Артефакти су електронски часопис Одељења за археологију Филозофског факултета у Београду намењен студентима свих нивоа студирања и излази једном годишње. У часопису се објављују истраживачки радови емпиријског, методолошког или теоријског карактера, као и прилози који се односе на различите активности у којима су студенти учествовали, те прикази различитих релевантних манифестација и публикација. Радови се објављују на српском језику..