ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Јединствена ранг листа са укупним бројем поена и статусом у коме кандидат уписује студије.

АНДРАГОГИЈА

АНДРАГОГИЈА (након усвојених жалби)

АРХЕОЛОГИЈА

АРХЕОЛОГИЈА (након усвојених жалби)

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА (након усвојених жалби)

ИСТОРИЈА

ИСТОРИЈА (након усвојених жалби)

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ (након усвојених жалби)

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ (након усвојених жалби)

ПЕДАГОГИЈА

ПЕДАГОГИЈА (након усвојених жалби)

ПСИХОЛОГИЈА

ПСИХОЛОГИЈА (након усвојених жалби)

СОЦИОЛОГИЈА

СОЦИОЛОГИЈА (након усвојених жалби)

ФИЛОЗОФИЈА

ФИЛОЗОФИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - АНДРАГОГИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - АНДРАГОГИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - АРХЕОЛОГИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - АРХЕОЛОГИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - ПЕДАГОГИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - ПЕДАГОГИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - ПСИХОЛОГИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - ПСИХОЛОГИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - СОЦИОЛОГИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1 - СОЦИОЛОГИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2 - ИСТОРИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2 - ИСТОРИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2 - ПЕДАГОГИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2 - ПЕДАГОГИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2 - ПСИХОЛОГИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2 - ПСИХОЛОГИЈА (након усвојених жалби)

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2 - ФИЛОЗОФИЈА

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2 - ФИЛОЗОФИЈА(након усвојених жалби)


↑↑↑