Vesti i događaji

Опште вести
RSS
15
 
Јул
 
2016

15
 
Јул
 
2016

15
 
Јул
 
2016

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је расписало Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији првог, другог и трећег степена студија у установе за смештај и исхрану студената за школску 2016/2017. годину.

Tекст конкурса и додатно обавештење за студенте I године студија („бруцоше“) који желе да конкуришу за смештај у школској 2016/2017. години објављени су у рубрици Студенти – Конкурси (www.f.bg.ac.rs/studenti/konkursi).

Рок за пријаву на конкурс у Студентски центар „Београд“ је:

  • за студенте I године студија од 01.09. до 15.09.2016. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурма“, ул. Мије Ковачевића 7б);
  • за студенте осталих година студија од 15.09. до 31.10.2016. године;
  • за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2016. године.

 

14
 
Јул
 
2016

11
 
Јул
 
2016

FALLING WALLS LAB је иновативна платформа за представљање истраживачких пројеката, коју организују DAAD и Фондација Конрад Аденауер.

Рок за пријављивање је 11. септембар 2016. Пријављивање се врши преко портала www.falling-walls.com/lab

FALLING WALLS LAB ће бити организован 25. септембра 2016. године у КЦ Град.

 

11
 
Јул
 
2016

Комеморација посвећена професору Мирославу Тимотијевићу биће одржана у четвртак, 14. јула у 11.30 часова, у сали „Драгослав Срејовић“, I спрат, на Филозофском факултету у Београду.

На комеморацији ће учествовати: проф. др Ненад Макуљевић, управник Одељења за историју уметности, проф. др Лидија Мереник и проф. др Саша Брајовић.

 

8
 
Јул
 
2016

Позивамо истраживаче новије српске визуелне културе, тумаче и конзерваторе архитектонског наслеђа да се пријаве за академску конференцију Критичка историја визуелног преиначавања јавних простора Београда (XIX-XXI век) II која ће се одржати 27. и 28.10.2016. на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Организатори конференције су Центар за визуелну културу Балкана и Одељење за историју уметности. Мултидисциплинарни карактер конференције омогућава учешће посленика различитих културноисторијских, техничких и друштвених наука, као и заинтересованих постдипломаца, докторанада и независних истраживача. Објављивање зборника радова саопштених на претходној истоименој конференцији (одржаној јула 2015) планирано је за децембар 2016. год.

Тему и краћи апстракт планираног саопштења послати до 20.9.2016. на мејл секретара конференције Александре Илијевски: ailijevs@f.bg.ac.rs

До 25.9.2016. пријављени ће бити обавештени о статусу достављене теме, на основу мишљења селекционе комисије.

проф. др Александар Кадијевић

 

8
 
Јул
 
2016

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
27.06.2016. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за АВГУСТОВСКИ испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 1. јула закључно са 10. јулом 2016. године.

*Да би студент могао да пријави испит у августовском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 8. јула 2016. године.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

  • за прво и друго пријављивање испита не плаћа се надокнада;
  • 460 динара за треће и свако следеће пријављивање испита;
  • 850 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 14.7.2016. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за августовски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 14. јула 2016. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у августовском испитном року 2016. године ће се одржати од 25.8. до 3.9.2016. године.

 

Продекан за наставу
Доц. др Исидора Јарић

 

6
 
Јул
 
2016

Упис примљених кандидата који су конкурисали у јунском уписном року обавиће се 7.7. и 8.7.2016. и 11.7.2016, од 10.00 до 14.00 ч., на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу Факултета. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно може да их упише неко други. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише до краја термина за упис, односно до 11.7.2016, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа. Такође, ако кандидат који je стекao право на упис одустанe од уписа, на њeгово место моћи ће да се упишу кандидати „испод црте“ искључиво по редоследу на Обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, и то на основу јавног прозивања кандидата. Кандидат може бити прозван за слободна места само на оним студијским групама које је претходно на пријавном листу означио као своје жеље. Уколико се квота на афирмативним листама не попуни до краја термина за упис, право на упис на јавној прозивци за кандидате са афирмативних листа могу стећи само кандидати са афирмативне листе, према листи изражених жеља и броју бодова остварених на пријемном испиту. Јавна прозивка за кандидате са афирмативних листа обавиће се 11.7.2016. у 15.00 ч. у свечаној сали „Драгослав Срејовић“ (сала 108) на првом спрату. Упис кандидата примљених на тај начин обавиће се 12.7.2016. од 10.00 до 13.00 ч. на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу Факултета. Јавна прозивка за све остале кандидате обавиће се 11.7.2016. у 16.00 ч. у амфитеатру „Георгије Острогорски“, у високом приземљу Факултета. Упис кандидата примљених на тај начин обавиће се 12.7.2016. од 10.00 до 13.00 ч. на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу Факултета.

Све информације у вези са уписом: списак и упутство за припрему потребних докумената, као и упутство за попуњавање уплатнице, објављенe су у рубрици Вести за будуће студенте (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS).

 

6
 
Јул
 
2016

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna).

Они кандидати који нису стекли право на упис, то јест, кандидати који су се нашли „испод црте“ налазе се на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, која је објављена на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta ). Кандидати су на овој листи рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља. Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци објављује се истовремено са прелиминарном и коначном ранг-листом и представља једину основу за упис кандидата по прозивци.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
↑↑↑