Vesti i događaji

Опште вести
RSS
21
 
Окт
 
2014

Декански колегијум нашег факултета упутио је Ректорском колегијуму нашег универзитета писмо следеће садржине:

Поштовани Господине Ректоре, уважене Колеге Проректори,

Као што вам је познато, Филозофски факултет се на самом почетку ове школске године суочио с протестном блокадом наставе од стране једне групе студената. Тај протест био је везан за четири захтева који су стављени пред управу Факултета.

Декански колегијум, Декански савет и друга тела Филозофског факултета у више наврата су разматрали постављене захтеве и водили разговоре с представницима студената.

Исход тог процеса је наша одлука да поступимо у складу с недавним препорукама надлежног министарства и ставовима Сената Универзитета. Филозофски факултет, дакле, планира да учини све што је под важећим нормативним и стварним условима могуће да се нашим студентима обезбеди ефикасно и квалитетно студирање. Од постављених захтева, три смо понудили да решимо овако:

• студентима уписаним 2006. године допустиће се да наставе студирање по статуту из 2006;
• омогућиће се бесплатно пријављивање сваког испита по двапут (уместо по једанпут, као досад);
• буџетско финансирање пете године студирања биће, по прилици, омогућено одлуком Владе РС на основу препоруке Министарства.

Што се тиче четвртог захтева, да се буџетским студентима омогући бесплатно пријављивање преко 60 ЕСП бодова, он ће бити испуњен за студенте који у претходној школској години остваре 60 бодова.

На јуче одржаној седници, Декански савет Филозофског факултета оценио је да су престали разлози за даљу блокаду наставе, те позвао наставнике и студенте да данас наставе с редовним одржавањем и похађањем часова на свим нивоима студија.

Сходно томе, нашој техничкој служби наложено је да очисти и распреми зграду Факултета како би се обезбедили технички услови за редовну наставу.

Јутрос на почетку редовног радног времена наша техничка служба суочила се с опструкцијом од стране неколико десетина лица која се издају за студенте Филозофског факултета али не пристају на проверу идентитета. Намештај и други инвентар растављен је, развучен и искоришћен за постављање барикада на вратима и степеништима по згради. Учионице су неке блокиране ланцима и катанцима, а неке запоседнуте.

Цела нова зграда Филозофског факултета, неодржавана већ недељама, сад се налази у стању несносном, недостојном и опасном по здравље и безбедност радника, студената и посетилаца: учионице и ходници су пуни смећа, тоалети заударају, инвентар сваким даном трпи нова оштећења, противпожарни путеви су закрчени, а непозната лица су у неким тренуцима кршила правила безбедности и излагала се опасности излазећи на кров зграде. На покушаје да се ствари доведу у ред, самозвани »самоорганизовани покрет студената« реагује нервозно и агресивно, у маниру навијачке руље, све на име тога да се не допусти »разбијање блокаде«.

Филозофски факултет никоме не спори право на протест, а најмање студентима – чак ни онима који не памте доба кад су протести на Филозофском факултету били сасвим другачији од овог њиховог: принципијелни, несебични и истинољубиви. Међутим, наша установа је одлучна у намери да испуни своје обавезе према свим учесницима у образовном процесу, те и према држави као свом оснивачу. Зато ће Филозофски факултет врло упорно настојати на томе да свака даља опструкција наставних и других активности буде санкционисана вођењем одговарајућих дисциплинских, прекршајних или кривичних поступака против појединаца који буду противзаконито ометали рад Факултета.

Изражавајући спремност да се ради заштите од насиља послужимо свим законитим средствима, молимо вас, поштовани Господине Ректоре и уважене Колеге Проректори, да нам у томе хитно пружите јавну и стварну подршку.

 

20
 
Окт
 
2014

На самом почетку ове школске године Филозофски факултет се суочио са протестном блокадом наставе од стране једне групе студената. Тај протест везан је за четири захтева који су стављени пред управу Факултета.

Декански колегијум, Декански савет и друга тела Факултета у више наврата су разматрали постављене захтеве и водили разговоре с представницима студената. О свему што је Факултет притом видео као могућа решења студенти и јавност обавештени су низом саопштења.

Одлукама донесеним у складу с недавним препорукама надлежног министарства и ставовима Сената Универзитета, Филозофски факултет је учинио све што је под важећим нормативним и стварним условима могуће да се нашим студентима обезбеди ефикасно и квалитетно студирање. Од постављених захтева три су решена: студентима уписаним 2006. године омогућено је да наставе студирање по статуту из 2006; омогућено је да се сваки испит бесплатно пријављује по двапут (уместо по једанпут, као досад); буџетско финансирање пете године студирања биће омогућено одлуком Владе РС по препоруци Министарства. Што се тиче четвртог захтева, да се буџетским студентима омогући бесплатно пријављивање преко 60 ЕСП бодова, он је испуњен за студенте који у претходној школској години остваре 60 бодова.

Декански савет Филозофског факултета сматра да тиме престаје сваки разлог за даљу блокаду наставе. Стога ће се почев од уторка 21. октобра на Факултету обезбедити технички услови за редовну наставу.

Свака даља опструкција наставних и других активности биће санкционисана вођењем дисциплинских, прекршајних или кривичних поступака против појединаца који буду противзаконито ометали рад Факултета.

Декански савет позива наставнике и студенте Филозофског факултета да у уторак 21. октобра наставе с редовним одржавањем и похађањем часова на свим нивоима студија.

 

17
 
Окт
 
2014

Комисија за упис је након разматрања жалби кандидата на прелиминарну ранг-листу донела Одлуку, која се налази у прилогу.

Жалба декану се може уложити у року од 24 сата од објављивања Одлуке на сајту Факултета и предати у архиви Факултета или на портирници, као и електронским путем на адресу: dekan@f.bg.ac.rs

Појединачна решења на жалбу упућену Комисији за упис могу се подићи у архиви Факултета или на портирници од петка 17.10.2014. године после 17 часова.

 

17
 
Окт
 
2014

17
 
Окт
 
2014

По Закону о високом образовању, студент треба да оствари 60 ЕСП бодова да би се у наредној школској години финансирао из буџета. Изменама и допунама тог закона студентима је привремено, у више наврата, омогућавано да се финансирају из буџета на основу остварених 48 ЕСП бодова.

Иако из тога не произлази никакво даље право, Филозофски факултет је пре неколико година, при преласку на кредитни систем студирања, учинио још један уступак: студенти који су остварили 48 ЕСП бодова могли су бесплатно да пријављују предмете за више од 60 бодова. У међувремену, статистика је показала да, почев од школске 2010/2011. године, око 60% студената није остварило ни 48 бодова; око 30% студената остварило је између 48 и 60 бодова; око 10% студената остварило је преко 60 бодова.

Бесплатно пријављивање преко 60 ЕСП бодова оним студентима који нису остварили ни 48 било је и остало немогуће по закону. Што се тиче оних који су остварили 60 или више бодова, њима је бесплатно пријављивање предмета изнад те квоте било и остало допуштено по одлукама Факултета.

Остаје, дакле, једино питање зашто је онима који су остварили између 48 и 60 ЕСП бодова пријављивање преко квоте дозвољено само уз новчану накнаду. То је учињено зато да би се онемогућила злоупотреба система студирања. Наиме, студенти су масовно пријављивали знатно више бодова од броја који су остваривали у тој школској години, па у следећој години користили пријављене а неостварене бодове да би избегли плаћање сразмерног дела школарине. На пример, у школској 2013/14. години 986 буџетских студената пријавило је преко 60 бодова; на другој страни, укупно 276 студената (буџетских и самофинансирајућих) остварило је преко 60 бодова. Штета коју трпимо по овој линији знатно отежава наш финансијски положај, јер по сваком студенту који пријави 10 бодова више него што оствари Факултет губи 13.460 динара годишње, што значи да смо у школској 2013/14. години били преко 9.000.000 динара на губитку.

Пошто је ово уочено, на Факултету је спроведен редован поступак измене Правилника о пријављивању предмета. По одлуци Научно-наставног већа из јуна ове године, буџетски студенти који у претходној школској години нису остварили преко 60 ЕСП бодова морају сами сносити трошкове за пријављивање предмета преко квоте 60.16
 
Окт
 
2014

Позивамо Вас да присуствујете конференцији „Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери, основни резултати пројекта“, у организацији Института за социолошка истраживања. Конференција ће бити одржана 25. октобра, на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у свечаној сали (сала 108), од 9 часова.

У прилогу се налази програм конференције.

 

16
 
Окт
 
2014

Упис примљених кандидата на ДКТОРСКЕ и МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ обавиће се 20. и 21. октобра 2014. године, у канцеларији број 1 у приземљу, од 10 до 15 часова.

За упис је потребно:
- индекс и налепница са позивом на број (преузима се на Факултету – просторије студентског парламента – сутерен – од 9 до 15 часова );
- 2 обрасца ШВ 20 (преузима са сајта www.stat.gov.rs)
- 2 фотографије;
- извод из матичне књиге рођених (копија, не мора бити оверена);
- студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 130.720,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у 8 једнаких рата:

1. 16.340,00 при упису године
2. 16.340,00 до 20.11.2014.
3. 16.340,00 до 20.12.2014.
4. 16.340,00 до 20.01.2015.
5. 16.340,00 до 20.02.2015.
6. 16.340,00 до 20.03.2015.
7. 16.340,00 до 20.04.2015.
8. 16.340,00 до 20.05.2015.

Школарина за студијске програме Образовање наставника предметне наставе и Друштво, држава, транзиција износи 218.544,00 динара и може се уплатити једнократно или у 8 једнаких рата, закључно са 20.05.2015. године.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Школарина на докторским студијама износи 195 800,00 динара.Прва рата у износу од 20 800,00 динара уплаћује се на исти начин као и на мастер студијама. Преосталих седам рата у износу 25 000,00 уплаћивати до 20 – тог у месецу.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.
Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.
Студенту који није благовремено извршио своје обавезе неће бити дозвољено похађање наставе у другом семестру, односно полагање испита у јануарском и наредним испитним роковима.

За поновни упис мастер студија потребно је:
- 2 обрасца ШВ 20 (преузима са сајта www.stat.gov.rs)
- уплатницу за прву рату школарине

 

16
 
Окт
 
2014

Дана 15. октобра Декан Филозофског факултета проф. др Милош Арсенијевић обавестио је Студента продекана Милицу Милашиновић и двојицу студената из групе која од почетка семестра спроводи блокаду Факултета, Милоша Марића и Уроша Кириљука, о предстојећим одлукама Деканског колегијума у вези са захтевима студената, препорукама надлежног министарства и ставовима Сената Универзитета у Београду.

Прихватиће се препорука Министарства и став Сената да се у склопу редовних трошкова студија сваки испит може бесплатно полагати по два пута.

Буџетски студент који је у претходној години студија остварио 60 ЕСП бодова моћи ће у наредној години да пријави до 70 бодова без додатних трошкова.

Студент ће моћи годишње да пријави и до 75 ЕСП бодова ако му толико недостаје до краја студија.

Ранијом одлуком Факултета у складу са Статутом Универзитета, студентима који су се на студије уписали 2006. године омогућен је продужетак студија за једну школску годину или поновни упис истих студија без промене студијског програма уз плаћање трећине вредности ЕСП бода.

С обзиром на нормативне и стварне могућности, препоруке Министарства и став Сената, Декански колегијум процењује да ће се овим одлукама у највећој мери удовољити захтевима студената, те позива студенте који блокирају Филозофски факултет да прекину блокаду и омогуће нормалан рад установе.

 

16
 
Окт
 
2014

Отказује се предавање Игора Богдановића Квантитативна археологија: савремене тенденције, које је било планирано за четвртак 16. октобар у 15 часова.

 

15
 
Окт
 
2014

У четвртак 16. октобра шалтери Студентске службе и канцеларија број 1 ће радити од 10 до 12:30 часова.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
↑↑↑