БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА РЕДОСЛЕДОМ ЖЕЉА

БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА РАСПОРЕДОМ ПОЛАГАЊА

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи, редоследом жеља и распоредом полагања пријемног испита.Тест знања, кандидати ће полагати у среду, 21. септембра од 10 сати у сали 108 (1. спрат).

Тест опште информисаности кандидати полажу у четвртак, 22. септембра од 10 сати у сали 108 (1. спрат).


СОЦИОЛОГИЈА

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

ИСТОРИЈА

ИСТОРИЈА - завршена средња школа у иностранству

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

↑↑↑