Вести и догађаји

Опште вести
RSS
18
 
Јул
 
2014

Координатор мреже: проф. др Ингеборг Габриел (Ingeborg Gabriel), Универзитет у Бечу
Координатор на Филозофском факултету у Београду: проф. др Никола Самарџић

Обавештавамо Вас да је отворен конкурс за 3 стипендије CEEPUS-ове мреже „Ethics and Politics in the European Context“ за летњи семестар школске 2014/2015. године.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТИПЕНДИЈИ

Конкурс се расписује за 3 двомесечне стипендије за студенте докторских или мастер академских студија (ако су у завршној фази писања мастер рада). Стипендије су намењене студентима Филозофског факултета који се баве темом сродном теми мреже. Стипендије се могу користити искључиво у летњем семестру школске 2014/2015. године. У понуди је по једна стипендија за:
- Универзитет у Бечу – Институт за социјална етику,
- Карлов универзитет у Прагу – Факултет хуманистичких наука,
- Универзитет кардинал Стефан Вишински у Варшави – Институт политичких наука.
Комисија оставља могућност да уместо једне двомесечне стипендије, додели две једномесечне стипендије.
Износ стипендије за сваку појединачну државу, као и остале опште информације доступне су на http://ceepus.scholarships.at

Додатне информације о мрежи можете пронаћи на https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx (кликнете на: Academic year 2014-2015 – застава Републике Србије – Belgrade University – CIII-AT-0702-03-1415 Ethics and Politics in the European Context)

УСЛОВИ

Потребно је да заинтересовани студенти доставе следећа документа:
1. Биографију на српском језику (уз обавезно навођење е-маил адресе и познавања страних језика)
2. Предлог пројекта (који мора бити у склопу теме дисертације или мастер рада)
3. Мотивационо писмо
4. Копију индекса (прве стране и стране из које се види да су уписани на Филозофски факултет у текућој години)
5. Транскрипт оцена (могуће је доставити извод из е-индекса или копију индекса где су наведе оцене)
6. Препоруку ментора
7. Доказ о познавању стараних језика (енглески и/или немачки за Универзитет у Бечу, енглески и/или чешки за Карлов универзитет и енглески и/или пољски за Универзитет кардинал Стефан Вишински)
8. Попуњену пријаву на конкурс на коме је назначен универзитет на коме би студент желео да борави са тачно наведеним периодом боравка (налази се овде).

РОК за пријаву на конкурс је 21. септембар 2014. године. Разговор са кандидатима биће обављен између 25. септембра и 3. октобра у Центру за међународну сарадњу и односе с јавношћу. Сви кандидати ће и-мејлом бити обавештени о термину и резултатима. Уколико се кандидат не појави на претходно заказаном разговору сматраће се да је одустао од конкурса.
Документи се достављају на и-мејл Центра за међународну сарадњу и односе с јавношћу iro@f.bg.ac.rs као јединствен PDF документ, чија величина не прелази 1 МB. Између 1. и 19. септембра могуће је документа донети и лично у Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу (уз обавезну претходну најаву на iro@f.bg.ac.rs)

Студенти који добију стипендију у обавези су да се региструју и пријаве на размену на http://ceepus.info/ најкасније до 14. октобра 2014.

Комисија за доделу стипендија:

Проф. др Никола Самарџић, управник Одељења за историју и координатор CEEPUS мреже на Филозофском факултету
Проф. др Данијела Стефановић, продекан за наставу Филозофског факултета

* Пријава на конкурс

 

18
 
Јул
 
2014

Координатор мреже: проф. др Ингеборг Габриел (Ingeborg Gabriel), Универзитет у Бечу
Координатор на Филозофском факултету у Београду: проф. др Никола Самарџић

Обавештавамо Вас да је отворен конкурс за једномесечну размену наставника у оквиру CEEPUS-ове мреже „Ethics and Politics in the European Context“ за летњи семестар школске 2014/2015. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ О РАЗМЕНИ

Конкурс се расписује за једномесечну размену наставника Филозофског факултета на Институту за политичке науке Универзитета у Бечу. Размена може бити реализована искључиво у летњем семестру школске 2014/2015. године. Подносиоци захтева за стипендију морају бити у неком од наставничких звања.
Током боравка на Институту за политичке науке Универзитета у Бечу наставник Филозофског факултета у Београду имаће обавезу да одржи 6 сати предавања недељно на енглеском или немачком језику на тему сродну теми мреже или да супервизира рад докторанада.

Додатне информације о мрежи можете пронаћи на https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx (кликнете на: Academic year 2014-2015 – застава Републике Србије – Belgrade University – CIII-AT-0702-03-1415 Ethics and Politics in the European Context)

УСЛОВИ

Потребно је да заинтересовани наставник достави попуњен формулар који се налази у прилогу.

Додатне информације о мрежи можете пронаћи на https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx (кликнете на: Academic year 2014-2015 – застава Републике Србије – Belgrade University – CIII-AT-0702-03-1415 Ethics and Politics in the European Context)

РОК за пријаву на конкурс је 21. септембар 2014. године. Разговор са кандидатима биће обављен између 23. септембра и 26. септембра у Центру за међународну сарадњу и односе с јавношћу. Сви кандидати ће и-мејлом бити обавештени о термину и резултатима. Уколико се кандидат не појави на претходно заказаном разговору сматраће се да је одустао од конкурса. Документи се достављају на и-мејл Центра за међународну сарадњу и односе с јавношћу iro@f.bg.ac.rs као јединствен PDF документ, чија величина не прелази 500 КB. Између 1. и 19. септембра могуће је документа донети и лично у Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу (уз обавезну претходну најаву на iro@f.bg.ac.rs)

Комисија за доделу стипендија:

Проф. др Никола Самарџић, управник Одељења за историју и координатор CEEPUS мреже на Филозофском факултету
Проф. др Данијела Стефановић, продекан за наставу Филозофског факултета

 

17
 
Јул
 
2014

Драга колегинице / Драги колега,

Позивам Вас на свечану доделу диплома која ће се одржати у среду 10. септембра 2014. године од 12 часова у амфитеатру „Георгије Острогорски“.

Са административних разлога скопчаних са доделом дипломе биће потребно да на свечаност понесете своју личну карту или пасош.

У прилогу се налази списак колегиница и колега који могу преузети своју диплому 10. септембра. Том приликом ће дипломе бити додељене само студентима који су студирали по Болоњском систему.

Радујући се нашем предстојећем сусрету,

Проф. др Милош Арсенијевић
Декан Филозофског факултета

16
 
Јул
 
2014

Упис на прву годину студија биће обављен од 17. 18. и 19. јула 2014. године на шалтерима у приземљу од 10 до 14 часова. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно може да их упише неко други. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише до краја термина за упис, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа. Ако кандидат који je стекao право на упис одустанe од уписа, на њeгово место моћи ће да се упишу кандидати „испод црте” искључиво по редоследу на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, и то на основу прозивања кандидата. Та прозивка ће се обавити 19.07.2014. године у 16.00 сати у амфитеатру „Георгије Острогорски”, у високом приземљу. Упис кандидата примљених на тај начин обавиће се 21.7.2014. године од 10.00 до 13.00 сати на шалтерима у приземљу Факултета.

Све информације у вези са уписом: списак и упутство за припрему потребних докумената, као и упутство за попуњавање уплатнице, објављенe су у рубрици Вести за будуће студенте (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS).

 

16
 
Јул
 
2014

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna).

Они кандидати који нису стекли право на упис, то јест, кандидати који су се нашли „испод црте“ налазе се на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, која је објављена на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta ). Кандидати су на овој листи рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља. Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци објављује се истовремено са коначном ранг-листом.

Упис на прву годину студија биће обављен од 17. до 19.7.2014. године, од 10.00 до 14.00 сати, на шалтерима у приземљу Факултета. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно може да их упише неко други. Упутства везана за упис биће објављена у рубрици За будуће студенте – Вести (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS).

Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише до краја термина за упис, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа. Ако кандидат који je стекao право на упис одустанe од уписа, на њeгово место моћи ће да се упишу кандидати „испод црте” искључиво по редоследу на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, и то на основу прозивања кандидата. Та прозивка ће се обавити 19.07.2014. године у 16.00 сати у амфитеатру „Георгије Острогорски”, у високом приземљу. Упис кандидата примљених на тај начин обавиће се 21.7.2014. године од 10.00 до 13.00 сати на шалтерима у приземљу Факултета. Упутства везана за упис биће објављена у рубрици За будуће студенте – Вести (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS).

 

16
 
Јул
 
2014

Одлука декана Факултета након разматрања жалби кандидата на решења Комисије за упис од 14.07.2014. године, налази се у прилогу.

 

14
 
Јул
 
2014

Комисија за упис је након разматрања жалби кандидата на прелиминарну ранг-листу донела Одлуку, која се налази у прилогу.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 15. јула до 20 сати, у архиви Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 16. јула до 20 сати.

 

11
 
Јул
 
2014

Прелиминарна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи и поена са пријемног испита, максимум је 100 поена) објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/rang_lista).

Они кандидати који нису стекли право на упис, тј. кандидати који су се нашли „испод црте”, налазе се на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци (рубрика За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку: http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta) и рангирани су на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља.

Жалбе на прелиминарну ранг-листу могу се поднети у архиви Факултета у наредних 36 сати, од тренутка објављивања прелиминарне ранг-листе. Дана 14.7.2014. године, у поподневним часовима, а најкасније до 20.00 сати Комисија за упис ће донети решење по жалби. Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 15. јула до 20 сати, у архиви Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 16. јула до 20 сати.

 

11
 
Јул
 
2014

Одлука Комисија за жалбе на број бодова остварених на тесту знања и тесту опште информисаности налази се у прилогу.

 

10
 
Јул
 
2014

Кандидати који сматрају да им број поена није тачно утврђен могу поднети жалбу и у њој морају навести на који се резултат теста жале. Жалбе се подносе Одсеку за студентске послове, а уз жалбу се прилаже накнада у износу од 400 динара. Уколико је жалба основана, накнада ће кандидату бити одмах враћена. Термин за подношење жалби је 11.7.2014. године од 12.00 до 13.00 сати.

Комисије ће разматрати жалбе у следећим просторијама:

Тест опште информисаности
  • Све студијске групе: сала 101 (први спрат)
Комисије за разматрање жалби на број поена из теста знања / писменог испита
  • Археологија: кабинети 468 и 464 (четврти спрат)

  • Етнологија и антропологија: кабинет 557 (пети спрат)

  • Историја: кабинет 569 (пети спрат)

  • Историја уметности: кабинет 459 (четврти спрат)

  • Класичне науке: Секретаријат Одељења за класичне науке (Капетан Мишино здање – десно, други спрат)

  • Педагогија, Андрагогија: кабинет 266 (други спрат)

  • Психологија: сала 210 (други спрат)

  • Социологија: кабинет 364 (трећи спрат)

  • Филозофија: сала 312 (трећи спрат)


Комисије ће разматрати жалбе и објавити извештај у приземљу Факултета 11.7.2014. године у 15.30 сати. Истог дана, 11. јула, до 20.00 сати биће објављена прелиминарна ранг-листа. Жалбе на прелиминарну ранг-листу могу се поднети у архиви Факултета у наредних 36 сати, од тренутка објављивања прелиминарне ранг-листе. Дана 14.7.2014. године, у поподневним часовима, а најкасније до 20.00 сати Комисија за упис ће донети решење по жалби. Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 15. јула до 20 сати, у архиви Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 16. јула до 20 сати.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
↑↑↑