Упутство ауторима

У оквиру часописа Артефакти, који је намењен студентима археологије свих нивоа студирања, могу се објављивати чланци, прикази књига или изложби, извештаји са научних и студентских скупова, извештаји са праксе (теренске, лабораторијске, музејске), и сл. Достављени радови могу бити емпиријског, методолошког или теоријског карактера. Редакција неће прихватати неетичке, расистичке и националистичке радове. Прилози студената могу да проистичу из одбрањених семинарских радова, мастер радова или самосталних истраживачких радова.

Рок за предају радова је 01. децембар, док ће електронска верзија броја бити поставлљена на сајт Филозофског факултета до 01. јуна наредне године. Прилози послати Редакцији могу имати дужину до једног ауторског табака (до 30.000 карактера са размацима), укључујући апстракте, фусноте, библиографију и резиме. Текст мора бити написан на српском језику, на латиници. Сваки рад ће имати два рецензента, а рок за рецензију ће бити три недеље. Упутства за припрему текста су у складу са упутствима за часопис Архаика, која се налазе на сајту Одељења за археологију (http://www.f.bg.ac.rs/archaica).

Позивамо све заинтересоване студенте археологије да пошаљу своје радове у предвиђеном року на адресу casopis.artefakti@gmail.com.