О часопису

Број 01/2017

Број 02/2018

Број 03/2019

Број 04/2020

Упутства ауторима
 

ISSN 2560-4554


Адреса редакције:

Одељење за археологију, Филозофски факултет,
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

E-mail: casopis.artefakti@gmail.com