Међународна сарадња - Конкурси

КОНКУРСИ
ПРОГРАМИ

Нови програм за сарадњу Европске уније покрива области образовања, младих и спорта у периоду 2014-2020. године. ERASMUS+ је наследио три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала – Темпус, Еразмус Мундус и Програм за целоживотно учење, као и програм Млади у акцији.

Са укупним издвајањима у износу од 14,774 милијарди евра за наредних седам година, очекује се да ће програмом ERASMUS+ бити финансирани пројекти који ће подржати све нивое образовања, већу синергију формалног, неформалног и информалног учења, снажније повезивање са светом рада и стварање додатних вредности за европски простор образовања. Такође ће постојати могућности за боље повезивање земаља учесница програма у дефинисању образовних политика. Програм ће наставити да промовише признавање и вредновање стечених квалификација, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

У фокусу програма је, између осталог, и јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура. За област спорта, приоритет је сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

За спровођење Програма надлежне су Европска комисија на европском нивоу, националне агенције на нивоу програмских земаља и националне канцеларије ERASMUS+ на нивоу партнерских земаља.

Детаљне информације о програму можете наћи на сајту Европске комисије.

Овде можете пронаћи информације о:
ERASMUS+ програму: програмима из области образовања
ЕRASMUS+ позивима за предлоге пројеката за 2015. годину

Обавештавамо вас да је свима заинтересованима за Програм за целоживотно учење на располагању LLP форум као место за размену информација о различитим аспектима конкурисања за пројекте, као и размену искустава са учесницима текућих пројеката.

Планирано је да LLP форум побољша проток информација о актуелним конкурсима у склопу Програма, као и да буде место за проналажење различитих информација везаних за техничке услове конкурисања, актуелне одобрене пројекте и искуства учесника.

Форуму можете приступити преко линка: http://www.llpforum.tempus.ac.rs/forum/

ПРОЈЕКТИ

Обавештавамо вас да је 06. јула 2011. уведена нова могућност тражења партнера преко CORDIS Partners Service, која је намењена широј јавности. Овај интерактивни сервис има за циљ да промовише изврсност, стручност и организације, да олакша потрагу за партнерима у домену истраживања и пословном сектору, те да омогући заједничко аплицирање на пројекте. Такође се промовише и подржава стварање сврсисходних мрежа и интересних група.

Препоручујемо да посетите званични CORDIS Partners Service веб сајт и упознате се са могућностима: http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

Универзитетска агенција франкофоније (AUF) је објавила конкурс за финансирање франкофоних научних скупова који имају за циљ промоцију науке на француском језику и сарадњу између франкофоних универзитета.

Рок за пријаву је најкасније 3 месеца пре почетка догађаја.

За додатне информације о програму посетите www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/organiser-une-manifestation-scientifique-depot-d-une-demande.html

СТИПЕНДИЈЕ

Обавештавамо вас да je отворен други позив за стипендије у оквиру JoinEU-SEE PENTA пројекта за мобилност која би почела академске 2015/2016. године. Позив je отворен до 1. фебруара 2015. године.

Студенти и запослени на Универзитету у Београду могу се пријавити за следеће универзитете из Европске Уније:
University of Graz, Austria (coordinator)
Aarhus University, Denmark
Cardiff Metropolitan University, United Kingdom
Freie Universität Berlin, Germany
Masaryk University, Brno, Czech Republic
Tilburg University, Netherlands
University of Antwerp, Belgium
University of Bologna, Italy
University of Granada, Spain
University of Maribor, Slovenia

У другом позиву су доступне стипендије за следеће типове мобилности:
1. Размена на докторским студијама у трајању од 6 до 10 месеци (месечна стипендија 1.500 ЕУР)
2. Пост докторске студије у трајању од 6 до 10 месеци (месечна стипендија 1.800 ЕУР)
3. Размена за запослене у трајању од месец дана (месечна стипендија 2.500 ЕУР)


Како се пријавити?

Информације о универзитетима можете пронаћи на њиховим интернет страницама (кликом на назив жељеног универзитета отвориће се нови прозор са страницом универзитета).
Списак свих контакт адреса можете наћи на сајту JoinEU-SEE>PENTA пројекта.

Пријављивање је online: http://www.joineuseepenta.eu/


НАПОМЕНЕ

- Кандидати који су у последњих 5 година до отварања конкурса (11.11.2013. године) провели више од 12 месеци на студијама или раду у земљама ЕУ немају право пријаве за ову стипендију.
- Студенти би требало да провере са универзитетом који су одабрали каква потврда о знању језика се од њих тражи. Знање језика земље домаћина је пожељно, али није услов за пријаву. Видети документ General information sheet на сајту JoinEU-SEE>PENTA или ако тамо нема информација контактирати универзитет домаћин ради детаљнијих информација.

Европска унија обезбеђује пуне стипендије за држављане земаља са којима сарађује, међу њима и Србије, који су примљени на Erasmus Mundus мастер и докторске студије на универзитетима у земљама чланицама Европске уније. Сви Erasmus Mundus мастер и докторски програми воде ка добијању двоструке или вишеструке дипломе и подразумевају студирање на барем два универзитета у две различите земље Европске Уније.

За које студијске програме можете конкурисати у оквиру Erasmus Mundus програма?
• Мастер студије (једна до две године трајања)
• Докторске студије (три до четири године)

Ко може да конкурише?
• Студенти завршних година и апсолвенти
• Они који су већ завршили студије
• Наставно-научно особље и млади стручњаци

Пријављивање за Erasmus Mundus студијске програме је индивидуално тј. заинтресовани се пријављују директно универзитету координатору програма сходно инструкцијама које су наведене на вебсајту одређеног мастер или докторског програма. Пријава за програм је истовремено и пријава за стипендију, а пријава се врши по правилу годину дана унапред (тј. ове године за наредну академску годину).

Више информација о програму и листе Erasmus Mundus мастер и докторских програма можете пронаћи на следећим страницама:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

У жељи да подстакне мобилност студената, Амбасада Француске и Француски институт у Србији расписују нови конкурс за доделу стипендија за 2015/2016. годину за студенте из Србије који желе да наставе школовање у Француској.

Конкурс је расписан за мастер 2 студије и за докторске студије у коменторству.

За додатне информације о програму посетите: http://www.institutfrancais.rs/srp/06b.html

Крајњи рок за подношење кандидатура: 5. март 2015.

Конкурс - мастер 2014
Конкурс - докторске студије у коменторству

Сви заинтересовани за постдокторска истраживања могу конкурисати за истраживачке стипендије Фондације Александар фон Хумболт за искусне истраживаче. Један од услова за конкурисање јесте да је кандидат одбранио докторат у последњих 12 година.

Конкурс је отворен током целе године.

За додатне информације о програму посетите www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html

Сви заинтересовани за постдокторска истраживања могу конкурисати за истраживачке стипендије Фондације Александар фон Хумболт за младе истраживаче. За стипендије могу конкурисати кандидати који су одбранили докторат током последње четири године.

Конкурс је отворен током целе године.

За додатне информације о програму посетите www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html

Информације о програмима и стипендијама које нуде земље Европске уније и друге земље можете преузети овде.

↑↑↑