Budući studenti - Opšte informacije

Упис на студије на Филозофском факултету

Општи услови за упис на основне академске студије у академској 2017/2018. години дефинисани су Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2017/2018. годину, објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php

На истој страни се налазе и услови конкурса за појединачне факултете.

Општи услови и број студената за упис на мастер академске студије у академској 2017/2018. години су дефинисани Општим условима конкурса за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду за школску 2017/18. годину., објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/master-akademske.php


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заједнички критеријуми за рангирање кандидата

Етнологија и антропологија

Психологија

Социологија

Филозофија

Упис на основу конкурса

Општи услови и број студената за упис на докторске студије у академској 2017/2018. години је дефинисан Општим условима конкурса за упис студената на докторске академске студије Универзитета у Београду за школску 2017/2018. годину, објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/doktorske-akademske.php


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заједнички критеријуми за рангирање кандидата

Социологија

Филозофија

↑↑↑