KONKURSI

КОНКУРСИ

 

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ (објављено 12.10.2018.)

за 25 буџетских места и 314 самофинансирајућих места на студијским програмима мастер академских студија Филозофије, Социологије, Андрагогије, Психологије, Археологије, Етнологије и антропологије, Класичних наука, Историје уметности, Историје, Педагогије, Друштва, државе, транзиције и Образовања предметних наставника.

Дистрибуција буџетских места по студијским програмима биће извршена након пријављивања кандидата на допунски конкурс, у односу на:
а) број преосталих буџетских места на различитим студијским програмима након првог уписног рока
б) број пријављених кандидата на различитим студијским програмима на допунском конкурсу.

 

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ (објављено 15.10.2018.)

  • На докторске студије етнологије и антропологије може се уписати 2 самофинансирајућa студента
  • На докторске студије социологије може се уписати 12 самофинансирајућих студената
↑↑↑