ИЗЈАВЕ


Изјаве

 

Упитник за страни језик

Сагласност за прибављање личних података

Контакт

Изјава о коришћењу буџетског статуса

Изјава о коришћењу буџетског статуса - мастер

Изјава о коришћењу буџетског статуса - докторске студије

Изјава о коришћењу афирмативне мере-1

Препорука Националног савета ромске националне мањине

Изјава о коришћењу афирмативне мере-1 - мастер

Изјава о коришћењу афирмативне мере-1 - докторске студије

Изјава о коришћењу афирмативне мере-2

Изјава о коришћењу афирмативне мере-2 - мастер

Изјава о коришћењу афирмативне мере-2 - докторске студије

Изјава о припадности националним мањинама

Изјава о припадности националним мањинама - мастер

Изјава о припадности националним мањинама - докторске студије

Изјава за упис на модул - 4. година - основне студије психологије

Изјава за упис на модул - мастер студије психологије

↑↑↑