Vesti

RSS
22
 
Јун
 
2018

Пријава кандидата на конкурс за упис на основне студије, продужена је, по одлуци дакана до данас (22.06.2018. године) у 14 часова.21
 
Јун
 
2018

Сви кандидати са хендикепом ће, без обзира на то на коју студијску групу конкуришу, полагати тест знања 26.6.2018. и тест опште информисаности 27.6.2018. у сали „Драгослав Срејовић“ (108) на првом спрату у 10.00 ч. (улазак у салу је у 9.45 ч.).19
 
Јун
 
2018

Пријављивање кандидата на конкурс је 20. и 21. 06. 2018. године (среда и четвртак) од 9.00 до 14.00 сати и 22. 06. 2018. године (петак) од 9.00 до 12.00 сати у следећим просторијама:

 

18
 
Јун
 
2018

Модел писане изјаве за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2017/2018 године налази се у прилогу.15
 
Јун
 
2018

Модел писане изјаве за припаднике српске националне мањине из суседних земаља налази се у прилогу.15
 
Јун
 
2018

1. Кандидати који желе да у школској 2018/2019. години упишу прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне машине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, Факултету прилажу и следећа документа:

 • изјаву у писаној форми да je припадник ромске националне мањине (модел изјаве можете преузети овде);
 • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке можете преузети овде).

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.
Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студената који се финансирају из буџета.
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета имају право на смештај и исхрану према условима из Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.15
 
Јун
 
2018

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република у школској 2018/2019. години, на Факултет могу бити уписани кандидати:

 • корисници колица или лица која се отежано крећу,
 • са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди), са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
 • који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),
 • који имају тешкоће у говору,
 • са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења) и
 • са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси Факултету и један од следећих докумената:

 • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
 • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
 • мишљење Интересорне комисије,
 • препоруку Универзитетског центра за студенте са хендикепом.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат обавезно подноси Факултету и одговарајућу медицинску документацију. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно je да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.

Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета и задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању;
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима, према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.9
 
Мај
 
2018

Кандидати се пријављују на конкурс 20.6.2018. и 21.6.2018. од 9.00 до 14.00 ч. и 22.6.2018. од 9.00 до 12.00 ч. Распоред просторија у којима ће се кандидати пријављивати на конкурс биће истакнут најкасније до 19.6.2018. у 12.00 ч. у приземљу Факултета и на сајту Факултета. Кандидати не морају лично да се пријаве на конкурс, односно може да их пријави и друго лице.

Кандидати су, приликом пријављивања, дужни да донесу на увид оригинална документа, а предају неоверене фотокопије следећих докумената, које се не враћају кандидатима:
1. сведочанства сва четири разреда средње школе
2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
3. доказ (признаницу) о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Кандидати на уплатницу уносе следеће податке:

 • Сврха уплате: Пријемни испит
 • Прималац: Филозофски факултет, Београд
 • Износ: 9.630,00 РСД за домаће држављане, односно 14.450,00 РСД за стране држављане
 • Рачун примаоца: 840-1614666-19
 • Модел: 97
 • Позив на број: 47114

Детаљне информације о поступку пријавњивања и упису на основне студије објављене су у: Обавештењу о спровођењу уписа на Филозофски факултет у јунском уписном року академске 2018/2019. године на страни За будуће студенте / Поступак пријављивања и уписа23
 
Апр
 
2018

Драге будуће колегинице и колеге,

Позивамо вас да нам се придружите на Филозофском факутлету у Београду где ће вас сачекати студенткиње и студенти спремни да вам посвете пуну пажњу и одговоре на сва питања и дилеме које имате у вези са пријемним испитом, студијским програмима и студентским животом! Упознајте се са филозофијом, класичним наукама, социологијом, педагогијом, андрагогијом, етнологијом и антропологијом, археологијом, психологијом, историјом уметности и историјом.

Отворена врата су идеална прилика да у опуштеној атмосфери и разговору дођете до свих важних информација, обиђете зграду, сазнате којим се све темама бавимо на факултету, чујете о акцијама студентских клубова, дођете до литературе, али и попијете своју прву студентску кафу из аутомата! : )

Штандови ће бити постављени у приземљу зграде Филозофског где ћете моћи да погледате и материјале са акција и изложби које смо правили претходних година, а одакле ћете бити у прилици да обиђете и остале просторије факултета као и живописан крај централног Београда у којем се наш факултет налази.

Видимо се на Филозофском!5
 
Мар
 
2018

Част нам је да вас обавестимо да се Одељење за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду налази међу првих 200 у свету на годишњој листи QS Top Universities https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/archaeology). Својом високом позицијом на ранг листи, Одељење за археологију као једиствено место за образовање младих археолога у Србији, је најбоље рангиран одсек Универзитета у Београду.

Листа QС Top Universities представља међународно признату ранг-листу универзитета и једина је међународна ранг-листа која је добила признање Међународне експертске групе за рангирање.↑↑↑