Vesti

RSS
20
 
Сеп
 
2017

Пријемни испит за упис на мастер студије социологије одржаће се 04.10. у 13:30, у сали Института за социолошка истраживања (Стара зграда, улаз из улице Вука Караџића). Ближе информације о самом пријемном испиту су у документу у прилогу.


20
 
Сеп
 
2017

Пријемни испит за упис на докторске студије социологије одржаће се 04.10. у 11:00, у сали 312


19
 
Сеп
 
2017

Обавештење за студенте који се усељавају у студентске домове можете наћи у прилогу.18
 
Сеп
 
2017

Конкурс за упис на докторске студије социологије и етнологије и антропологије у академској 2017/2018. години објављен је на страни: За Будуће студенте/Конкурси - http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konkursi18
 
Сеп
 
2017

Конкурс за упис студената на мастер студије у академској 2017/2018. години објављен је на страни: За Будуће студенте/Конкурси - http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konkursi15
 
Сеп
 
2017

Обавештавамо кандидате за упис на основне академске студије на Филозофском факултету да се текст Поступка уписа за школску 2017/2018. годину у трећем уписном року, може преузети са сајта Факултета, у рубрици За будуће студенте - Поступак пријављивања и уписа (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/postupak).14
 
Сеп
 
2017

Диференцијални испит за кандидате који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије социологије у школској 2017/2018. години одржаће се 29.09. у 13:00 часова у сали 308 (трећи спрат). Кандидати су у обавези да до 27.09.2017. године секретару Одељења за социологију доставе: 1. Молбу за полагање диференцијалног испита за конкурисање на мастер студије социологије 2. Копију дипломе и додатка дипломи, односно копију уверења о завршеном студијском програму првог степена студија (и оригинале на увид) 3. Потврду о извршеној уплати (сврха уплате: Накнада за полагање диференцијалног испита; прималац: Филозофски факултет Универзитета у Београду; Износ: 6.050,00 дин; жиро рачун: 840-1614666-19; позив на број: 97 68107) Секретаријат Одељења за социологију налази се на III спрату (канцеларија бр. 314), а радно време са странкама је понeдељак – петак од 12:00 до 14:00.


13
 
Сеп
 
2017

Упис примљених кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року обавиће се 14.9.2017. године на шалтерима у приземљу од 12 до 14 часова.
Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:
- индекс (преузима се приликом уписа на шалтеру без накнаде);
- 1 одштампан и потписан образац ШВ 20  (претходно попуњен на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs);
- 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм;
- оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
- извод из матичне књиге рођених;
- студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у десет рата:

 

1 12.348,00 при упису године
2 11.800,00 до 20.11.2017.
3 11.800,00 до 20.12.2017.
4 11.800,00 до 20.01.2018.
5 11.800,00 до 20.02.2018.
6 11.800,00 до 20.03.2018.
7 11.800,00 до 20.04.2018.
8 11.800,00 до 20.05.2018.
9. 11.800,00 до 20.06.2018.
10. 11.800,00 до 20.07.2018.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.

           

Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.12
 
Сеп
 
2017

Коначна ранг-листа за кандидате који су се пријавили у сепембарском уписном року објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna_lista).8
 
Сеп
 
2017

Прелиминарна ранг-листа за кандидате који су се пријавили у сепембарском уписном року објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).29
 
Авг
 
2017

Обавештење о спровођењу пријемног испита и упису на Филозофски факултет у септембарском уписном року академске 2017/2018. године објављено је у рубрици:
За будуће студенте/Поступак пријављивања и полагања пријемног испита, www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/postupak.13
 
Јул
 
2017

Одлука са списком кандидата који су остварили право на упис налази се у прилогу.

12
 
Јул
 
2017

Одлука са списком кандидата који су на јавној прозивци одржаној 12. јула 2017. остварили право на упис налази се у прилогу.

Упис кандидата примљених по прозивци обавиће се 13.7.2017. од 10.00 до 13.00 ч. на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу Факултета.

О потребним документима за упис и уплати школарине можете се информисати у вестима за будуће студенте.7
 
Јул
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
10.7.2017. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Упис примљених кандидата који су конкурисали у јунском уписном року обавиће се 10, 11. и  12.7. 2017. године на шалтерима у приземљу од 10 до 14 часова.

Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:
- индекс (преузима се приликом уписа на Факултету без накнаде у сали 108 на I спрату од 9 до 13 часова);
- 1 одштампан и потписан образац ШВ 20 (претходно попуњен на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs);
- 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм;
- оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
- извод из матичне књиге рођених;
- студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у десет рата:

1 12.348,00 при упису године
2 11.800,00 до 20.11.2017.
3 11.800,00 до 20.12.2017.
4 11.800,00 до 20.01.2018.
5 11.800,00 до 20.02.2018.
6 11.800,00 до 20.03.2018.
7 11.800,00 до 20.04.2018.
8 11.800,00 до 20.05.2018.
9 11.800,00 до 20.06.2018.
10 11.800,00 до 20.07.2018.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.
Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.7
 
Јул
 
2017

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna).

Они кандидати који нису стекли право на упис, то јест, кандидати који су се нашли „испод црте“ налазе се на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, која је објављена на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta). Кандидати су на овој листи рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља. Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци објављује се истовремено са прелиминарном и коначном ранг-листом и представља једину основу за упис кандидата по прозивци.7
 
Јул
 
2017

Одлука в.д.декана Факултета након разматрања жалби кандидата на одлуке Комисије за упис налази се у прилогу.5
 
Јул
 
2017

Комисија за упис је након разматрања жалби кандидата на прелиминарну ранг-листу донела Одлуку, која се налази у прилогу.

На основу одлуке објављена је измењена прелиминарна ранг-листа на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 6. јула до 20 сати, у архиви и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 7. јула до 20 сати.2
 
Јул
 
2017

Прелиминарна ранг-листа и посебне ранг-листе за кандидате који су се пријавили на основу афирмативних мера АМ1 и АМ2, са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи и поена са пријемног испита, максимум је 100 поена) објављена је на сајту Факултета, у рубрици
За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на прелиминарну ранг-листу могу се поднети у архиви Факултета и на портирници Факултета најкасније до 4.7.2017. до 20 часова.

Дана 5.7.2017, у поподневним часовима, а најкасније до 20.00 часова, Комисија за упис ће донети решење по жалби.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 6.7.2017. у 20.00 часова, у архиви Факултета и на портирници Факултета.

Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 7.7.2017. до 20.00 часова.

30
 
Јун
 
2017

Комисија за упис након разматрања извештаја комисије за жалбе донела је одлуку која се налази у прилогу.

У складу са овом одлуком објављене су нове листе са резултатима пријемног испита на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, на страни www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni (рубрика За будуће студенте, линк Бодови са пријемног испита).29
 
Јун
 
2017

Списак са бројем бодова које су кандидати стекли на пријемном испиту (максимум 60 поена, и то 30 поена на тесту знања односно писменом раду, и 30 на тесту опште информисаности) истакнут је на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni (рубрика За будуће студенте, линк Бодови са пријемног испита).

Кандидати који сматрају да им број бодова није тачно утврђен могу поднети жалбу на шалтерима Одсека за студентска питања и у њој морају навести на који се резултат теста жале (на ком тесту, на које конкретно питање и одговор, из ког разлога). Жалбе се подносе Одсеку за студентске послове, а уз жалбу се прилаже накнада у износу од 400 динара. Уколико је жалба основана, накнада ће кандидату бити одмах враћена. Термин за подношење жалби је 30.6.2017. од 12.00 до 13.00 сати.

Распоред сала у којима ће комисије разматрати жалбе налази се у прилогу.26
 
Јун
 
2017

АМФ - Амфитеатар, приземље (међуспрат)
101 - Сала 101, први спрат
103 - Сала 103, први спрат
СО3 - Сала СО3, сутерен
310 - Сала 310, трећи спрат
410 - Сала 410, четврти спрат
308 - Сала 308, трећи спрат
408 - Сала 408, четврти спрат
БИБ3 - Библиотека, трећи спрат
401 - Сала 401, четврти спрат
КЛ - Класичне науке (стара зграда)
108 - Свечана сала, први спрат23
 
Јун
 
2017

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи (максимум 40 поена), израженим редоследом жеља и распоредом полагања пријемног испита, истакнут је на стаклима у приземљу Факултета и на сајту Факултета на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/srednja_skola (рубрика За будуће студенте, линк Бодови из средње школе и распоред полагања пријемног испита).

Уколико сматрају да им број поена из средње школе није тачно утврђен или/и им је изражен редослед жеља погрешно уписан, кандидати могу да се жале на шалтерима у приземљу 26. јуна од 11.00 до 12.00 сати уз накнаду од 300 динара. Уколико је жалба основана, накнада ће бити враћена кандидату.20
 
Јун
 
2017

- ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit

- Примере тестова опште информисаности (ТОИ):
ПЕДАГОГИЈА, АНДРАГОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, СОЦИОЛОГИЈА,
АРХЕОЛОГИЈА, КЛАСИЧНЕ НАУКЕ:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_2017-05-03.pdf

ТОИ ФИЛОЗОФИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_FS-2017-05-03.pdf

ТОИ ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_IU-2017-05-03.pdf

ТОИ ИСТОРИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_IS-2017-05-03.pdf

ТОИ ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_EN-2017-05-03.pdf

Све ове тестове можете решавати на адреси:
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/TOI

- ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТОВА ЗНАЊА (ТЗ):
(литература и тематске целине по студијским групама)
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit19
 
Јун
 
2017

Пријављивање кандидата на конкурс је 21. и 22. 06. 2017. године (среда и четвртак) од 9.00 до 14.00 сати и 23. 06. 2017. године (петак) од 9.00 до 12.00 сати у следећим просторијама:

 

10
 
Јун
 
2017

Модел писане изјаве за припаднике српске националне мањине из суседних земаља налази се у прилогу.9
 
Јун
 
2017

1. Кандидати који желе да у школској 2017/2018. години упишу прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне машине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, Факултету прилажу и следећа документа:

 • изјаву у писаној форми да je припадник ромске националне мањине (модел изјаве можете преузети овде);
 • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке можете преузети овде).

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.
Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студената који се финансирају из буџета.
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета имају право на смештај и исхрану према условима из Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2017/2018. годину.9
 
Јун
 
2017

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република у школској 2017/2018. години, на Факултет могу бити уписани кандидати:

 • корисници колица или лица која се отежано крећу,
 • са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди), са  делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
 • који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),
 • који имају тешкоће у говору,
 • са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења) и
 • са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси Факултету и један од следећих докумената:

 • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
 • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
 • мишљење Интересорне комисије,
 • препоруку Универзитетског центра за студенте са хендикепом.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат обавезно подноси Факултету и одговарајућу медицинску документацију. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно je да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.

Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета и задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању;
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима, према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2017/2018. годину.29
 
Мај
 
2017

Кандидати се пријављују на конкурс 21.6.2017. и 22.6.2017. од 9.00 до 14.00 ч. и 23.6.2017. од 9.00 до 12.00 ч. Распоред просторија у којима ће се кандидати пријављивати на конкурс биће истакнут најкасније до 20.6.2017. у 12.00 ч. у приземљу Факултета и на сајту Факултета. Кандидати не морају лично да се пријаве на конкурс, односно може да их пријави и друго лице.

Кандидати су, приликом пријављивања, дужни да донесу на увид оригинална документа, а предају неоверене фотокопије следећих докумената, које се не враћају кандидатима:
1. сведочанства сва четири разреда средње школе
2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
3. доказ (признаницу) о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Кандидати на уплатницу уносе следеће податке:

 • Сврха уплате: Пријемни испит
 • Прималац: Филозофски факултет, Београд
 • Износ: 9.630,00 РСД за домаће држављане, односно 14.450,00 РСД за стране држављане
 • Рачун примаоца: 840-1614666-19
 • Модел: 97
 • Позив на број: 4711423
 
Мај
 
2017

Распоред активности у вези са спровођењем пријемног испита и уписом на Филозофски факултет 2017. године, налази се у прилогу.28
 
Апр
 
2017

Обавештавамо заинтересоване за упис на основне академске студије да више информација о тесту опште информисаности и примере тестова могу пронаћи у рубрици За будуће студенте – Програм за полагање пријемног испита (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit/prijemni_ispit).25
 
Апр
 
2017

У среду, 26. априла са почетком у 10 часова, у општини Стари град организоваће се Дан отворених врата где ће седам факултета Универзитета у Београду представити своје програме будућим студентима.

Програм догађаја се налази у прилогу.7
 
Апр
 
2017

Додатне информације о пријемном испиту за упис на основне студије психологије, за школску 2017/2018. годину, можете принаћи у рубрици За будуће студенте - Опште информације (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti).31
 
Мар
 
2017

Драги матуранти,

У суботу 1. априла од 12 до 16 часова, на Филозофском факултету организујемо Отворена врата, где ће на сва ваша питања у вези са уписом одговaрaти студенти Филозофског факултета.

Очекујемо вас!

Студентски парламент↑↑↑