БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, РЕДОСЛЕД ЖЕЉА И РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи, редоследом жеља и распоредом полагања пријемног испита.

АНДРАГОГИЈА

АРХЕОЛОГИЈА

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

ИСТОРИЈА

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

ПЕДАГОГИЈА

ПСИХОЛОГИЈА

СОЦИОЛОГИЈА

ФИЛОЗОФИЈА


АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ1

АФИРМАТИВНА МЕРА - АМ2

↑↑↑