Vesti i događaji

Опште вести
RSS
28
 
Авг
 
2015

Тим од 270 истраживача који се бавио испитивањем репродуцибилности налаза у психологији је 28.08.2015. објавио резултате свог истраживања у једном од најпрестижнијих часописа на свету, Science. Пројекат Reproducibility Project: Psychology представља најобухватнију студију која је икада урађена а која се бави предикцијом репликабилности у науци. У тиму су учествовали и двоје истраживача са Филозофског факултета у Београду, др Љиљана Лазаревић и проф. др Горан Кнежевић.

У оквиру пројекта је урађено 100 репликација студија објављених у три изузетно престижна психолошка часописа. Главни налаз спроведене студије је да без обзира на аналитички метод илли на критеријуме који су коришћени у оригиналним студијама, мање од половине репликованих студија је дало исте резултате као оригинално објављене студије. Међутим, напор тима да спроведе овакву студију је показао да психологија као наука поседује капацитет и зрелост за критички осврт на сопствене налазе. Тим истраживача истиче да је веома важно да разумемо да изостајање репликабилности не значи нужно да је оригинално истраживање некоректно спроведено, већ указује на разлоге који могу да утичу на то да репликација научног резултата буде неуспешна.

 

28
 
Авг
 
2015

Обавештавамо све кандидате за упис на основне академске студије на Филозофском факултету да се текст Поступка полагања пријемног испита за основне академске студије на Филозофском факултету за школску 2015/2016. годину у другом, септембарском року може преузети са сајта Факултета, у рубрици За будуће студенте - Поступак пријављивања и полагања пријемног испита (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/postupak).

 

26
 
Авг
 
2015

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
26.08.2015. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за септембарски испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 1. септембра закључно са 7. септембром 2015. године.

*Да би студент могао да пријави испит у септембарском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 3. септембра 2015. године.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

  • за прво и друго пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 460 динара за треће и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 850 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 8.9.2015. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за септембарски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 8. септембра 2015. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у септембарском испитном року 2015. године ће се одржати од 10.9. до 19.9.2015. године.

 

Продекан за наставу

 

15
 
Јул
 
2015

Упис кандидата примљених на основу прозивке која ће бити одржана 15.7.2015. у 16.00 сати, обавиће се 16.7.2015. од 10.00 до 13.00 сати на шалтерима у приземљу Факултета.

 

14
 
Јул
 
2015

Са циљем обједињавања токова научно-истраживачког рада заступљених на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду, 2015. године је основан часопис Артум као заједничко гласило наставника и студената, јединствено у српској академској средини. За сада доступан у електронској фроми, часопис ће два пута годишње презентовати резултате својих сарадника у виду монографских огледа, приказа и расправа.

 

14
 
Јул
 
2015

Због могућих непријатности, а услед велике гужве приликом уписа, декан се извињава бруцошима.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Милош Арсенијевић

 

10
 
Јул
 
2015

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
29.04.2015. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за августовски испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 6. јула закључно са 15. јулом 2015. године.

*Да би студент могао да пријави испит у августовском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 13. јула 2015. године.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

  • за прво и друго пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 460 динара за треће и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 850 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 16.7.2015. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за августовски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 16. јула 2015. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у августовском испитном року 2015. године ће се одржати од 24.8. до 2.9.2015. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

10
 
Јул
 
2015

Обавештавамо Вас да ће се 11-12. јула 2015. одржати 1. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИЗ КВАНТИТАТИВНЕ МОРФОЛОГИЈЕ у организацији Филозофског факултета у Новом Саду и Филозофског факултета у Београду, а под покровитељством Међународног удружења за квантитативну морфологију (IQMA, http://iqma.xyz/), чији је главни циљ истраживање квантитативних приступа опису и анализи морфолошких појава у природним језицима.

Конференција ће се одржати на Филозофском факултету у Београду. Програм конференције можете погледати овде: http://iqma.xyz/conf.html. Одабрани радови с конференције биће објављени у едицији Morphological Investigations (Language Science Press).

Након конференције, 13-15. јула, одржаће се тродневна ЛЕТЊА ШКОЛА посвећена темама, методама и алатима релевантним за квантитативне моделе. Летња школа је намењена студентима свих нивоа студија, као и млађим стручњацима заинтересованим за квантитативне истраживачке парадигме у морфологији и сродним пољима. Програм летње школе можете погледати овде: http://iqma.xyz/tut.html. Сви материјали биће доступни електронски.

 

10
 
Јул
 
2015

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna).

Они кандидати који нису стекли право на упис, то јест, кандидати који су се нашли „испод црте“ налазе се на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, која је објављена на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta ). Кандидати су на овој листи рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља. Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци објављује се истовремено са коначном ранг-листом.

Упис на прву годину студија биће обављен од 13.7. до 15.7.2015, од 10.00 до 14.00 сати, на шалтерима у приземљу Факултета. Кандидати за хендикепом и припадници ромске националне мањине ће обавити упис 13.7.2015, од 10.00 до 14.00 сати. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно може да их упише неко други. Упутства везана за упис објављена су у рубрици За будуће студенте – Вести (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS).

Ако кандидат који je стекao право на упис одустанe од уписа, на њeгово место моћи ће да се упишу кандидати «испод црте» искључиво по редоследу на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, и то на основу прозивања кандидата. Кандидат може бити прозван за слободна места само на оним студијским групама које је претходно, на пријавном листу означио као своје жеље. Уколико се квота на афирмативним листама не попуни до краја термина за упис, првенство на јавној прозивци имају кандидати са афирмативне листе. Јавна прозивка за кандидате са афирмативних листа обавиће се 14.7.2015. у 11.00 сати у свечаној сали на првом спрату (сала 108). Упис кандидата примљених на тај начин обавиће се 15.7.2015. од 10.00 до 13.00 сати на шалтерима у приземљу Факултета. Јавна прозивка за све остале кандидате обавиће се 15.7.2015. у 16.00 сати у амфитеатру «Георгије Острогорски», у високом приземљу. Упис кандидата примљених на тај начин обавиће се 17.7.2015. од 10.00 до 13.00 сати на шалтерима у приземљу Факултета.

 

9
 
Јул
 
2015

Одлука декана Факултета након разматрања жалби кандидата на решења Комисије за упис од 7.7.2015. године, налази се у прилогу.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
↑↑↑