Вести и догађаји

Опште вести
RSS
15
 
Сеп
 
2014

Одељење за филозофију има част да Вас позове на међународну конференцију „Modal Epistemology and Metaphysics“ која ће се одржати на Филозофском факултету у Београду (свечана сала „Драгослав Срејовић“, први спрат) од 18. до 20. септембра 2014. године.

У прилогу се налази програм конференције.

Детаљније информације можете наћи на: https://sites.google.com/site/philosophyinbelgrade/events/future-events/modal-epistemology

 

15
 
Сеп
 
2014

Одељење за историју позива студенте на предавање др Ирене Стефовске и мр Дарка Стојанова из Института за националну историју из Скопља „A tale in stone and bronze: (mis)use of history in Republic of Macedonia“, које ће се одржати у среду 17. септембра у 17.00, у учионици 512.

 

12
 
Сеп
 
2014

Позивамо Вас да приложите рад за тематски број часописа Limesplus (категорија М51 за научне часописе из области историје, археологије и етнологије) под називом Economic and Social Development: Controversies and Critical Issues, који ће уредити Огњен Радоњић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду) и Кристин Синапи (Christine Sinapi, Burgundy School of Business, Dijon, France). Детаљније упутство за заинтересоване ауторе се налази у прилогу на енглеском језику.

 

12
 
Сеп
 
2014

Одељење за филозофију позива на предавање


проф. Тимоти Вилијамсон (Prof. Timothy Williamson)
New College, Oxford University

тема:
„British philosophy since 1970“


Уторак, 16. септембар у 14 сати
у просторијама Српског филозофског друштва

 

12
 
Сеп
 
2014

Диференцијални испит за кандидате који желе да конкуришу на мастер академске студије филозофије 2014/15. године одржаће се 24.09. у 13:00 у сали 312 (трећи спрат).

Кандидати су у обавези да до 23.09.2014. године секретару Одељења за филозофију доставе:

1. Молбу за полагање диференцијалног испита за конкурисање на мастер студије филозофије

2. Диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија (неоверену копију и оригинал на увид)

3. Потврду о извршеној уплати (сврха уплате: Накнада за полагање диференцијалног испита; прималац: Филозофски факултет Универзитета у Београду; Износ: 5.500,00 дин; жиро рачун: 840-1614666-19; позив на број: 97 68107)

Секретаријат Одељења за филозофију налази се на III спрату (канцеларија бр. 314), а радно време са странкама је понeдељак – петак од 12:00 до 14:00.

 

12
 
Сеп
 
2014

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
16.06.2014. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за СЕПТЕМБАРСКИ испитни рок (II термин). Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 15. септембра закључно са 21. септембром 2014. године.

*Да би студент могао да пријави испит у септембарском испитном року (II термин), потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 17. септембра 2014. године. Све уплате извршене након 17. септембра неће се узимати у обзир за септембарски испитни рок.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

  • за прво пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 420 динара за друго и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 770 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 23.9.2014. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за септембарски испитни рок (II термин).

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 23. септембра 2014. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у септембарском испитном року (II термин) ће се одржати од 25.9. до 27.9.2014. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

11
 
Сеп
 
2014

Упис примљених кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року обавиће се 12.09.2014. године на шалтерима у приземљу од 10 до 14 часова.

Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:
- индекс (преузима се на Факултету без накнаде приликом уписа);
- 2 обрасца ШВ 20 (преузима се на Факултету без накнаде приликом уписа);
- 2 фотографије 4,5x3,5 цм;
- оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
- извод из матичне књиге рођених;
- студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом на шалтерима:

1. 13.548,00 при упису године
2. 15.000,00 до 20.11.2014.
3. 15.000,00 до 20.12.2014.
4. 15.000,00 до 20.01.2015.
5. 15.000,00 до 20.02.2015.
6. 15.000,00 до 20.03.2015.
7. 15.000,00 до 20.04.2015.
8. 15.000,00 до 20.05.2015.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.
Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.
Студенту који није благовремено извршио своје обавезе неће бити дозвољено похађање наставе у другом семестру, односно полагање испита у јануарском и наредним испитним роковима.

 

10
 
Сеп
 
2014

Kонкурс за упис студената на мастер академске студије и конкурс за упис на докторске студије социологије и етнологије и антропологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду у академској 2014/2015. години објављени су на сајту Факултета у рубрици За будуће студенте - Конкурси (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konkurs). На тој страни можете преузети текст конкурса.

Обавештења у вези са пријавом на конкурс и уписом кандидата биће објављивана у рубрици Вести за будуће студенте (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS).

 

9
 
Сеп
 
2014

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је расписало Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији првог, другог и трећег степена студија у установе за смештај и исхрану студената за школску 2014/2015. годину.

Tекст конкурса и додатно обавештење за студенте I године студија („бруцоше“) који желе да конкуришу за смештај у школској 2014/2015. години објављени су у рубрици Студенти – Конкурси (www.f.bg.ac.rs/studenti/konkursi).

Рок за пријаву на конкурс у Студентски центар „Београд“ је:

  • за студенте I године студија од 01.09. до 15.09.2014. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурма“, ул. Мије Ковачевића 7б);
  • за студенте осталих година студија од 15.09. до 31.10.2014. године;
  • за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2014. године.

 

9
 
Сеп
 
2014

Институт за социолошка истраживања 12. и 13. септембра, на Филозофском факултету, у сали „Драгослав Срејовић“ (сала број 108, први спрат), организује конференцију „Политике родитељства: Искуства, дискурси и институционалне праксе“. У прилогу се налази програм скупа.

 

1, 2, 3
↑↑↑