БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА РАСПОРЕДОМ ПОЛАГАЊА

БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА РАСПОРЕДОМ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи и редоследом жеља и распоредом полагања пријемног испита, након усвојених жалби


АНДРАГОГИЈА

АРХЕОЛОГИЈА

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

ИСТОРИЈА

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

ПЕДАГОГИЈА

ПСИХОЛОГИЈА

СОЦИОЛОГИЈА

ФИЛОЗОФИЈА

↑↑↑