English


О часопису

Број 03/2015

Број 04/2016

Број 05/2017

Број 06/2018

Број 07-08/2019-2020

Упутства ауторима

Архива
ISSN 1820-6328 (Штамп. изд.)

ISSN 2466-3840 (Online)


Адреса редакције:

Одељење за археологију, Филозофски факултет,
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

E-mail: archaica@f.bg.ac.rs