науке Филозофског факултета.

Адаптација и режија: Гордан Маричић. Корежија и избор музике: Наташа Павловић.
Продукција: Јелена Тодоровић
Играју: Стефан Геић, Александар Анђеловић, Исидора Толић, Никола Голубовић, Марија Вјештић, Ивена Зечевић, Милош Милић-Радишевић, Марија Гмитровић, Настасија Чичић, Александар Дуњић.

Више информација можете наћи на: https://www.facebook.com/events/484506754988125/

 

27
 
Мар
 
2014

Одељење за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду и Катедра за историју старе Грчке и Старог истока имају част да вас позову на предавања др Јулие Будке (Austrian Academy of Sciences, Kommission für Ägypten und Levante / SCIEM 2000):

Daily Life in Ancient Egypt: New discoveries in Pharaonic towns
2. април 2014. године, у сали 108, са почетком у 11:00 часова

и

The god Osiris, Pharaonic funerary cult and pilgrim centre: The site of Abydos throughout the ages
3. април 2014. године, у сали 108, са почетком у 11:00 часова

 

27
 
Мар
 
2014

Полагање поправних колоквијума из предмета Француски језик 1 и Француски језик 2 одржаће се у понедељак 07.04. у 15 часова у Темпус сали.

 

27
 
Мар
 
2014

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
26.03.2014. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Tоком школске 2013/2014. године на Филозофском факултету биће организовани апсолвентски испитни рокови у октобру, новембру, децембру, марту и априлу месецу.

Апсолвенти, постапсолвенти, студенти мастер и докторских студија, студенти основних студија који су уписали пету, шесту, седму или осму годину студирања, могу извршити пријаву испита у априлском апсолвентском року.

Пријављивање ће се обавити oд 01.04. закључно са 09.04.2014. године.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 05. априла 2014. године. Све уплате извршене након 05. априла неће се узимати у обзир за априлски апсолвентски испитни рок.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс).

Надокнада за пријаву испита се уплаћује у износу:

 • за прво пријављивање испита не плаћа се надокнада (важи за апсолвенте, студенте основних студија који су уписали пету, шесту, седму или осму годину студирања и студенте мастер и докторских студија; узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 420 динара за друго и свако следеће пријављивање испита (важи за апсолвенте, студенте основних студија који су уписали пету, шесту, седму или осму годину студирања и студенте мастер и докторских студија; узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
 • 770 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 10.04.2014. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за априлски апсолвентски рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 10. априла 2014. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у априлском апсолвентском року 2014. године ће се одржати од 22. до 30. априла 2014. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

26
 
Мар
 
2014

Конференција „Српска археологија између теорије и чињеница“ биће одржана у суботу, 29. марта 2014. године са почетком у 10 часова, у свечаној сали „Драгослав Срејовић“ (сала 108), на првом спрату Филозофског факултета.

Програм конференције се налази у прилогу.

 

25
 
Мар
 
2014

У суботу 29. марта у учионици 208 Едукативни сектор Центра за развој каријере Филозофског факултета одржаће обуку „Мотивација ка остваривању циљева“, коју ће водити апсолвенткиња андрагогије Наташа Ускоковић. Обука ће трајати од 12 до 14 часова.

Сви заинтересовани могу се пријавити на мејл адресу czrk.edukativnisektor@gmail.com. У мејлу треба навести име, презиме, годину и смер студија.

 

25
 
Мар
 
2014

Позивају се заинтересовани студенти основних, мастер и докторских студија да се пријаве за учешће на 12. Међународној „Border Crossing“ студентској конференцији A World in Flux: Globalising Flows, Local and Regional Responses and Anthropological Reflections која ће се оджати од 1. до 3. маја 2014. године на Филозофском факултету у Београду. Све потребне информације налазе се у прилогу вести.

 

21
 
Мар
 
2014

Клуб студената историје и редакција часописа Хисторикон позивају све заинтересоване студенте да до 20. априла пошаљу своје радове, критике, приказе књига или догађаја за које сматрају да су од значаја за историјску или друге друштвено-хуманистичке науке.

Текстове можете слати електронском поштом на адресе:
ksi@f.bg.ac.rs
ksibeograd@gmail.com

 

21
 
Мар
 
2014

Да ли знате који су то друштвени проблеми који нас окружују и са којима се свакодневно сусрећемо?
Неки од изазова које морамо превазићи су недостатак образовања, мањак лидерства, дискриминација, људска права итд. За решавање препрека које нам се константно намећу, потребно нам је да покажемо свест о важности побољшавања нашег друштва, иницијативу и спремност на конкретне акције.
Ми верујемо да се кључ креирања позитивних промена у друштву налази међу младима широм света.

Да ли треба да чекамо да други нешто ураде за нас или да се покренемо и користимо прилике које нам се пружају? Једна од прилика је и Global Citizen - интернационални програм волонтирања, намењен младим људима који желе да раде на личном усавршавању, откривању нових и ширењу своје културе.

Чини га мрежа пројеката широм света који се баве темама попут мултикултуралности, толеранције, едукација младих и ширења свести о глобалним проблемима попут људских права, едукације и лидерства.

Кроз тимски рад, у интернационалном окружењу, стиче се искуство у невладиним огранизацијама, школама, на Универзитетима и у летњим камповима.

Само неке од земаља које можете посетити и учествовати у побољшавању локалних заједница су Пољска, Русија, Португал, Италија, Чешка, Мађарска, Египат, Тунис, Турска. Решавајући неки одређени друштвени проблем остварујете утицај на стотине младих са којима ћете радити. Утицаћете директно на њихове животе и помоћи ћете им знањем и искуством да буду мотивисани и успешни у креирању бољег друштва.

Уколико сматрате да је ова прилика нешто што је заиста потребно и желите да чујете још информација, дођите на Економски факултет, 3. априла у 20 часова. Такође, можете нас посетити на нашем сајту globalcitizen.rs и Facebook страници www.facebook.com/globalcitizenserbia

AIESEC је највећа интернационална организација вођена од стране студената. Ми верујемо да слика сутрашњице, односно то како ће наше окружење изгледати, зависи од тога какве лидере креирамо. Постојимо у преко 100 земаља и бројимо око 100.000 чланова које кроз наше програме пракси и волонтирања подстичемо да постану носиоци позитивних промена.

 

19
 
Мар
 
2014

Владa Републике Индонезије расписала је, кроз програм владе за све пријатељске земље (DEVELOPING COUNTRIES PARTNERSHIP PROGRAM - KNB), позив за стипендирање у оквиру мастер студија за 2014 годину.

Рок за пријављивање је 11. април 2014. године.

Додатне информације можете пронаћи у Водичу за будуће кандидате који се налази у прилогу. Такође, можете контактирати Амбасаду Републике Индонезије у Београду на 3635666, 3635632 или 3635633.

 

19
 
Мар
 
2014

Републичком заводу за социјалну заштиту (http://www.zavodsz.gov.rs) потребни су студенти завршних година и мастер студија свих студијских група.

Опис посла:
• Активно учествовање у активностима Завода
• Могућност рада на пројектима
• Ажурирање базе

Радно време:
• Флексибилно, у договору са ментором

Период трајања праксе:
• Минимум месец дана уз могућност продужења праксе

Заинтересовани студенти могу послати CV на адресу filozofski.fakultet.czrk@gmail.com са назнаком - Пракса у Републичком заводу за социјалну заштиту

Рок за конкурисање: 29. март 2014. године

 

18
 
Мар
 
2014

Студенти заинтересовани за обраду неолитске керамике могу да се јаве доц. др Јасни Вуковић у термину консултација.

 

17
 
Мар
 
2014

Колоквијум из предмета Династички Египат: материјална култура код др Вере Васиљевић биће одржан у четвртак, 10. априла у 13.15 часова у учионици 410.

 

14
 
Мар
 
2014

У периоду од 18-22. септембра 2014. године, Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду у сарадњи са Одсеком за историју Филозофског факултета у Новом Саду, организоваће међународну конференцију „Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2“. Конференција ће се одржати у просторијама Истраживачке станице Петница код Ваљева. Позивају се заинтересовани учесници да своје апстракте пошаљу до 15. априла на адресу: markojankovicc@gmail.com. Више информација у прилогу.

 

11
 
Мар
 
2014

Клуб студената археологије и удружење „Млади за туризам“ позивају вас на први заједнички једнодневни излет „Дунавом – очима археолога“ у суботу, 12. априла.

Као наставак успешне сарадње започете семинаром „Археологија и туризам“, организоваће излет на којем ће се студенти археологије и сви други заинтересовани упознати са три значајна археолошка локалитета, док ће посебну пажњу посветити могућностима њиховог коришћења у туристичке сврхе. Као добре примере издвајају Лепенски Вир и Виминацијум, али и Голубачку тврђаву, која ће након реализације новог пројекта освојити туристе.

Више информација можете пронаћи у прилогу.

 

7
 
Мар
 
2014

Од 1973. године конференција „Мезолит Европе“ одржана је осам пута. На последњој конференцији одржаној у Сантандеру у Шпанији, у септембру 2010. године, делегати су изабрали Београд да буде домаћин Девете међународне конференције „Мезолит Европе“. По први пут MESO конференција се одржава у граду Југоисточне Европе.

Више информација о конференцији на www.meso2015.com

 

28
 
Феб
 
2014

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Радови се достављају непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета. Радови се достављају обавезно и у електронској форми.

У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

Наведену документацију доставити секретарима одељења Филозофског факултета до 9. маја 2014. године.

 

21
 
Феб
 
2014

Час латинског језика за студенте археологије и историје уметности који би према распореду требало да се одржи у петак, 4. априла, одржаће се у понедељак, 31. марта, у амфитеатру Георгије Острогорски, са почетком у 8 сати.

 

11
 
Феб
 
2014

Позивају се заинтересовани студенти свих одељења Филозофског факултета (као и других факултета у Србији) да се пријаве за једнодневну стручну праксу „Новија архитектура Београда“, планирану за 6. јун 2014. године (11-18 часова). Након позитивног искуства са две претходне праксе, обележеног великим одазивом студената (преко 400), као и спремношћу особља знаменитих здања да им омогуће приступ (Француске амбасаде, Скупштине Србије, Дворског комплекса на Дедињу, Прве Хрватске штедионице - Музеја Цептер, Цвијићеве куће, Конака Кнегиње Љубице и др.), овом приликом најављујемо још садржајнији програм. Уз помоћ историографа специјализованих за архитектонску и друштвену повест престонице, истакнутих пројектаната, критичара и конзерватора, кроз 15 тематских група обићи ће се многа ремек-дела новије српске архитектуре и актуелизовати проблеми њихове заштите. За сваку групу се може пријавити до 40 заинтересованих студената слањем мејла носиоцу подухвата проф. др Александру Кадијевићу, управнику Одељења за историју уметности Филозофског факултета (akadijev@f.bg.ac.rs) и библиотекарки истог одељења Александри Илијевски (ailijevs@f.bg.ac.rs) до 10. маја 2014. године. Водитељима и коментаторима ранијих пракси придружиће се неколико стручњака највишег нивоа компетентности за предложене теме.

Распоред тематских група:
1.Тргови и јавни скулпторски споменици централне београдске зоне
2. Православни и католички храмови Београда
3. Јеврејска градитељска баштина престонице
4. Интерполације и надоградње централне градске зоне
5. Градитељско наслеђе Улице Краља Петра I, Васине и Кнез Михаилове улице
6. Трагом делатности арх. Драгише Брашована (1920-1965)
7. Немањина улица и Западни Врачар
8. Градитељско наслеђе Панчева
9. Мост Краља Александра Карађорђевића и Савско приобаље
10. Хрватски архитекти у Београду (1900-2000)
11. Фасадна скулптура централне зоне
12. Савремена архитектура Београда 1990-2014 (уз учешће угледних пројектаната и критичара)
13. Дедиње, Сењак и Топчидер
14. Руски емигранти у београдској архитектури (1919-1960)
15. Ташмајдан, Врачар, Палилула

у Београду 11.2.2014.

проф. др Александар Кадијевић

 

25
 
Сеп
 
2013

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СИ/СС 05/2-7 бр. 1187/1
20.09.2013. године

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета у Београду и закључка Деканског колегијума од 21.10.2010. године, а у вези са чланом 30. став 5. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 44/10), на иницијативу Студентског парламента Филозофског факултета, доносим следећу

О Д Л У К У

Студентима основних студија који су уписани у прву годину студирања после школске 2006/2007. године а који у школској 2013/2014. години упишу пету, шесту, седму или осму годину студирања, одобравају се два додатна испитна рока. Студенти могу да у додатним испитним роковима пријављују и полажу испите који се полажу усмено, из предмета које претходно нису положили а из којих су извршили предиспитне обавезе. Додатни рокови ће се организовати у новембру 2013. године и априлу 2014. године, у оквиру редовних апсолвентских рокова за студенте који студирају по старим правилима студија.

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Данијела Стефановић

* Ову и остале одлуке важне за студенте, за школску 2013/2014. годину, можете преузети у рубрици Студенти - Корисне информације за студенте (http://www.f.bg.ac.rs/studenti/fajlovi).

 

18
 
Јул
 
2013

У рубрици Студенти – Корисне информације (на www.f.bg.ac.rs/studenti/fajlovi) можете пронаћи одлуке о трошковима студија у академској 2013/2014. години, за основне, мастер, докторске и постдипломске студије по „старом систему“ (магистарске студије и трошкови везани за израду и одбрану докторске дисертације). Одлука o осталим трошковима студија важи за све нивое студија, за оне ставке које нису засебно наведене у одлуци за одређени ниво студија.

Одлуке важе током академске 2013/2014. године, од 01.10.2013. до 01.10.2014.

↑↑↑